Енергийна Ефективност | издание 2022г.

2 2022 инфраструктура индустрия строителство www.elmedia.net www.baumit.com www.soudal.bg www.austrotherm.bg www.thrakon.bg www.terazid.com www.fibran.bg www.isomat.bg www.electroinvent.com www.lumex-lighting.com www.mavaindustrial.com www.genergy.gr www.gaskomfort.com

Cmрoeнe no cucmeмa roefix.bg ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИ СГРАДИ Екологични продукти и иновативни системни решения за вътрешни и външни стени

Създаваме устойчиво енергийно бъдеще за всички. hitachienergy.com Хитачи Енерджи България предлага пълнaта гама от иновативни технологии и цялостни индивидуални решения чрез проектиране, доставка, изграждане, интегриране към електрическата мрежа, мониторинг и контрол, поддръжка и сервиз на големи фотоволтаични паркове, свързани към преносната електрическа мрежа.

2 Н А П Ъ Р В А К О Р И Ц А Енергийна Ефективност 2'2022 Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А 08 Заедно с ЕнЕфект работим по важни проекти за справяне с енергийната криза Таня Христова, кмет на Община Габрово 12 Повишаваме квалификацията на участниците в процеса на обновяване инж. Йордан Николов, изп. директор на БАИС 19 Целта ни е процентът на използване на „зелена“ енергия в ТИЗ-ВНИП да се увеличава съществено инж. Пламен Панчев, Тракия икономическа зона 31 Планът на групата е да наложи „ESG като начин на мислене“ сред своите служители и процеси Боян Ангелов Ангелов, Управител на „Булмаркет Енерджи“ ЕООД 34 Ние от Аурубис имаме ясна и дългосрочна енергийна стратегия инж. Мартин Катинов, мениджър Енергийни проекти на Аурубис България 37 Нетера – как се прави устойчив бизнес в телекомуникациите? Маринела Георгиева, зам.-изпълнителен директор и Николай Чакински, продуктов мениджър „Колокация“ 40 Изграждаме иновативна геотермална инсталация за отопление и охлаждане на предприятието инж. Мартин Гънчевски, мениджър Безопасност, околна среда, ЕЕ и сграда Schneider Electric 42 Проектът е изцяло ориентиран да стимулира и насърчи използването на местни ресурси г-н Спирос Номикос, изпълнителен директор и инж. Тодор Николов, директор на проектите за енергиен преход в Солвей Соди ЧЕТЕТЕ В БРОЯ PV централа, изградена от Глобал Тест за Теразид, с 5 различни вида монтaж, повече на стр. 26 Humidity control systems Condair by Climaset София жк Красно село ул. Хубча 24 Телефон: 02/ 44 44 216 м: +359 889 360 767 www.climaset .net www.condair.bg КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА И ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРАНЕТО ИЗГРАЖДАНЕТО ПОДДРЪЖКАТА НА СИСТЕМИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В МАКСИМАЛНА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Умният дом е енергийно ефективен office@sentra.bg www.sentra.bg

Твоя т дом. Твои т е с т ени . Твоет о з д раве .

4 Енергийна Ефективност 2'2022 Реклами в броя Адекс Енерджи................................................... 33...............................................www.adexenergy.com BayWa r.e. Solar Systems..............................49....https://solar-distribution.baywa-re.pl/bg/ Баумит България............................................ I, 3.............................................................www.baumit.bg БГ Терм......................................................................22........................................................www.bgtherm.net Бонита Ефект....................................................18..............................................www.el-otoplenie.com Брайт Инженеринг......................................... 6..................................................www.bright-eng.com Вала Трейд..............................................................29..................................https://shop.steeldesign.bg/ ВВТ Инженеринг ..............................................28..................................................................https://vvt.bg/ Венто-К....................................................................25.........................................................www.vento-k.com Г-Енерджи................................................................29.........................................................https://genergy.gr Газкомфорт............................................................ I..................................................www.gaskomfort.com Ге Солюшънс.........................................................46................................................... www.gesolutions.bg Германов Пайп...................................................22..........................................www.germanov-pipe.bg Глобал Тест..........................................................I, 26....................................................www.global-test.eu Делина Консулт.................................................49..........................................www.delina-consult.com Електроинвент................................................. 27............................................www.electroinvent.com Енефект, Център за Енергийна Ефективност........................... 9............................................................www.eneffect.bg Есха България........................................................15.....................................................................www.esha.bg Изомат Интернешънал.............................16...............................................................www.isomat.bg Иннова Топ Грийн.............................................15......................................www.innovatopgreen.com Исе Енерджи..........................................................13.............................................www.ise-industries.com Искар България..................................................46....................................................................www.iscar.bg Климасет...................................................................2...........................................................www.climaset.net Кнауф България................................................... 4..................................................................www.knauf.bg Кобо БГ.......................................................................15...........................................................www.kobo-bg.bg Коника Минолта Бизнес Солюшънс България.......................................36..............................................www.konicaminolta.bg Корадо-България................................................18..............................................................www.korado.bg Леми Трафо............................................................ 6.....................................................www.lemi-trafo.com Лумекс Лайтинг............................................. I, 21.......................................www.lumex-lighting.com Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А www.filkab.com lighting@filkab.com Изпълнение на проекти за енергоефективно осветление YOU HAVE LIGHT?

6 Енергийна Ефективност 2'2022 Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А Мава Индустриал............................................III..........................................www.mavaindustrial.com Maxxmart.................................................................. 53.......................................................www.maxxmart.eu Мапеи България..................................................13.................................................................www.mapei.bg Меком Груп...........................................................29..............................................................www.mekom.at Овис Солар Енерджи.....................................46...................................................www.solarenergy.bg Пасивна къща България........................... 4, 6................................ www.zehnder-bulgaria.com Пестим Енергия................................................18.............................................www.pestimenergia.bg Пламком...................................................................22.........................................................www.plamcom.bg Райкос Тех................................................................45...................................................www.raikostech.com Ритал.......................................................................... 39....................................................................www.rittal.bg Rockwool България..........................................24............................................www.rockwool.com/bg Рьофикс...................................................................II, 10..............................................................www.roefix.bg Сентра.........................................................................2.................................................................www.sentra.bg Signify International B.V................................. 33............................................................www.signify.com Solarwiz......................................................................30............................................................www.solarwiz.eu Стико БГ..................................................................45.........................................................www.stikobg.com Судал.............................................................................16...............................................................www.soudal.bg Съненерджи Клийн.......................................... 33......................................www.sunenergyclean.com Tapflo............................................................................45.................................................................www.tapflo.bg Теразид......................................................................... I.............................................................www.terazid.com Тракон България.......................................... I, 14, IV......................................................www.thrakon.bg Трокс Австрия ООД ТП............................. 23.....................................................................www.trox.bg Уникредит Застрахователен Брокер..........................................................................5.....................www.unicreditinsurancebroker.bg Фибран България ..........................................I, 11...........................................................https://fibran.bg/ Филкаб........................................................................ 4...............................................................www.filkab.com Хидроенергийна Компания.....................49..............................................................www.hec.global Хитачи Енерджи България .....................1.........................https://www.hitachienergy.com/ Schiedel България...............................................17.........................................................www.schiedel.com Шнайдер Електрик България ...............7...............................................................www.se.com/bg Реклами в броя ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ С ГАРАНЦИЯ 15 ГОДИНИ ОТ АЛИАНЦ www.bright-eng.com

8 Енергийна Ефективност 2'2022 Уважаема г-жо Христова, бихте ли разказали на читателите на списание Енергийна Ефективност, как се справя Община Габрово с енергийната криза? Ако не бяхте инвестирали в енергийна ефективност, по-трудно ли щяхте да се справите с нарастващите сметки за ел. енергия? За радост, Габрово е една от общините, които изпълниха немалко проекти в областта на енергийната ефективност в последните години, затова енергийната криза, въпреки че има сериозно отражение върху нашия бюджет, не се отразява толкова драстично и може би сметките за ел. енергия не са толкова непосилни, колкото в други общини. Най-очевидният пример е проектът за модернизация на уличното осветление, който завършихме на ЕСКО принцип точно преди увеличението на цените на електрическата енергия. Ако не бяхме реализирали този проект изцяло с наши сили и средства, сега щяхме да плащаме четири пъти повече за електроенергия. Нашите плащания остават на равнища, които са съпоставими с фактурите, които плащахме преди две години, и това в голяма степен ни спасява от ефекта на постоянно увеличаващите се цени. В същото време градът се радва на много по-добра осветеност с всички ползи, които произтичат от това - сигурност във вечерните часове, безопасност на движението, естетична градска среда, комфорт за жителите и гостите на Габрово. Г-жо Христова, може ли да споделите кои са проектите, които сега са на дневен ред в ръководената от вас община, с които можете допълнително да намалите потреблението на енергия? Разбира се, на първо място за нас е постоянното оптимизиране на разходите ни за отопление в общинския сграден фонд. Редица нови проекти се изпълняват в момента или предстои да бъдат изпълнени. Това са знакови сгради за Габрово като Дома на културата, Регионалния исторически музей, Летния театър, архитектурен комплекс „Етъра“, но очакваме голямо развитие и около новата програма за обновяване на общинските сгради по Плана за възстановяване и устойчивост. За съжаление, средствата по нея, с таваните, които са поставени, трудно могат да ни стигнат и трябва да търсим алтернативни начини за финансиране. Заедно с това, започва и програмата за обновяване на многофамилните жилищни сгради, с основна цел - чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, да се осигурят по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Тази програма е приоритет за нас и вече помагаме на гражданите на Габрово да бъдат максимално активни, и да участват в тази програма. Как Община Габрово помага на гражданите и на бизнеса да инвестират в мерки за енергийна ефективност? Община Габрово оказва пълно съдействие на сдруженията на собствениците - както с административно обслужване, така и с информация за дейностите, които гражданите трябва сами да извършат, като например енергийното обследване и издаването на технически паспорт. За тази цел, с подкрепата на международния проект ReMODULEES, открихме и специализиран информационен център в града, в който, разбира се, ще се опитаме да помагаме и на бизнеса и на гражданите. За Заедно с ЕнЕфект работим по важни проекти за справяне с енергийната криза Таня Христова кмет на Община Габрово

9 Енергийна Ефективност 2'2022 бизнеса се опитваме да осигуряваме максимално благоприятни условия както с развиващите се индустриалните паркове в града, така и с консултации и съвети, особено в сферата на енергийната ефективност и производството на възобновяема енергия, както и за развитието на енергийните кооперативи. Община Габрово е от тези общини, които отдавна са признати като една от найгостоприемните за новаторски бизнеси в областта на устойчивата енергия и опазването на околната среда. Можем да се похвалим и с това, че наскоро получихме награда в екологичната категория на конкурса Кмет на годината, спечелихме признание и представихме България в проект на Европейската енергийна награда, като се надяваме тази традиция да продължи. Вие също така сте и активен участник в много международни инициативи. Можете ли да ни кажете какви са мерките на европейско равнище, които се обсъждат като най-подходящи за справяне с енергийната криза на общинско ниво? Да, аз имам честта да съм член и председател на Европейският комитет на регионите, асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз, така също участвам в Споразумението на кметовете или Конвент на кметовете, което е европейска инициатива и движение с участие на местни и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на техните територии. И двете организации, чрез които имам възможност директно да общувам с представители на ЕК, на Европейския съвет и на Парламента, имат една и съща позиция - ние настояваме, че общините са най-точният, най-ефективният проводник на реформи, най-сигурният източник на проекти, с които можем да се справим с енергийната и икономическата криза. В последните години европейските общини, в т. ч. и българските, бяха в челните редици за справяне с много дълбоки кризи - COVID-19, миграцията, цените на енергията и инфлацията. Разкажете ни по какви проекти работите с партньорите си от ЕнЕфект? Ние посрещаме очакванията на гражданите за бързи и решителни мерки. Затова трябва да ни бъде осигурен ресурс, за да можем да се справяме и осъществяваме все повече и все по-качествени проекти. Ние в Габрово се стараем да сме ангажирани с най-новите решения, с найнапредничавите мерки и технологии, които се прилагат в областта на енергийната ефективност. Общината работи активно с центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, който е неправителствена организация с мисия да подкрепя усилията на централната и местните власти да постигнат устойчиво развитие чрез по-ефективно използване на енергията. С партньорите ни от ЕнЕфект разработваме концепция за нулевоенергиен район по проект outPHit и различни модели за справяне с енергийната криза по проектите EnergyMeasures и Response. По този начин се надявам да успеем да покажем за пореден път с убедителни резултати, че ние, общините, осигуряваме най-добрите решения за преодоляване на кризите, и съответно ресурсът - национален и европейски - следва да бъде приоритетно насочен към общински проекти, с които да подпомагаме и местния бизнес. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

При опазването на историческите паметници RÖFIX има богат опит. Благодарение на доказаните във времето топлоизолационни мазилки историческите сгради могат да бъдат приведени до сегашните енергийноефективни стандарти, без да се променя външният им вид. Множеството референтни обекти доказват ефективността на този тип подход при реставрацията и реновирането. През последните години, специалистите на RÖFIX горещо препоръчват и иновативни решения с „космическа технология“ - това са топлоизолационни мазилки с Aerogel. Какво е Aerogel? Aerogel произхожда от високотехнологичните индустрии. Различните видове се използват за изолация на скафандри, както и като среда за съхранение за газообразни горива. Основа за производството на Aerogel е аморфен силициев диоксид, познат още като калиево водно стъкло или силикат. Тази чисто минерална суровина съставлява основата за най-ефективния изолационен материал. Aerogel се състои от 90-98% въздух. Той е най-лекото познато твърдо вещество. Поради силно порьозната структура и „затварянето“ в нея на въздушните молекули се ограничава топлопроводимостта. Убедителни изолационни стойности Топлоизолационна система с мазилка Aerogel е иновация в изолацията на сгради. Достига топлопроводимост от 0,029 W/mK. Това е стойност, която е 2 до 3 пъти по-добра от стойностите, постигани отобикновените топлоизолационни мазилки. Благодарение на Aerogel изолационната мазилка постига топлопроводимост λD 0,028 W/mK. С дебелина на слоя от само четири сантиметра могат да се постигнат същите топлоизолационни свойства, както при конвенционалната изолационна мазилка с дебелина около 14 сантиметра. С топлоизолационните мазилки могат да бъдат произведени безшевни изолационни слоеве, които лесно се приспособяват към всички геометрични форми на основата на мазилката. По този начин различни отвори за прозорци и врати, издатини или радиуси могат да бъдат изпълнени хармонично. Основа на материала Изолационна система с мазилка RÖFIX Aerogel се базира на високоефективна минерална мазилка на варова основа: - Aerogel гранулат като изолационен материал - Естествена, хидравлична вар NHL 5 съгласно EN 459-1 - Бял цимент (несъдържащ хромати) Изграждане на цялостна система Въз основа на минералния си състав, топлоизолационна система с мазилка Aerogel предлага оптимални строително-физични характеристики. Дифузията на парата е изцяло гарантирана, с което чувствително се намаляват повърхностният конденз или образуването на мухъл. Благодарение на ниската степен на абсорбиране на вода и на хидрофобните свойства на Aerogel, е гарантирана изолационната ефективност на мазилката в дългосрочен план. Това отличава тази нова изолационна система от традиционните изолации и осигурява много предимства при изолирането на стари сгради. Този иновативен изолационен продукт под формата на иновативна топлоизолационна система може да намерите на българския пазар, предлагана от RÖFIX - компания, която е част от холдинга FIXITGruppe. Мазилката може да се полага върху минерални основи като каменни и тухлени зидове, циментови блокчета или бетон. 1 - RÖFIX 675 предварителен шприц с хидравлична вар. 2 - Fixit 222 Aerogel високоефективна изолационна мазилка в желаната дебелина на слоя, мин.3 см. 3 - RÖFIX PP 201 SILICA LF за заздравяване на повърхността 4 - Fixit 223 Специална мазилка, в средата на която се влага RÖFIX P100 Армираща мрежа 5 - Минерална завършваща мазилка като RÖFIX 715 специална благородна мазилка 6 - Минерална боя като RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Повишаване на енергийната ефективност на стари сгради чрез топлоизолационна мазилка с Aerogel www.roefix.bg Р Е К Л А М Н А П У Б Л И К А Ц И Я

12 Енергийна Ефективност 2'2022 БАИС е национален партньор на Renovate Europe за България. Запознайте професионалната ни аудиторията с мисията на инициативата „Да обновим България“. Renovate Europe е европейска политическа и комуникационна кампания за създаване на условия за ускорено енергийно ефективно обновяване на сградния фонд в ЕС. БАИС като официален партньор на Renovate Europe инициира и заедно с още 8 организации в началото на април 2022 създадохме „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria). „Да обновим България“ вече е официален партньор на Renovate Europe, който реализира целите и политиките на Renovate Europe в България. Обединяването на усилията на тези 9 организации дава възможност за по-активна и разпознаваема позиция както пред обществото, така и пред политическото ръководство на България. Вярваме, че работата ни ще позволи бързото прилагане на опита на другите европейски страни в български условия за изпълнение на стратегическите цели на обновяването на сградния фонд. Какво включва новата програма за саниране? Има ли и какви са нови правила и приоритети? Основниятдокумент, който определя насоките на ЕЕ обновяване на сградния фонд в България е „Дългосрочната стратегия за обновяване на националния сграденфонд отжилищни и нежилищни сгради до 2050 г.“. Европейските изисквания към ЕЕ обновяване са определени в „Директивата за енергийните характеристики на сградите на ЕС“ и в „Директивата за енергийна ефективност“. За съжаление подходът на политиците продължава да бъде популистки и засега съществени реформи в политиката на „безплатното“ саниране не се наблюдават. Отново се залага 100% (до 31.03.2023) и 80% (след тази дата) грантово финансиране и държавен и общински контрол върху подбора на бенефициентите, и върху подбора на изпълнителите. Не се предвиждатработещи финансови механизми в подкрепа на процеса. Неясни са критериите за подбор на бенефициентите. Остава впечатлението, че критерият е „който се уреди“, а не според изискванията на ЕС за предимство на сградите с най-лоши характеристики и на домакинствата в социален риск. Отново ще се раздават пари „на калпак“ без да се държи сметка за нуждите. Освен това и дума не се отваря за фамилните къщи, в които живее 50% от населението на страната, и които са с най-лоши показатели на енергийни разходи. Бихте ли обобщили положителните инициативи на БАИС през годините, които намериха своето приложение на практика в процеса за повишаване ЕЕ на сградния фонд в България? Не бихме могли да изброим всички инициативи, свързани със законодателнипредложения, изпратените становищаприобщественитеобсъждания и участия вработни групиповъпроси, свързани с ЕЕ обновяване. Организирали сме множество нарочни пресконференции, кръгли маси с участието на чуждестранни експерти, участвали сме в различни форуми посветени на ЕЕ обновяване от създаването на БАИС през 2003 г. В изпълнение на една отосновните цели на БАИС - повишаване нивото на квалификация на участниците в процеса на обновяване, издадохме „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“ втираж10 000, което беше финансирано отнашите членове и се разпространява безплатно, а същотака и в електронен вариант. Организирахме повече от 10 обучения за работа с това ръководство в цялата страна, на които присъстваха проектанти, общински специалисти, надзорници и строители. За съжаление пандемията отКОВИД прекъсна тази работа, която сега възстановяваме. Разработваме програми за обучения на строителни работници и технически ръководители в областта на изолациите. Издадохме и „Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолации“. Подготвяме и „Ръководство за проектиране и изпълнение натоплоизолационни системи“. Предстои да организираме поредица от обучения за работа с тези ръководства, съвместно с КСБ, КАБ и КИИП. Повишаваме квалификацията на участниците в процеса на обновяване инж. Йордан Николов изпълнителен директор на БАИС

13 Енергийна Ефективност 2'2022 Иновативно топлоизолационнопокритие, състоящо се от вакуумнинано сфери, смесени със стиренакрилнадисперсиянаводна основа. • Висока ефективност: 1mmТТП=5cmизолация от минерална вата. • Топлопроводимост λ: 0.0012-0.004W/m*K. • Рентабилно:Намаляваинвестиционнитеразходи.Намаляваексплоатационнитеразходи–несеразтваряотводаихимическиразтворители, не замръзва, не променя цвета. • Широко приложение: изолация на фасади, както на жилищни (търговски) сгради, така и в промишлеността. • Хидроизолация на фасадите; защита срещу гъбички и плесени; изолация на прозоречните рамки и отвори. • Топлоизолация на студени / топли повърхности и тръбопроводи. • Топлоизолация на резервоари, хангари, хладилници, складове идр. • Топлоизолациянаметалнипокриви. Термична защитанаклиматични, хладилни камери и ремаркета. Топлоизолация в транспортни средства.

Перфектно решение за подове против подхлъзване дори и при разлята вода Всяка година хиляди хора получаваттравми вследствие на подхлъзване и падане върху гладки повърхности. Как да избегнем неприятните инциденти с подхлъзване и падане върху гладки и полирани повърхности и подове, вследствие от намокряне или разлята вода? Повечето хотели, обществени сгради, търговски центрове, магазини и заведения имат лобита, стълбища и площадки с полирани и гладки подове. След почистване, намокряне или разлив на вода те винаги крият риск от инциденти с подхлъзване и падане. Най-големите рискове от подхлъзване се крият в баните, басейновите площадки или в зоните в SPA-центровете, където подовете са подложени постоянно на намокряне. Практически всяка гладка и мокра повърхност представлява потенциална опасностотподхлъзване и нараняване. За да се справим с този проблем THRAKON предлага едно лесно и ефективно решение за създаване на противоплъзгащ прозрачен слой върху дори и най-гладките и полирани повърхности. AntiSlip Varnish е полиуретанов, двукомпонентен противоплъзгащ прозрачен лак за вътрешно и външно приложение със специална формула за устойчивост на механично влияние иUV-лъчи. След изсъхване продуктът не променя цвета и визията на обработената повърхност. Покритието защитава и импрегнира всякакви повърхности като декоративни керамични плочки, мраморни плочи, гранитогрес, естествен и изкуствен камък, микро-циментови мазилки и шпакловки, подови циментови замазки, метал, паркет, дърво и др. След нанасяне и изсъхване AntiSlip Varnish създава прозрачен и устойчив повърхностен тънък слой с фина грапавина и релефен ефект тип „портокалова кора”, който предпазва от подхлъзване в опасни зони с разлята вода, околобасейнови пътеки и площадки, поддушови пространства, стълбища, веранди, коридори, рампи и други зони с повишена влажност. Повърхността, върху която ще се полага продукта, трябва да бъде здрава, суха и без замърсявания отпрах и масло. Абсорбиращи основи (мазилки, шпакловки, груб бетон) се обработват предварително с грунд DECOR PRIM. Върху неабсорбиращи основи (като стъкло или мраморни и керамични плочки) първо се полага грунд Status Adhesion Promoter. AntiSlip Varnish се полага с четка или с валяк (устойчив на разтворители). Втори слой от продукта се нанася след изсъхване на първия слой, което в зависимост от климатичните условия и температура при полагане на продукта може да варира от 24 до 48 часа.. Ако след експлоатация се получат частични надрасквания, повредените участъци могат да се обработят и обмажат допълнително с още един слой от лака. AntiSlip Varnish – за да предотвратим подхлъзването! Тракон България представя: AntiSlip Varnish Противоплъзгащ прозрачен лак ТРАКОН БЪЛГАРИЯ www.thrakon.bg Р Е К Л А М Н А П У Б Л И К А Ц И Я

15 Енергийна Ефективност 2'2022 ЕСХА България ООД София 1582, ж.к. Дружба-2, бул. Проф. Цветан Лазаров 162 тел.: 02/ 979 11 19, 02/ 979 11 80, info@esha.bg, www.esha.bg Екстензивни и интензивни зелени покриви Системи пешеходни зони и паркинг-покриви Дренажен композит ND 4+1 / ND 5+1 Дренажен композит ND 100 / ND 200 Дренажен композит ND 220 Дренажен композит ND 600 / ND 620 СИСТЕМИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ, ПАРКИНГ-ПОКРИВИ И ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ дренажни композити, хидроизолационни и противокоренови мембрани, водозадържащи панели от минерална вата, седумни килими и субстрати, покривни аксесоари. КОБО БГ ЕООД Тел.: 02/ 971 00 27 office@kobo-bg.bg www.kobo-bg.bg UNIROOF 700 VARIMAT V2 Leister - Автоматични заваръчни машини Професионални, Надеждни, Енергоспестяващи Плоски и скатни покриви more Leister Automatic Welders

16 Енергийна Ефективност 2'2022 Професионална система за уплътнение на прозорци Soudal Window System ОТВЪН ПОСРЕДАТА ОТВЪТРЕ Функция: • Водоустойчивост • Въздухоплътност • Паропропускливост Функция: • Звукоизолация • Термоизолация Функция: • Въздухоплътност • Пароизолация IN MID OUT НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ! C M Y CM MY CY CMY K Brand 180x119_mm.pdf 1 5/20/2022 3:18:20 PM НОВ ПРОДУКТ DUROCRET TERRAZZO Декоративно подово покритие с модерен мозаечен завършек Множество цветови комбинации! Подовото покритие TERRAZZO на ИЗОМАТ се създава като се смесят естествени цветни камъчета ISOMAT COLORED STONES с DUROCRET-TERRAZZO циментово свързващо вещество, което може да се оцвети със сухи пигменти ISOMAT DECO-COLOR.

Schiedel ABSOLUT екологични коминни системи Отоплявай. Вентилирай. Живей Опазването на околната среда е актуална и важна тема, засягаща всеки един от нас. Наша отговорност е, едновременно като производители и консуматори,да внимаваме какви енергийни ресурси използваме и как точно ги използваме. Интелигентната и устойчива употреба на природни, възобновяеми, суровини, материали, като дървесината,като възобновяем енергийен ресурс и успоредно като енергоефективна отоплителна система, ни позволяват да постигнем предизвикателни климатични цели с ниски емисии. Употребата на дървесина за горене спестява милион тонове CO2 в Европа и е от значителна полза в избягването на парниковите газове. Темата за отопление е актуална през всеки сезон. Има редица мнения как и с какво да се отопляваме и едновременно да сме екологични и да препазваме околната среда. Отоплението на дърва е екологично. Дърветата са възобновяеми ресурси, които горят само толкова кислород, колкото са отдали от атмосферата по време на растежа си, т.е. те са въглеродно неутрални. Днешните технологии на Schiedel са способни да увеличат ефективността на печките драстично до 86%, докато в същото време редуцират вредните емисии до 2/3 в сравнение със старите и не функционални печки. Schiedel проектира, произвежда и доставя на своите клиенти пожаробезопасни и енергийноефективни коминни системи и горивни камери. Schiedel произвежда своите продукти от качествени строителни суровини. Schiedel произвежда, проектира и доставя керамични, метални и свободно стоящи коминни системи, приложими за еднофамилни, многофамилни, обществени и промишлени сгради и за промишлеността. Schiedel Absolut е коминна система направена специално за употреба в пасивни къщи с горивни камери, които могат да работят независимо от въздуха в помещението. Универсалната коминна система Schiedel Absolut e тествана от Santinel Haus Institut (SHI) за вредни вещества и е препоръчана за здравословен начин на живот. Термоизолираните блокове и оптимизирани термични разпределителни блокове осигуряват големи икономии на енергия и намалени емисии на СО2. Някои от предимствата на системата Absolut : • Универсален енергоспестяващ комин за всякакъв вид гориво. • W3G тестван. • Спестява време и разходи за монтаж. За първи път дизайнерите изпълняват желанието на много клиенти за привликателна визия на жилищните пространства. Те са разработили иновативо и привликателно решение при употреба на Schiedel Absolut за всеки дом. Благодарение на тях е изградена поставка, която се интегрира хармонично в стената по почти невидим начин. Всичко това Schiedel предлага с 30 години гаранция. SCHIEDEL БЪЛГАРИЯ, info@schiedel.bg, www.schiedel.bg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==