Енергийна Ефективност | издание 2022г.

34 Енергийна Ефективност 2'2022 Инж. Мартин Катинов е мениджър „Енергийни проекти“ в „Аурубис България“. От присъединяването си към екипа на компанията от началото на 2022 година, Мартин работи по иновативни проекти за генериране на енергия от възобновяеми енергийни източници като слънце, вода, вятър и отпадна топлина. Основният фокус на работата му включва и решения за оптимизация на процесите за по-добра енергийна ефективност. Мартин Катинов е магистър по Електроника от Технически университет - София, със специализация Електронни системи за контрол и управление, както и магистър по Бизнес администрация от Нов Български университет. Наред с важното си индустриално и структуроопределящо значение, „Аурубис България“ е и голям енергиен консуматор. Затова, в началото на нашия разговор, бихте ли споделили каква стратегия следва компанията по отношение на енергийната ефективност? Да, наистина. Металургичното производство е изключително енергоемко, но един от основните приоритети на „Аурубис България“ е да бъдем все по-енергийно ефективни. За нас е важно да оптимизираме разходите си за енергия и да запазим конкурентоспособността си на международните пазари. Имаме и дългосрочен ангажимент за намаляване на въздействието върху околната среда и отговорно отношение към природните ресурси. Част от тази стратегия е и сертифицирането ни през тази година по стандарт ISO 50 001:2018 за енергиен мениджмънт. Ще бъде интересно да научим повече за системите на енергиен мениджмънт, които използвате. На какви технологични и дигитални решения разчитате? Системите за енергиен мениджмънт, които прилагаме са няколко. Ще започна със системата ISO 50 001:2018. Тя ни дава по-добра възможност за контрол и управление на консумацията на енергия, както и възможност за детайлен анализ на отделните агрегати, започвайки от най-големите към по-малките. Също така разполагаме и с още две системи SCADA на „Шнайдер Електрик“ и PI Vision, които ни помагат за следенето на параметрите, консумацията и по-доброто управление на процесите. Нашата философия е, че енергийна ефективност без автоматизация и модернизация е невъзможна. В продължение на това, как бихте коментирали значението на тези системи? Бихте ли посочили конкретни примери за повишаване на енергийната ефективност, в резултат на системите за енергиен мениджмънт? Изключително важно е значението на тези системи, тъй като те въвеждат стандарти и структура за управление на енергията, както и за контрол и оптимизация на консумацията. Разбира се, работим и върху обучението на екипа, за да гарантираме по-устойчиви резултати в посока ресурсна ефективност. Ако всички ние успеем да пренесем добри практики за енергийна ефективност и в домовете си, би било още по-голяма победа. Тук могат да бъдат посочени много примери. Ще започна с това, че чрез системите за мониторинг може да се открие, че калибрирането на някои параметри води до намаляване на консумацията на енергия или чрез натрупването на данни от мониторинговата система да се открие неефективност или проблем, който също води до повече разходи. Преди повече от година разговаряхме с ваши колеги от „Аурубис България“ във връзка със соларния парк, който изграждахте. Към днешна дата, как отчитате неговата работа и значението му за предприятието? За времето от въвеждането му в експлоатация се Ние от Аурубис имаме ясна и дългосрочна енергийна стратегия инж. Мартин Катинов мениджър Енергийни проекти Аурубис България

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==