Енергийна Ефективност | издание 2022г.

35 Енергийна Ефективност 2'2022 надминават нашите предварителни прогнози за производство на енергия с около 14-15%. Общото количество енергия, произведена от парка ще покрие почти 3% от нуждите на предприятието. Отчетените резултати ни правят още по-уверени и мотивирани в следващите стъпки пред нас. През следващата година ни предстои изграждането на още два фотоволтаични парка на наша територия „Аурубис-2“ и „Аурубис-3“, а през 2024 година предвиждаме и четвърти. Ще разкажете ли малко повече за намеренията на компанията за изграждане на собствени мощности за енергийно производство от възобновяеми източници? Най-актуални са проектите, които споменах - за увеличаване на производството на соларна енергия с 14MW инсталирана мощност и 17 000MWh минимална произведена енергия на година. Следващите ни планове са да надградим с още 20MW и фотоволтаичните паркове да покрият над 10% от консумацията ни. Освен соларна енергия, работим и върху проекти за производство на електроенергия от вятър и вода. Друг много важен проект за нас е оползотворяването на отпадната топлина от производството ни, в който виждаме голям потенциал. С всички тези проекти работим за постигане на нашите цели до 2030 и 2050 година свързани с намаляване на въглеродните емисии и увеличаване на процента енергия от възобновяеми източници. В заключение, как виждате енергийното обезпечаване на предприятието в по-дългосрочен план, след 5 или след 10 години? „Аурубис“ има ясна и дългосрочна енергийна стратегия. Вече вървим по пътя за постигане на целта ни да покриваме 20% от енергийните си нужди от собствени ВЕИ до 2030 година. Фокусът ще продължи да бъде в производството на зелена енергия за собствени нужди, за да ограничим зависимостта си от нестабилните пазари и диверсификация на енергийните си източници. С тази цел и с помощта на новите технологии се стремим да постигаме оптимизация на процесите и максимална ефективност.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==