Енергийна Ефективност | издание 2022г.

8 Енергийна Ефективност 2'2022 Уважаема г-жо Христова, бихте ли разказали на читателите на списание Енергийна Ефективност, как се справя Община Габрово с енергийната криза? Ако не бяхте инвестирали в енергийна ефективност, по-трудно ли щяхте да се справите с нарастващите сметки за ел. енергия? За радост, Габрово е една от общините, които изпълниха немалко проекти в областта на енергийната ефективност в последните години, затова енергийната криза, въпреки че има сериозно отражение върху нашия бюджет, не се отразява толкова драстично и може би сметките за ел. енергия не са толкова непосилни, колкото в други общини. Най-очевидният пример е проектът за модернизация на уличното осветление, който завършихме на ЕСКО принцип точно преди увеличението на цените на електрическата енергия. Ако не бяхме реализирали този проект изцяло с наши сили и средства, сега щяхме да плащаме четири пъти повече за електроенергия. Нашите плащания остават на равнища, които са съпоставими с фактурите, които плащахме преди две години, и това в голяма степен ни спасява от ефекта на постоянно увеличаващите се цени. В същото време градът се радва на много по-добра осветеност с всички ползи, които произтичат от това - сигурност във вечерните часове, безопасност на движението, естетична градска среда, комфорт за жителите и гостите на Габрово. Г-жо Христова, може ли да споделите кои са проектите, които сега са на дневен ред в ръководената от вас община, с които можете допълнително да намалите потреблението на енергия? Разбира се, на първо място за нас е постоянното оптимизиране на разходите ни за отопление в общинския сграден фонд. Редица нови проекти се изпълняват в момента или предстои да бъдат изпълнени. Това са знакови сгради за Габрово като Дома на културата, Регионалния исторически музей, Летния театър, архитектурен комплекс „Етъра“, но очакваме голямо развитие и около новата програма за обновяване на общинските сгради по Плана за възстановяване и устойчивост. За съжаление, средствата по нея, с таваните, които са поставени, трудно могат да ни стигнат и трябва да търсим алтернативни начини за финансиране. Заедно с това, започва и програмата за обновяване на многофамилните жилищни сгради, с основна цел - чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, да се осигурят по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Тази програма е приоритет за нас и вече помагаме на гражданите на Габрово да бъдат максимално активни, и да участват в тази програма. Как Община Габрово помага на гражданите и на бизнеса да инвестират в мерки за енергийна ефективност? Община Габрово оказва пълно съдействие на сдруженията на собствениците - както с административно обслужване, така и с информация за дейностите, които гражданите трябва сами да извършат, като например енергийното обследване и издаването на технически паспорт. За тази цел, с подкрепата на международния проект ReMODULEES, открихме и специализиран информационен център в града, в който, разбира се, ще се опитаме да помагаме и на бизнеса и на гражданите. За Заедно с ЕнЕфект работим по важни проекти за справяне с енергийната криза Таня Христова кмет на Община Габрово

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==