Енергийна Ефективност | издание 2022г.

9 Енергийна Ефективност 2'2022 бизнеса се опитваме да осигуряваме максимално благоприятни условия както с развиващите се индустриалните паркове в града, така и с консултации и съвети, особено в сферата на енергийната ефективност и производството на възобновяема енергия, както и за развитието на енергийните кооперативи. Община Габрово е от тези общини, които отдавна са признати като една от найгостоприемните за новаторски бизнеси в областта на устойчивата енергия и опазването на околната среда. Можем да се похвалим и с това, че наскоро получихме награда в екологичната категория на конкурса Кмет на годината, спечелихме признание и представихме България в проект на Европейската енергийна награда, като се надяваме тази традиция да продължи. Вие също така сте и активен участник в много международни инициативи. Можете ли да ни кажете какви са мерките на европейско равнище, които се обсъждат като най-подходящи за справяне с енергийната криза на общинско ниво? Да, аз имам честта да съм член и председател на Европейският комитет на регионите, асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз, така също участвам в Споразумението на кметовете или Конвент на кметовете, което е европейска инициатива и движение с участие на местни и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на техните територии. И двете организации, чрез които имам възможност директно да общувам с представители на ЕК, на Европейския съвет и на Парламента, имат една и съща позиция - ние настояваме, че общините са най-точният, най-ефективният проводник на реформи, най-сигурният източник на проекти, с които можем да се справим с енергийната и икономическата криза. В последните години европейските общини, в т. ч. и българските, бяха в челните редици за справяне с много дълбоки кризи - COVID-19, миграцията, цените на енергията и инфлацията. Разкажете ни по какви проекти работите с партньорите си от ЕнЕфект? Ние посрещаме очакванията на гражданите за бързи и решителни мерки. Затова трябва да ни бъде осигурен ресурс, за да можем да се справяме и осъществяваме все повече и все по-качествени проекти. Ние в Габрово се стараем да сме ангажирани с най-новите решения, с найнапредничавите мерки и технологии, които се прилагат в областта на енергийната ефективност. Общината работи активно с центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, който е неправителствена организация с мисия да подкрепя усилията на централната и местните власти да постигнат устойчиво развитие чрез по-ефективно използване на енергията. С партньорите ни от ЕнЕфект разработваме концепция за нулевоенергиен район по проект outPHit и различни модели за справяне с енергийната криза по проектите EnergyMeasures и Response. По този начин се надявам да успеем да покажем за пореден път с убедителни резултати, че ние, общините, осигуряваме най-добрите решения за преодоляване на кризите, и съответно ресурсът - национален и европейски - следва да бъде приоритетно насочен към общински проекти, с които да подпомагаме и местния бизнес. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==