Енергийна Ефективност | издание 2022г.

19 Енергийна Ефективност 2'2022 Какво включва cтpaтeгията на ТИЗ зa Bъглepoднo - нeyтpaлeн индycтpиaлeн пaрк? Борбата с климатичните промени е стратегическа цел на Тракия икономическа зона /ТИЗ/. Като една от водещите индустриални зони в Европа тя е в уникална позиция да предложи на инвеститорите, партньорите и цялата верига на доставки да станат част от Тракия икономическа зона - Въглеродно-неутрален индустриален парк / ТИЗ-ВНИП/. Тази стратегия стартирахме преди 4 години и имаме по-амбициозен стремеж от този на ЕС. Целта ни е процентът на използване на „зелена“ енергия /ВЕИ/ в ТИЗ-ВНИП да се увеличи на 45% през 2025, на 60% през 2030 и на 100% през 2040. Този проект, това ново „поколение“ зони са и новата привлекателна сила на ТИЗ. Ние предоставяме на инвеститорите конкретни условия, каквито дори в развитите европейски държави невинаги могат да се осигурят. Всички нови инвеститори ще използват минимум 30 процента ВЕИ в своята дейност. Вече работещите при нас фирми също прилагат „зелени“ политики - като Шнайдер Електрик. Компанията се разширява с изграждането на ново крило, в което отоплителната система ще ползва геотермални термопомпи. АББ и Кауфланд изявиха интерес да участват в проекта ни за възобновяем източник на енергия в зона Раковски /част от ТИЗ/, който включва 2 соларни парка от по 1 мегават, един от 2 мегавата и 1 от 3 мегавата. Тези 4-ри централи ще предоставят „зелена“ енергия на компаниите в зоната. Във всичко това надежден партньор ни е EVN. Вече превръщаме в реалност и идеята за намаляване използването на питейна вода в промишлеността - заедно с инвеститорите и нашите партньори от ВиК- Пловдив и общините, на чиито територии работим. Миналата година подписахме меморандум за сътрудничество между Тракия икономическа зона и Веолия България, част от Групата Веолия - компания-еталон за екологична трансформация, която със своите близо 179 000 служители по света проектира и предоставя полезни и практични решения за управлението на услуги в сферата на водата, енергията и отпадъците като ресурси. Тракия икономическа зона ЕАД и Ситигаз България започнахме стратегическо сътрудничество с цел намаляване на емисиите от CO2 и превръщането на индустриалния парк в напълно „зелен“. Партнираме си повече от 15 години в задоволяване на нуждите от природен газ на многобройните фирми, ситуирани в зоната. Предстоящата програма предвижда постепенно въвеждане на биометан, който се произвежда по специална технология от биогаз и се подава в съществуващата газопроводна мрежа на Ситигаз България ЕАД. Вторият етап включва разработването и въвеждането първоначално на 10% зелен водород от възобновяем източник (получен чрез електролиза) в мрежите на Ситигаз, с тенденция за увеличаване количеството след разширяване на газопроводните мрежи и съобразяването им с новите условия за производството на водород. Целта ни е процентът на използване на „зелена“ енергия в ТИЗ-ВНИП да се увеличава съществено през следващите години инж. Пламен Панчев изпълнителен директор на Тракия икономическа зона

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==