Енергийна Ефективност | издание 2022г.

13 Енергийна Ефективност 2'2022 Иновативно топлоизолационнопокритие, състоящо се от вакуумнинано сфери, смесени със стиренакрилнадисперсиянаводна основа. • Висока ефективност: 1mmТТП=5cmизолация от минерална вата. • Топлопроводимост λ: 0.0012-0.004W/m*K. • Рентабилно:Намаляваинвестиционнитеразходи.Намаляваексплоатационнитеразходи–несеразтваряотводаихимическиразтворители, не замръзва, не променя цвета. • Широко приложение: изолация на фасади, както на жилищни (търговски) сгради, така и в промишлеността. • Хидроизолация на фасадите; защита срещу гъбички и плесени; изолация на прозоречните рамки и отвори. • Топлоизолация на студени / топли повърхности и тръбопроводи. • Топлоизолация на резервоари, хангари, хладилници, складове идр. • Топлоизолациянаметалнипокриви. Термична защитанаклиматични, хладилни камери и ремаркета. Топлоизолация в транспортни средства.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==