Енергийна Ефективност | издание 2022г.

12 Енергийна Ефективност 2'2022 БАИС е национален партньор на Renovate Europe за България. Запознайте професионалната ни аудиторията с мисията на инициативата „Да обновим България“. Renovate Europe е европейска политическа и комуникационна кампания за създаване на условия за ускорено енергийно ефективно обновяване на сградния фонд в ЕС. БАИС като официален партньор на Renovate Europe инициира и заедно с още 8 организации в началото на април 2022 създадохме „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria). „Да обновим България“ вече е официален партньор на Renovate Europe, който реализира целите и политиките на Renovate Europe в България. Обединяването на усилията на тези 9 организации дава възможност за по-активна и разпознаваема позиция както пред обществото, така и пред политическото ръководство на България. Вярваме, че работата ни ще позволи бързото прилагане на опита на другите европейски страни в български условия за изпълнение на стратегическите цели на обновяването на сградния фонд. Какво включва новата програма за саниране? Има ли и какви са нови правила и приоритети? Основниятдокумент, който определя насоките на ЕЕ обновяване на сградния фонд в България е „Дългосрочната стратегия за обновяване на националния сграденфонд отжилищни и нежилищни сгради до 2050 г.“. Европейските изисквания към ЕЕ обновяване са определени в „Директивата за енергийните характеристики на сградите на ЕС“ и в „Директивата за енергийна ефективност“. За съжаление подходът на политиците продължава да бъде популистки и засега съществени реформи в политиката на „безплатното“ саниране не се наблюдават. Отново се залага 100% (до 31.03.2023) и 80% (след тази дата) грантово финансиране и държавен и общински контрол върху подбора на бенефициентите, и върху подбора на изпълнителите. Не се предвиждатработещи финансови механизми в подкрепа на процеса. Неясни са критериите за подбор на бенефициентите. Остава впечатлението, че критерият е „който се уреди“, а не според изискванията на ЕС за предимство на сградите с най-лоши характеристики и на домакинствата в социален риск. Отново ще се раздават пари „на калпак“ без да се държи сметка за нуждите. Освен това и дума не се отваря за фамилните къщи, в които живее 50% от населението на страната, и които са с най-лоши показатели на енергийни разходи. Бихте ли обобщили положителните инициативи на БАИС през годините, които намериха своето приложение на практика в процеса за повишаване ЕЕ на сградния фонд в България? Не бихме могли да изброим всички инициативи, свързани със законодателнипредложения, изпратените становищаприобщественитеобсъждания и участия вработни групиповъпроси, свързани с ЕЕ обновяване. Организирали сме множество нарочни пресконференции, кръгли маси с участието на чуждестранни експерти, участвали сме в различни форуми посветени на ЕЕ обновяване от създаването на БАИС през 2003 г. В изпълнение на една отосновните цели на БАИС - повишаване нивото на квалификация на участниците в процеса на обновяване, издадохме „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“ втираж10 000, което беше финансирано отнашите членове и се разпространява безплатно, а същотака и в електронен вариант. Организирахме повече от 10 обучения за работа с това ръководство в цялата страна, на които присъстваха проектанти, общински специалисти, надзорници и строители. За съжаление пандемията отКОВИД прекъсна тази работа, която сега възстановяваме. Разработваме програми за обучения на строителни работници и технически ръководители в областта на изолациите. Издадохме и „Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолации“. Подготвяме и „Ръководство за проектиране и изпълнение натоплоизолационни системи“. Предстои да организираме поредица от обучения за работа с тези ръководства, съвместно с КСБ, КАБ и КИИП. Повишаваме квалификацията на участниците в процеса на обновяване инж. Йордан Николов изпълнителен директор на БАИС

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==