Енергийна Ефективност | издание 2022г.

Енергийна ефективност - термин, който все по-често се използва и отъждествява с производство на ел. енергия от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) и икономия на ел. енергия в бита и индустрията. Повишаването на енергийната ефективност се постига както чрез мерки за редуциране на топлинните и ел. загуби, така и чрез разработване на съвременни ел. уреди за бита, офиса и индустриалното оборудване с повишен енергиен клас. С настоящия материал искаме да покажем и една малко дискутирана възможност в България, а именно правилно управление и използване на произведената ел. енергия от ВЕИ. Както всички знаем производството на електрическа енергия от слънчевата радиация и/или от вятъра не могат да се планират и регулират в диапазона 24/7/365, тъй като зависят от законите на природата. При фотоволтаичните инсталации няма добив на електроенергия през тъмната част на деня и се редуцира производството при лоши метеорологични условия - снеговалеж, мъгла, облачно време и т. н. Пиковото производство на ел. енергия не съвпада с времето на пиковото потребление на ел. енергия. При вятърните генератори (инсталации) нямаме добив на ел. енергия при липса на вятър и е необходимо ограничаване и/или изключване на системата при наличие на много силен вятър. Пиковото производство на ел. енергия в много редки случаи може да съвпадне с времето на пиковото потребление на ел. енергия. Какво е характерното за тези два начина на добиване на ел. енергия от ВЕИ: - Необходимост от изключване на соларните инсталации и вятърните генератори при претоварване на енергийната система и/или намаляване на консумацията (потреблението); - Загуба на произведената енергия (без допълнителна инвестиция в материали и/или труд) в тези случай, поради невъзможност да се използва в момента на нейното производство; - Неравномерно производство в рамките на денонощието, както и силна зависимост от метеорологичните условия. Описаните по-горе характерни особености поставят въпроса за ефективното използване на ел. енергия, добивана от ВЕИ, чрез използване на системи за съхранение на ел. енергия (Baterry Energy Storage Solution - BESS). Това позволява да се съхрани енергията, която не може да се използва в момента и да се използва в моментите на пиково потребление. Фирма Електроинвент АД работи съвместно с фирма INDRIVETEC AG - Швейцария повече от 5 години в областта на разработване производство и инсталации на системи за съхранение на енергия. Гамата изделия FlexConvert BESS на фирма INDRIVETEC AG е напълно завършено комплексно решение, което е базирано на дългогодишният опит на швейцарската фирма в разработката на силови електронни модули и свързани към мрежата честотни преобразуватели. Фамилията от мрежови конвертори за заряд/разряд на батерии, базирани на всички топ технологии (Lithium Ion, SoS,Redox Flow, SuperCaps) покрива мощности от 250 kW до 2000 kW и се предлагат като незaвисимо оборудване - част от вече разработен проект или като завършена система - комплектация с батерии, монтирани и тествани в стандартни ISO контейнери с варианти за ниско или за средно напрежение. Основните/ключови приложения на FlexConver t BESS са показани на фигурата по-долу: - Управление на пиковата консумация - Планиране и изместване на консумацията (изглаждане на товаровия график) - Ефективно планиране и използване на енергията от ВЕИ - Регулиране на мрежовата честота - Осигуряване на непрекъснато захранване - Стабилизиране на мрежовото напрежение - Позволява увеличаване делa на енергията от слънце и вятър в енергийния микс, премахвайки характерната за тези източници нестабилност - Максимално използване на енергията от фотоволтаиците чрез cliping recapture и low voltage harvesting, базирано на DC-DC конверторните решения с вграден MPPT на фирма INDRIVETEC - Търговия с енергия, с максимална ценова ефективност Конкурентните предимства на предлаганите системни решения FlexConvert BESS за съхранение на енергия са: - Key-Turn Solutions за батерийни електроцентрали и островни решения - Напълно интегриран модул EMS (Енергиен мениджмънт), включително интерфейс към BMS (Мениджмънт на батериите) - Потребителски интерфейс, настроен според нуждите на клиента - Решения както за вътрешни така и инсталации на открито (контейнерни решения) - Функции на интегрирани мрежови услуги - Екипи и партньори за глобално оперативно обслужване Системи за съхранение на енергия фактор за повишаване на енергийната ефективност ЕЛЕКТРОИНВЕНТ АД Тел.: 02/ 868 70 65, 862 14 96, E-mail: office@elinvent.com, www.electroinvent.com INDRIVETEC AG, E-mail: info@indrivetec.com, www.indrivetec.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==