Енергийна Ефективност | издание 2022г.

41 Енергийна Ефективност 2'2022 охлаждане, а в най-горещите дни охлаждането е активно с използване на хладилния цикъл. При активно охлаждане „безплатната“ топлина на кондензация може да се насочи към производството на БГВ. При режим на охлаждане ако се произвежда битова гореща вода, то използваната топлина е безплатна. По-този начин ще се постигне над 70% икономия на електрическа енергия за отопление и охлаждане на завода. Каква апаратура и системи на Schneider Electric ще бъдат използвани в този проект и как той ще бъде интегриран в общата система за управление на предприятието? Разбира се всички електрически табла ще бъдат изградени с нашата апаратура, но това, което ще ни бъде от голяма полза са нашите софтуерни решение за мониторинг и сградна автоматизация. Системата ще е нова за нас, за страната и за Шнайдер Електрик. Това означава, че ще отнеме време ние да намерим оптималния режим на работа, спрямо всеки сезон и спецификата на фабриката. След като успеем да се справим с тази нелека задача със сигурност ще започнем да го представяме на нашите партньори и посетители в нашата умна фабрика. Безспорно геотермалната системата ще допринесе значително за енергийната ефективност на производството. Затова ще бъде интересно да научим какви реални икономии очаквате и какво е времето, за което една такава инвестиция може да бъде изплатена? Геотермалната система ще допринесе не само за подобряването на енергийната ефективност, но и за борбата с климатичните промени. Това безспорно е най-голямото предизвикателство на нашето време. Многобройните природни аномалии и катаклизми през последните години алармират, че е крайно време да ограничим негативното влияние върху планетата и жизнената среда. За нас като компания, ангажиментите които сме поели към нашите партньори, доставчици и клиенти, е важен другият аспект - намаляването на въглеродния отпечатък и премахването на твърдите горива до 2025 г. Теоретичните очаквания са ни да намалим консумацията за отопление и охлаждане с до към 60-70%. Използвам думата теоретични, защото със сигурност ще отнеме време да постигнем оптималния режим на работа и да утилизираме пълните възможности на този тип система. Изплащането на инвестиции от този тип зависи от цената на различните видове енергия - в конкретния случай електрическа и газ. В заключение, как виждате разпространението на подобни геотермални системи в индустрията у нас? Какво от опита, които имате дотук, бихте споделили с тези, които предстои да се замислят над тази възможност? В нашата страна този тип системи за индустриално приложение тепърва ще набират популярност, възможностите са неограничени - примерът на Исландия е невероятен. Те използват геотермалната енергия за създаване на топлина и производство на електрическа енергия. Защо ние да не последваме този пример? Надявам се ние като компания да дадем реален и работещ пример за тези системи. По-този начин много други компании да вземат решение за преминаване към такъв тип системи. С удоволствие ви каня след една година в нашата умна фабрика, за да ви покажа работеща геотермална система. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Изгражда се първата у нас геотермална система в индустриално предприятие научете повече на www.ProfiLand.net Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==