Енергийна Ефективност | издание 2022г.

40 Енергийна Ефективност 2'2022 Schneider Electric ще изгради първата в България иновативна система за геотермална енергия в индустриално предприятие. Какво включва проекта и какви енергийни потребности се очаква да задоволи неговата реализация? В недрата на нашата планета се намира мощен енергиен източник, чиято топлина отдавна се използва за получаване на „чиста“ енергия. Това е топлината на Земята, наречена геотермална енергия. Тя се съхранява като топлинна енергия в подземните системи от топли води под високо налягане и пара, както и в горещите скални маси под земната повърхност. Част от геотермалната енергия представлява постоянен топлинен поток от ядрото към мантията на Земята, който отделя енергията си от земната повърхност в атмосферата. Проектът включва проектиране и изграждане на геотермална система за отопление и охлаждане на завода, както и осигуряване на гореща вода за битови нужди. Изграждане на геотермално сондажно поле на територията на фабриката, геотермални помпени агрегати, управляваща апаратура и разбира се въздуховоди, конвектори и едно решение, което не се среща често в производствено халета, а именно подово отопление, което ще бъде изградено в разширението на завода. След реализирането на проекта очакваме да покриваме с него в 95% от времето нуждите си за отопление и охлаждане. В техническо отношение, предвиждате системата да бъде от затворен тип. Защо се спряхте на това решение и какви са неговите особености и предимства? В началото на 2021 година Шнайдер Електрик обяви 6-те официални ангажимента за Ускоряване на устойчивото развитие за всички жители на планетата, част които са Климат, Ресурси, Доверие, Равенство, Поколения и Местно ниво. Всичките ангажименти на компанията са обвързани с Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. По същото време компания обяви плана за декарбонизация, като ангажимента на компанията е: въглеродно-неутрални операции през 2025 г. с компенсации (и премахване на твърдите горива) и до 2030 г. без компенсации; въглеродно неутрален цялостен отпечатък върху околната среда през 2040 г.; верига за доставки с нулеви нетни емисии CO2 през 2050 г. На базата на всичките тези ангажименти стартирахме проучвания в различни направление - осветителни инсталации, сгъстен въздух и системи за отопление и охлаждане на завода. Геотермалните системи за отопление са много характерни в Исландия, където 84% от топлината за домакинствата идва от такъв тип инсталации. Стартирахме с проучване на пазара както в България, така и в Европа. Още преди да се обяви идеята за разширение, ние бяхме се спрели на този тип система, която се вписва отлично в ангажиментите на Шнайдер Електрик. Ще бъде изградена геотермална система със сондажи от „сух“ затворен тип т. е. в системата ще циркулира флуид, който ще се загрява от естествената температура на земята. Термопомпени агрегати ще използват тази температура от земята и ще произвеждат топла вода за отопление през зимата и гореща вода за битови нужди целогодишно. В преходните сезони термопомпените агрегати ще осигуряват чрез земното поле пасивно Изграждаме иновативна геотермална инсталация за отопление и охлаждане на предприятието инж. Мартин Гънчевски мениджър Безопасност, околна среда, енергийна ефективност и сграда Schneider Electric

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==