Енергийна Ефективност | издание 2022г.

В последните години забелязахме, че за много от потребителите липсата на планиране и подходът да се работи „на парче“ създаде необходимост от допълнителни инвестиции в покривите, за които се смяташе, че са проектирани и изградени коректно. Тази тенденция доби допълнително влияние при опитите за монтаж на фотоволтаични инсталации на плоските покриви, чиито технологични параметри не бяха предвидени за такова натоварване. В резултат мнозина инвеститори останаха разочаровани и бяха принудени да направят допълнителни разходи за ново проектиране и/или поддръжка на плоските покриви. В какво се състои проблемът? Това, което много често не се взема предвид при проектиране на плоския покрив и което застава в основата на бъдещите проблеми, е показателят точково натоварване на изолацията с каменна вата. Основният параметър, който п о г р е ш н о с е използва за взимане на решения по отношение на материалите за изолация на п о к р и в а е т . нар. „якост на натиск“. По принцип, той е достатъчно добра изходна точка, когато говорим за механичните свойства на продуктите при плоски покриви с нисък интензитет на трафика. В действителност, обаче точковото натоварване е техническият параметър, който определя колко добре ще се справи покривът при необходимост от по-интензивен трафик. Експертите знаят, че простите технически спецификации, като „50 mm дебелина на горен слой на изолацията от 70 kPa и долен слой с дебелина 100 mm от 30 kPa“, не могат да дадат реална представа за истинската способност на продукта да създаде условия за покрив с висока устойчивост на ходене. Понякога точковото натоварване е посочено в продуктовата документация и стойността му изглежда достатъчно голяма в сравнение със стойностите в килопаскали (kpa). Ако разгледаме горния пример, продуктът би трябвало да има точково натоварване от 600 N, но за инвеститора или крайния потребител тази стойност и нейната ефективност остават неясни. Много често, това точково натоварване се отнася само до най-горния слой изолация, но не и до пълната ефективност на двата слоя, които обикновено се монтират. Долният слой може да постигне само 300 N и е очевидно, че при така посочената му по-голяма дебелина, цялостната издръжливост на ходене на покрива е погрешно изчислена и едва достига до приемливи нива. Това е и причината, при монтаж на фотоволтаични инсталации, клиентите и инвеститорите често да остават разочаровани от издръжливостта на покрива и необходимостта от допълнителни разходи за ремонт от натрупване на вода или повреди по хидроизолационните мембрани. Нашето решение? Монтажът на изолационен продукт в един слой от каменна вата, придружен от подробен CE сертификат за точково натоварване и якост на натиск, не оставя място за съмнение при осигуряването на необходимите характеристики на плоския покрив. Избирайки изолация от каменна вата с дебелина 150 mm и с 1000 N точково натоварване, което да позволи необходимата издръжливост на ходене на покрива за неговата поддръжка и със 70 kpa якост на натиск, осигуряваща цялостния капацитет на натоварване, който покривът трябва да понесе - в този случай фотоволтаичната инсталация - клиентът получава точно тези технически параметри, които са необходими. Плоскостите Hardrock 1000 от ROCKWOOL са именно такова решение. Качествената изолация за плоски покриви с фотоволтаични инсталации изисква повече внимание от всички участници в процеса - инвеститори, архитекти и строителни инженери, и потребители. Научете повече на специалната ни страница посветена на качествената изолация за плоски покриви с фотоволтаични инсталации или се свържете с нашите експерти за индивидуална консултация. Дизайн и проектиране на изолация за плоски покриви с монтаж на фотоволтаични инсталации с ROCKWOOL ROCKWOOL БЪЛГАРИЯ EООД 1113 София, бул. Драган Цанков 23 А Tелефон: +359 2 943 95 60 email: info@rockwool.bg www.rockwool.com/bg Ф И Р М Е Н А П У Б Л И К А Ц И Я

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==