Енергийна Ефективност | издание 2022г.

48 Енергийна Ефективност 2'2022 След приемането на инвестиционната концепция от EUCF, общината ще търси възможни източници за финансиране на отделните части от проекта и ще избере изпълнители на конкурентен принцип, съгласно българското законодателство, както и ще търси привличане на инвестиционен интерес и увеличаване на частните инвестиции в индустриалната зона. В рамките на разработването на настоящата концепция ще бъдат разгледани добри практики и технологични решения за изграждане на водородно стопанство и интеграция на водород към природен газ в други страни членки на ЕС. Пазарът на зелен водород, както и пазарът на електролизери за производство на водород са развиващи се пазари. През юли месец 2020г. Европейската комисия даде ясен знак за значимостта на зеления водород в предстоящите години и в прехода към въглеродно неутрална икономика. COVID-19 кризата и войната в Украйна доведоха до значително повишаване на водородните амбиции на ЕС. Докато по-ранната цел в „Fit for 55“ за 2030г. беше определена на 5,6Mt, новата стратегия REPowerEU увеличи целта до 20Mt. Преди месец Европейската комисия обяви и създаването на Европейска водородна банка. В тази връзка считаме, че ние като община следва да положим основите за пилотен проект на първата индустриална зона, захранвана със зелен водород. Община Разград успя да спечели европейско финансиране за разработване на настоящата инвестиционна концепция и това ни дава увереност, че сме на прав път. Още поважно е това, че Община Разград е сред първите общини в Европейския съюз, която вече работи по проект за интеграция на зелен водород. За читателите ще бъде интересно да научат и за някои от техническите подробности. Бихте ли разказали например за 10MW електролизер за производство на водород, използващ електроенергия от соларния парк? Подробностите ще можем да обявим по-късно. Проучването и изборът на технология за производство на чист водород е трети етап от проекта. След като се случи той и следващите етапи, ще са ясни детайлите относно технологията. В заключение, как бихте коментирали значението на проекта за повишаване на енергийната ефективност и бизнес климата в региона? Смятам за безспорно, че проектът ще допринесе за повишаване на енергийната ефективност в местните предприятия, привличане на нови зелени инвестиции в общината, а оттук и до подобряване на бизнес климата в региона. Удовлетворен съм, че още преди да е изработена концепцията към реализацията на описаните инициативи вече има интерес от предприемачи, разработили подобни идеи в Белгия, Холандия, Франция, Дания. Ще се опитаме да вземем най-доброто от тези проекти и ще го съобразим с даденостите на нашия регион. Бих искал да отбележа още, че това не е първата инициатива, която Община Разград реализира по отношение на декарбонизацията и Зелената сделка. Разград е сред първите български общини, които внедриха водородно гориво за отопление на административна сграда. От началото на годината в Общинска администрация е внедрена система за комбинирано отопление – с метан и с водородно-кислородна смес, която се произвежда чрез импулсна електролиза на вода. ВОДОРОДНА ЕНЕРГИЯ Зеленият водород предлага една реална енергийна алтернатива научете повече на www.ProfiLand.net Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==