Енергийна Ефективност | издание 2022г.

49 Енергийна Ефективност 2'2022 Цялостно изграждане на соларни електроцентрали ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ • 12+ години опит в соларния бизнес • 150+ завършени соларни електроцентрали по света • 4GW+ обща инсталирана мощност E-mail: partners@hec.global Website: www.hec.global НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ Индикативен срок за кандидатстване: Ноември 2022 Основната цел на настоящата процедура е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм. Бюджет по процедурата: 220 000 000 лв. Допустими бенефициенти: Микро, малки, средни предприятия и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. Допустими дейности: Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки) за достигане на: • Енергиен клас„А“, по изключение клас„В“ • Постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия Срок на изпълнение на проекта: До 24 месеца Размер на субсидията за проект (лева): Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие: 100 000 лева Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие: • Микро предприятия: 300 000 лева • Mалки предприятия: 500 000 лева • Средни предприятия: 750 000 лева • Големи предприятия: 2 500 000 лева ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД, София, ул. Найден Геров № 6, Моб.: +359 876 68 78 23 Email: projects@delina-consult.com; FB: ДЕЛИНА КОНСУЛТ; www.delina-consult.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==