Енергийна Ефективност | издание 2022г.

47 Енергийна Ефективност 2'2022 Уважаеми г-н Грънчаров, моля разкажете на читателите на списание Енергийна Ефективност повече за инвестиционната концепция "Промишлена зона Н2-Разград". Инвестиционната концепция „Промишлена зона H2-Разград“ се подготвя в момента. Изработването й е цел на проект на Община Разград, който се финансира от инициативата Европейско градско управление (EUCF). Идейният проект за изграждане на Водородна индустриална зона - Разград бе представен през ноември 2021г. пред Европейския водороден алианс и тогава получи висока оценка. След това Община Разград кандидатства пред Европейски механизъм за градско управление /EUCF/ за изработване на икономически анализ и пътна карта. Проектът за изработване на инвестиционната концепция е на стойност 60000€, споразумението е грантово, без съфинансиране от страна на Община Разград, тоест местната управа няма разходи по тази инициатива, а при реализацията на такъв иновативен проект в дългосрочен план местната общност ще получи само позитиви. Нашите очаквания са Община Разград да получи документ, с който ще може да стартира търсене на инвестиции и да кандидатства през Европейската комисия за реализация на дейности от Програмата за енергийна ефективност на Община Разград (2021-2030). Изграждането на водородната индустриална зона ще има силен екологичен ефект, а концепцията ще установи икономическия ефект от изграждането на зоната. В концепцията ще се включат следните инициативи: изграждане и въвеждане в експлоатация на 25MW соларен парк за общински нужди (за замяна на 3250MWh на година от мрежата), за нужди на индустриалната зона и чисто производство на водород за индустриална зона и общински нужди. По втория проект е предвидено изграждане и пускане в експлоатация на 10MW електролизер за производство на водород, използващ електроенергия от соларния парк за производство на чист водород (714t/a) по дефиниция от Водородната стратегия на ЕС. Също така сме предвидили проучване и обновяване на съществуващи тръбопроводи с цел инжектиране на водород за частично заместване на газта за индустриалната зона. Водородът може да се доставя и компресиран за други нужди на индустрията или общината. И по последния проект е предвидено изграждане на зарядна станция за водород до пътя Разград – Попово. Очакваните икономии на енергия са 3000GWh на година, а очакваното производство на енергия от възобновяеми източници - 33000GWh на година. Концепцията се подготвя от външна фирма, която спечели обществената поръчка. В продължение на това, на колко етапа се предвижда да протече проектът и как той ще се развива във времето? Предвиждаме проектът да се изпълни в шест етапа. След преглед и обсъждане предстои избор на подходящи терени за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с капацитет не по-малко от 25MW. На втори етап следват проектиране и изграждане на фотоволтаична електрическа централа. А на третия етап ще има проучване и избор на технология за производство на чист водород. Като последващ етап предстои проектиране и изграждане на водородно стопанство с капацитет на електролизера, не по-малко от 10MW. В заключителния етап ще е проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура и оборудване за интеграция на водород към газопреносната мрежа. На финала ще популяризираме проекта и планираме обсъждане с местната общност на възможностите за интеграцията на водород в публичния и частния сграден фонд. Мирослав Грънчаров заместник-кмет на Разград Промишлена зона Н2-Разград е ключова инвестиция за региона

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==