Енергийна Ефективност | издание 2022г.

37 Енергийна Ефективност 2'2022 Г-жо Георгиева, за професионалната ни аудитория ще бъде интересно да разбере повече за стратегията на Нетера за постигане на въглеродна неутралност. В началото на 2021г. Нетера си постави за цел до края на годината да постигне въглеродна неутралност. Компанията започна да купува и да използва 100% ядрена енергия, която се води зелена енергия, и приложи различни мерки за енергийна ефективност в цялостната си дейност, свързана с широко портфолио от продукти и услуги. След пресмятането на въглеродните ни емисии от ниво 1 и ниво 2 направихме проучване какви са най-често срещаните мерки, които водят до добри резултати, свързани с намаляването на емисиите при компании в сферата на Нетера. Фокусирахме се върху мерки, свързани с енергийната ефективност на дейта центровете, защото така Нетера би постигнала реално намаление на емисиите си. Освен това, за компенсиране на емисиите участвахме в мероприятия за засаждане на дървета, а също и в проект с т.нар. "Carbon offset" - REDD+ проект за опазване на горите в Амазония. Такива проекти имат за цел дадени емисии да бъдат компенсирани на друго място. Заедно с това Нетера използва едни от най-модерните и енергийно ефективни охладителни системи в дейта центровете си. Служебните автомобили на компанията са електрически или хибридни. Цялото деловодство е в цифров (а не хартиен) вид. Не използваме пластмасови чаши, еднократни прибори и други. Включваме се в инициативи за залесяване и сме засадили хиляди дървета за възстановяване на български гори. За изпълнението на проекта работихме със служителите на Нетера, консултантски компании за измерване на въглеродния отпечатък, неправителствени организации в полза на околната среда. Какви са инициативите, в които екипът на компанията участва за реализацията на стратегията? Освен че участваха активно във всички дейности, нужни за намаляване на въглеродния отпечатък на компанията до нула (рециклиране, всичко в цифров вид без принтиране, избор на енергийно ефективна техника, апаратура и др.), служителите на Нетера изпълниха и проект “Кръгла нула” за намаляване на личния въглероден отпечатък. Те участваха активно и в различни събития, посветени на опазването на природата. Нетера създаде условия за повторно използване, както и за събиране и рециклиране на вече неизползваема техника, батерии, пластмасови изделия, телефони и др. електронни устройства. Служителите се включиха активно и в засаждането на гори. Г-н Чакински, Нетера откри вторa дейта център сграда в София, 4-ти център за данни на компанията в България. На какво енергийно ефективно оборудване заложихте, за да осигурите по-ниската консумация на електроенергия на системите в дейта центъра? Използваме т.нар. free cooling система за охлаждане, която консумира по-малко електроенергия. От една страна, така прилагаме мерки за предпазване на околната среда, а от друга – оптимизираме своите разходи и тези на нашите клиенти. Огромна част от цената на услугата „колокация“ в дейта центровете е именно разходът на електроенергия, поради това и мерките в тази посока имат голям ефект. Тази система позволява, когато температурата навън падне под определени градуси, чрез топлообменник да използваме за охлаждане студения въздух отвън, вместо да го генерираме принудително с компресори. Нетера – как се прави устойчив бизнес в телекомуникациите? Маринела Георгиева зам.-изпълнителен директор на глобалния доставчик на свързаност и интернет за бизнеса Нетера Николай Чакински продуктов мениджър „Колокация“ на компанията

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==