Енергийна Ефективност | издание 2022г.

32 Енергийна Ефективност 2'2022 винаги само клас А агрегати и оборудване във всяко едно естество. Скоро ще се осъществи и внедряването на иновативна система, която ще измерва и показва в реално време колко са всички спестени емисии от различните дейности на Групата Булмаркет, част от която е Астра Биоплант. Какви са дългосрочните планове на компанията? Дългосрочната рамка на развитие на Астра Биоплант цели да внедри максимален капацитет иновативни екологични технологии по две линии - чисто производство и чисти източници на енергия. И докато текущото ни производство е до такава степен технологично и екологично напреднало, че ежемесечно пестим по над 100 000 тона въглеродни емисии, продължаваме усърдно с внедряването на иновативни източници на енергия. Започнахме планиране за изграждането на втора фотоволтаична централа в скоро време, която ще повиши текущото генериране на чиста енергия двойно, а спестените вредни емисии ще възлизат в размер на хиляди тонове. Целим да се инсталират фотоволтаични панели на всички възможни покривни пространства на заводи, халета и сгради, както и да се изгради наземен фотоволтаичен парк в близост до производствата. Паралелно с тази инвестиция, Астра Биоплант залага инвестиция и в последно поколение батерии, в които да съхраняваме електричеството, произведено от собствените ни фотоволтаици. Така ще допринесем за още по-голяма устойчивост на процесите ни и ефективност, ще подсигурим по-стабилна независимост от електропреносната мрежа и променящи се макроикономически и политически фактори, значително по-голяма предвидимост и способност за завръщане на дългосрочното планиране, което беше нарушено при всяка индустрия покрай пандемията COVID-19 и глобалните икономически последствия от войната в Украйна. Суровините за биогоривата ни биват преработвани чрез технологии, които не позволяват отделяне на вредни емисии. На територията на производствените предприятия се осъществява 100% пречистване на въздуха и използваната вода. Като част от бъдещите ни планове съм щастлив да споделя, че компанията увеличава производството на биодизел от второ поколение, произвеждан от преработка на животински и употребявани мазнини, който е с 10 пъти по-малко вредни емисии от традиционните горива и измерима енергийна устойчивост на производството, която е в пъти по-ниска от добива на минералните горива. В резултат на повсеместно прилаганите практики за декарбонизация на всички нива за 2021 година спестихме 650 000 тона въглеродни емисии, като за 2022 година този показател ще надмине 1 000 000 тона. Усилията са насочени в посока до 2026-та година над 65% от производството на биодизел в групата да произлиза от отпадъчни продукти или т. нар. биодизел второ поколение. Вярваме, че бъдещето принадлежи на чистата среда, чистата енергия и чистите продукти. Затова и продължаваме да се движим само в тази посока.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==