Списание СТРОИТЕЛИ | брой 3, 2018г.

Още по темата на стр. 73

2 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 На първа корица: Новото поколение клеми от WAGO Kontakttechnik, базирано на технологията CAGE CLAMP® Повече на стр. 71 СТРОИТЕЛИ - списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти е специализирано периодично издание за продуктови новости, конкретни технически решения, инсталации, технологии, машини и инструменти, използвани в строителството. Изданието представя всички строителни етапи от подготовката и грубия строеж, през сградните инсталации и системи до довършителните работи. STROITELI - Magazine for construction machines, materials, technologies and tools is a magazine, specializing in product innovations, technical solutions, technologies, machines and tools, used in civil engineering and construction. It follows through all construction phases – from design, foundation, concrete works, finishings to installations, systems and building automation. директор реклама Габриела Грънчарска 02/ 46 220 07, 087 986 12 07 рекламен отдел: 02/ 46 220 20 e-mail: stroiteli@elmedia.net редакционен отдел: 02/ 46 220 01, 46 220 53 абонамент и разпространение: 02/ 46 220 03 издател Любомира Манчева 02/ 46 220 01 СТРОИТЕЛИ - списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти е запазена марка на техническо издателство Ел Медиа. Никаква част от това издание, новини, статии и снимки, не може да бъде използвана частично или изцяло без изричното разрешение на издателя. За условията за съвместна дейност може да се обърнете към издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на фирмените рекламни публикации. Други издания на Ел Медиа: Инфрабилд - списание за Инфраструктурно строителство http://stroiteli.elmedia.net Енергия - списание за оборудване, технологии и инженеринг http://energia.elmedia.net Индустриални Продукти и Приложения - http://industria.elmedia.net АгроБио Техника - http://agrobio.elmedia.net АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България http://abt.elmedia.net Оборудване, Машини, Инструменти – Каталог на фирмите в България http://omi.elmedia.net Електроника, Автоматика, Електроапаратура – Каталог на фирмите в България http://eae.elmedia.net Advertising director Gabriela Grancharska +359 2 46 220 07, +359 87 986 12 07 Advertising department: +359 2 46 220 20 e-mail: stroiteli@elmedia.net Editors: +359 2 46 220 01, 46 220 53 Publisher Lubomira Mancheva +359 2 46 220 01 More technical publications from EL MEDIA Infrabuild - Magazine for Infrastructure Construction http://stroiteli.elmedia.net ENERGIA - Magazine for Equipment, Technologies and Engineering http://energia.elmedia.net Industrial Products and Applications - http://ipp.elmedia.net AgroBio Technica - http://agrobio.elmedia.net AgroBio Technica - Catalogue ot the companies in Bulgaria http://abt.elmedia.net Equipment, Machines, Tools - Catalogue of the companies in Bulgaria http://omi.elmedia.net Electronics, Automation, Electrical Equipment Catalogue of the companies in Bulgaria http://eae.elmedia.net http://stroiteli.elmedia.net Съдържание Р Е К Л А М А 5 Новини 18 ФЕЕВИ е партньор за финансиране на проекти за енергийна ефективност Разговор с г-н Димитър Дуков, Изпълнителен директор, ФЕЕВИ 19 Предлагаме топлоизолационни системи с доказано качество и функционалност Разговор с Митко Захариев, Търговски директор на Абелид 32 Работим с грижа за клиента и със стремеж за намиране на бързи и правилни продуктови решения Разговор с Христо Станимиров, Управител на Судал 34 Последните години се възобнови интересът към дървената и дървена с алуминиева обшивка дограма Разговор с инж. Янко Петков, Управител на J&M engineering 58 Оптимист съм за бъдещето на покривните фотоволтаични системи Разговор с инж. Недко Пашамов, Управител на НЕДСТАР www.ed-energy.eu Проектиране, доставка и изграждане на: 9 Системи за продажба на електричеството; 9 Системи за собствена консумация; 9 Автономни фотоволтаични системи. Енергиен мениджмънт Евродизайн Енерджи ООД София, ул. Тинтява 15-17 02/ 960 71 13, office@ed-energy.eu Цялостни решения за ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОДЕМНИ ПЛАТФОРМИ И ХАСПЕЛИ www.platformi.bg +359 87 736 00 60 sales@platformi.bg

4 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 Съдържание 60 Енергоефективни битови климатични системи Climate RAC oт Bosch Термотехника 62 Уреди за омекотяване на твърда вода от Павирани 63 Trox представя система за управление на въздуха в лаборатории и чисти помещения 64 Подемни станции Grundfos Sololift2 от Адара Инженеринг 69 Интеза представя електронна система за заключване TSE HOME 72 Сградна автоматизация за защита от наводнения 20 Системи на PERI за сградата над търговски център България Мол 22 Platformi.bg представя кабелна подемна платформа тип люлка StarLift SL 10 24 Каниско Технолоджи предлага софтуер за строителни проекти STR Vision CPM 25 Изграждане на пристройки към къщи 36 DekoFix C2TE флекс технология за лепене на голямоформатни плочи 39 Стартира строителството на новата сграда на Ролпласт 40 Проведе се Кнауф Академия 2018 45 Селена представя бърза и ефективна топлоизолационна система Tytan Professional 51 Външни топлоизолационни системи Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А |‘j sk ‘pcl|j~|k¡jÐ pnpz‘j{sk ~{z|j~|k¡jÐ |{jbpsk ~kuj‘k cj |ykc {g~l|ys|v‘ ~k sjzkps ij~kqs ZZZ NQDXI EJ { ÎÒãҝˈº v‘ksikc‘ sk yj{|‘ ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɟɬɨ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɢ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚɬɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ Ʉɨɧɬɪɨɥ ɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɬɚ Ʉɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɹ Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ ɋɨɮɢɹ ɠɤ Ʉɪɚɫɧɨ ɫɟɥɨ ɭɥ. ɏɭɛɱɚ ɬ ɦ www.climaset.net www.condair.bg

новини 5 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 ПОВЕЧЕ НА СТР. 27 ВОДЕЩИЯТ СОФТУЕР В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ BLUEBEAM REVU ВЕЧЕ И В БЪЛГАРИЯ Презмесецмарт2018г. на българския пазар навлезе софтуерът Bluebeam Revu, който е спечелил доверието на над 1 милион професионалисти от строителнатаиндустрия по цял свят. Повече от 15 години решенията на Bluebeam посрещат нарастващите нужди на специалистите в сектора, а именно да дигитализират работните процеси, да спестят ресурси, да подобрят комуникацията и да намалят разходите. Основната полза от софтуера за строителната индустрия е възможността да се комуникират проектни данни много по-бързо, лесно и надеждно. Решението стъпва на основата на PDF формата, като го надгражда с допълнителни функции, които да оптимизират специфични за сектора процеси. Специалистите могат да правят корекции директно в PDF файла, както и да използват инструменти за подчертаване, коментиране, добавяне на CAD символи, печати и др. От април 2018г. в България се предлага и последната версия на софтуера – Revu 2018, която разполага с подобрени функционалности за по-ефективно достъпване и споделяне на ключова проектна информация. Оторизиран дистрибутор на продуктите на Bluebeam за страната е Немечек България. За повече информация посетете сайта на Немечек България. ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОСТРОИХА ЦЕНТЪР ЗА ПРОДАЖБА НА ГОРИВО С КОМПОЗИТНИ ПАНЕЛИ НА RUUKKI Най-големият британски покрит център за продажба на каменни въглища и други горива бе построен отфирмата SCM Construction, използвайки Ruukki Composite Panels за покрива и стените. Новият център за дистрибуция на горива обслужва битови и промишлени клиенти с твърдо гориво, бутилирани газови продукти и сгъстен газ седем дни в седмицата. Изградени са две големи складови помещения, които дават допълнителен капацитет за съхраняване на общо 8500 тона твърдо гориво на палети и 1500 тона въглища в затворено въглищно депо. Стенните панели Ruukki SP2D и покривните панели SP2C са избрани от строителя заради високото им качество и атрактивен външен вид. Освен това те са лесни за използване на място. Новата сграда е не само естетически издържана, но и енергийно ефективна. Благодарение на термоефективната и добре изолирана конструкция, клиентите могат да спестят до 15% от намаленото съдържание на влага втвърдите горива и следователно да получат допълнителен обем гориво при всяка покупка. Собствениците имат планове за монтиране на електрически пунктове за презареждане на електрически автомобили и инсталиране на 200kW соларни панели на покрива на новата сграда. Складовата база ще се отоплява с възобновяеми източници на биомаса, а дъждовната вода се събира за повторна употреба на място. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

6 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 строители ПОВЕЧЕ НА СТР. 30 ПОВЕЧЕ НА СТР. 23 АЛУМИНИЕВИ ТОВАРНИ РАМПИ LOTUS ОТ ПЕТРУС Петрус е изключителен представител за България на италианската фирма LOTUS, един от най-големите производители на алуминиеви рампи. Рампите Lotus са TÜV сертифицирани и са изработени от високоустойчива алуминиева сплав. Това осигурява максимална сигурности управляемостна широк спектър отклиентски нужди. Тежките и среднотежките рампи Lotus са идеалното решение за специалисти от различни отрасли: Тежки рампи за товарене на земекопни машини: мини багери (гъсенични или на колела), мини товарачи, багер-товарачи, челни товарачи и багери. Средно тежки рампи за товарене в строителството: хидравлични платформи, телескопични асансьори, колички и др. Предлагат се с или без ограничители. Алуминиеви рампи с ограничители: улесняваттоваренето на колесни превозни средства като се избягва странично подхлъзване поради неправилни маневри. Алуминиеви рампи без ограничители: задължителни при товаренето на верижни превозни средства. При необходимостте могатда бъдатсъединени, за да образуватединна рампа. Благодарение на модерния дизайн на алуминиевите рампи, надеждността, здравината постигната с повече от тридесет годишен опит, постоянните тестове за качество, с помощта на заварчиците, които извършват заваръчни и монтажни операции изцяло на ръка и с голямо внимание към детайла, рампите Lotus са идеалното решение за специалисти от различни отрасли. ПАТЕНТОВАНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР ОТ ИНТЕРИОРПРОТЕКТ Интериорпротект е водещо българско предприятие, специализирано в разработването и производството на забавители на горене, технологии и услуги за защита от пожар и превенция на интериора на жилищни и обществени сгради с различно предназначение. Патентованите в България, ЕС и САЩ забавители на горене се прилагат за защита от пожар на порести полимерни материали като текстил, дърво /мека и твърда дървесина, дървесни продукти – ПДЧ, ПДВ, OSB, MDF, шперплат/, хартия, велпапе, кожа, полистирен, пенополиуретан и др. Фирмата е разработила нов за ЕС метод за защита от пожар на материали „на-място“ при клиента, т.е. третиране на готово изделие, например строителни продукти, под, завеса, мокет на мястото на приложение при обикновено налягане и стайна температура. Защитените по този метод порести полимерни материали са получили най-високите европейски и международни класове по отношение реакция на огън и клас на горимост след изпитване в акредитирани лаборатории. Забавителите на горене и технологиите на Интериорпротект са приложени в редица обществени сгради, строителството, мебелната промишленост и транспортни средства. БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФИНАЛ НА КОНКУРСА СЕН-ГОБЕН “МУЛТИ-КОМФОРТНА КЪЩА” Приключи националният етап на 14-ти международен конкурс за студенти по архитектура Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща“, на тема: „Създаване на жилищна среда в Дубай”. Конкурсът се разраства от десетки участници, по време на първото издание проведено в България, до мащаб от над 1800 регистрирани студенти от над 200 университета от 90 държави през 2017г. Заданието през 2018 г. за „Създаване на жилищна среда” в Дубай е архитектурно предизвикателство, целящо създаването на среда с жилищни функции в зона. Обект на подробна разработка е една многофункционална жилищна сграда, която е необходимо да отговори на концепцията за Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща”. Измежду 15-те участващи проекта, 1-во място и правото да представят България в международния финал в гр. Дубай, в който ще участват 60 проекта от 29 държави в периода 12-15 Май 2018 г., спечелиха: Стефан Димитров и Антон Попов, студенти V курс в УАСГ, гр. София. Всички проекти и наградени, както и много снимки от финала, можете да видите на сайта на Изовер. СЪСТЕЗАНИЕТО НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ СЕ ПРОВЕДЕ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА МЕГАХИМ От 29.03 до 30.03.2018 г се проведе Регионален кръг на състезанието „Най-добър млад строител“ - домакин тази година беше Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Прох. арх. Стефан Стефанов" - Монтана. Организатор на състезанието е Министерството на образованието и науката (МОН) с партньори: Кнауф България, Камара на строителите в България, Мегахим, Хенкел България, Винербергер България. Целите на състезанието са да се осигури възможност на учениците от професионалните гимназии да демонстрираттеоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление Строителство и изявятформираните в процеса на обучението професионално-личностни качества - 2 комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип и др. Гости на състезанието бяха г-жа Трайка Трайкова – началник на Регионалния инспекторат по образованието – Монтана, инж. Нина Кирилова – старши експерт по организация на професионалното образование в Регионален инспекторат – Монтана, Иво Иванов – председател на Общинския съвет.

8 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 8 ПОВЕЧЕ НА I КОР. ПОВЕЧЕ НА СТР. 33 HÖRMANN УЧАСТВА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЗАВОД ЗА БОПП ФОЛИО В ГР. ДЕВНЯ В град Девня приключва изграждането на завод за фолио на фирма Пласхим – Т. Това ще е най-голямата линия за фолио в света. Ширината ще достига 10 метра а скоростта ще е 600 метра в секунда. За този изключителен проект Инвеститурът се довери на фирма Хьорман за вратите, чрез представителя си Роботех 1. След множество срещи и консултации със специалистите от Роботех 1 се стигна до оптимизиране на вратите като тип и модел. Преграждането на отделните помещения е извършено с плъзгащи пожароустойчиви врати тип FST -1 Т90. Тези врати са доказали качествата си и неслучайно са предпочитани от клиентите особено за размери над 4 метра. Стабилната конструкция, опростената система и качествената изработка допринасят за лесната работа и надеждност. За избягване ефекта „течение” на въздуха, се използват бързодвижещи се врати тип V 5015. Това са най-разпространените врати със скорост на отваряне от2 м/сек. Това позволява преминаването на машини или хора за минимално време на вратата в отворено състояние. Гъвкавото платно и затварящ кант позволяват, дори и при удар, вратата да продължи работата си без да се нанасятщети. ИДЕАЛНО ГЛАДЪК ПОД СЪС САМОРАЗЛИВНАТА ЗАМАЗКА ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO e високотехнологично решение, разработено на цименто-полимерна основа. Работата с продукта е бърз и ефективен начин за постигане на идеално гладки повърхности, предразполагащи към лесно и комфортно полагане на финишно покритие. Oбразуваният слой се характеризира с особена гладкост и бързо стягане без свиване и се изкоренява рискът от възникване на пукнатини по време на съхнене. Високата степен на разливане на разтвора, в комбинация с оптималното му (само)разпределяне, подсигуряват гладкостта на покритието. Голямата здравина и идеалната гладкост на постигания слой обезпечава сигурността и структурната стабилност на последващото финишно покритие, без значение дали става въпрос за ламиниран паркет, керамични плочки, меки подови покрития, мокети, балатуми или PVC настилки. Въпреки особената си финост, образуваният слой се характеризира с перфектно поведение при широки температурни амплитуди. Свойството му да поема, възникналите вследствие на тях, структурни напрежения, без да се компрометира, превръща ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO в перфектно решение за изграждане на идеално гладки повърхности над подово отопление. Съставът и характеристиките на саморазливната замазка позволяват нейното безпроблемно полагане в слоеве с дебелина между 2 и 10mm. Продуктът е идеално решение за изравняване на бетонни, керамични, гипсови, дървени и други типове повърхности при ново строителство и при ремонтни дейности. SOUDAL ПРЕДСТАВЯ СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО SOUDABOND EASY Soudabond Easy е ново строително лепило в гамата на Soudal, снабдено с патентования накрайник Genius Gun. Благодарение на това лепилото може да се използва многократно, може да прекъсвате и продължавате работа в произволен момент. Нанася се лесно, а удобна дръжка осигурява комфортна работа. Може да се нанася дори само с една ръка. Дозирате прецизно и постигате пълен контрол на количеството лепило, което излиза от флакона, икономично изразходване – като при професионален пистолет. Soudabond Easy е бързосъхнещо, високоефективно полиуретаново строително лепило за инсталационни и строителни работи, за залепване и уплътняване при ремонт и довършителни работи. То ви дава следните предимства: Без подпиране на залепваните елементи; Пълно втвърдяване след около 60 минути; За вътрешна и външна употреба; Висока ефективност. Лепилото има идеално сцепление към строителни основи: дърво, материали на базата на дървесина, керамични тухли, силикатни блокчета, газобетон, бетон, тухла, метал, ламарина, стиропор, минерална вата, естествен камък и конгломерат, PVC, стъкло, керамични плочки и облицовки, битумни покрития. Фирма Судал е дъщерно дружество и част отмеждународна група компании SOUDAL NV, специализиращи в производството и търговията с монтажни полиуретанови пени, уплътнители и лепила за употреба в строителството и индустрията.

9 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 новини ПОВЕЧЕ НА СТР. 39 ФИРМА РОЛПЛАСТ ПРЕДСТАВЯ PVC СИСТЕМА ТИП ПЛЪЗГАНЕ PREMIDOOR LUX 76 MM Фирма Ролпласт представя най-новия си продукт в областта на PVC системи тип плъзгане - Premidoor Lux 76 mm. Желанието за все по-големи остъклени пространства продължава да расте от ден на ден и тази система oлицетворява всички изисквания за дизайн, естетика, комфорт и сигурност за вашия дом. Интелигентната конструкция представлява намален термоизолиран долен профил с височина 50mm при фиксираните стъкла. Изработени са от PVC 5 камерен профил с две уплътнения с дебелина 76mm със стандартно остъкляване с троен стъклопакет с дебелина 44mm. Съвместно с топлоизолирания долен профил постига отличен коефициентнатоплопреминаване Uw=1,3-1.1W/m2K. Тази система е устойчива при големи размери - висока профилна стабилност за размери във височина до 2900mm. Иработва се с обков HAU TAU HS 300 и корозионно устойчиви колела с почистващи четки. Възможни цветове на изработка са бял, златен дъб и орех. Има възможност за изработка с външна алуминиева капачка за оптимални изолационни и защитни свойства. GARITAGE PARK Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА КОМПЛЕКС С OТЛИЧЕН РЕЙТИНГ ПО BREEAM Garitage Park стана първият в света мултифункционален комплекс, получил окончателен сертификат с Отличен рейтинг по международната схема на стандарта BREEAMCommunities 2012 за социална, икономическа и екологична устойчивост. В страницата на BRE (Британската сертифициращата организация) има регистрирани само 7 проекта, постигналитакъв рейтинг при окончателен сертификат. В отговор на изискванията на BREEAM Communities, Garitage Park ще допринесе за повишаване на качеството на зоната, в която се реализира, както в социален, така и в икономически и екологичен аспект. За по-високия комфорт на обитателите, както и за нуждите на жителите и работещите в Garitage Park и района в рамките на комплекса се предвиждат редица социални услуги и удобства - ресторанти, кафенета, пощенски и банков клон, аптека, автомивка и супермаркет. Освен тях, в рамките на първа фаза ще бъде завършен паркът с детски и спортни площадки, както и спортният център с 25-метров басейн. Специално внимание в Garitage Park е отделено върху влагане на енергоефективни решения за устойчиво използване и управление на енергия в сградите. Предвидени са мерки за екологичната устойчивост чрез защитата и подобряването на биологичното разнообразие. Грунд: ** BK-Grund Universal (Универсален Структурен Грунд за Мазилки) Видове лепила и шпакловки: ** BK-StirolFix BASE (Лепило за Топлоизолационни Плочи EPS) ** BK-StirolFix WDVS (Лепило и Шпакловка за Топлоизолационни Плочи - EPS\XPS - "с Фибри") Видове мазилки: ** BK-Sil (Силиконова декоративна мазилка) ** BK-Plast (Акрил-силиконова декоративна мазилка) ** BK-Briv Special (Структурна декоративна мазилка) Изпитана система за топлоизолация, BEKATHERM STANDARD отговаря на техническите изисквания за външна изолация на сгради. В комбинация с бял и графитен експандиран пенополистирен (EPS) се характеризира с дълготрайност и икономичност. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

10 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 10 СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР НА ДАНФОСС БЪЛГАРИЯ И ВИТУМБИЛД ДанфоссБългария, сегмент Отопление, организира заедно с един отводещите си партньори в сферата на електрическите отоплителни системи Витумбилд съвместен семинар. Той се проведе на 11 и 12 април. Семинарът бе проведен с участници от Практикер България. Семинарният ден започна с уводна презентация на за дейността на Данфосс в България и цялостното портфолио от продукти и решения в областта на електрическото и водно отопление, представена от инж. Боян Кусаров, Търговски директор на сегмент Отопление за България. Димитър Милев, управител на фирма Витумбилд представи всички решения за електрическо подово отопление и системи за защита от лед и сняг с търговска марка ДЕВИ, предназначени специално за магазини от типа „Направи си сам“. Участниците бяха запознати и с новите тенденции, нормативни уредби и регулации, влезли в сила от началото на 2018г. за държавите членки на ЕС. След семинарната част започна и практическата такава. На четири специално изготвени мострени установки бе демонстриран монтаж на електрическо подово отопление, както и монтаж на нагревателни кабели в олуци и водосточни тръби. Практическите занимания се проведоха под ръководството на техническите специалисти на Витумбилд. Под формата на съревнование участниците в семинара бяха разделени в отбори и сами извършиха монтаж за двете приложения, а на най-бързите и най-сръчни отбори и колеги бяха раздадени и награди. ИЗМЕРИТЕЛ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМЯВАНЕ И СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ПОЧВАТА ОТ ЛОКАТОР-К GEO 416 е професионален, иновативен уред за измерване съпротивлението на заземяване по стандартен 3-точков метод, типичен за индустриални електрически инсталации, включващи единични заземителни колци и повече или по-малко обширни заземителни мрежи. Уредът може да се използва и за 2-точкови измервания (при достъпни спомагателни метални части), възможност изключително важна за сградни инсталации, при които 3-точковият метод не е приложим по логистични причини. GEO416 прави тестове в голям измервателен диапазон (до 50 k) с ток на изпитване с висока честота, с цел определяне и елиминиране смущенията от паразитни напрежения в инсталацията. Функции на уреда: 3-точково измерване съпротивление на заземяване; 2- точково измерване съпротивление на заземяване; 4- точково измерване съпротивлението на почвата; Широк измервателен обхват (50 k); Измерване на паразитни напрежения; Автоматична калибровка на съпротивлението на измервателните проводници; Памет за резултати от измерванията; Контекстна помощ на дисплея. ПАЙП СИСТЕМ Е ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДВА ИНОВАТИВНИ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСА Пайп Систем реализира два иновативни и модерни жилищни комплексa като главен изпълнител. Проектите са инвестиция на GreenLife City Homes и са позиционирани в две от горещите точки в София. Целта е изграждане не само на уютен дом, но и развиване на една среда, предоставяща богат набор възможности за комуникация. Жилищен комплекс Vita Verde съчетава модернa архитектура и качествено строителство. Комплексът се намира в столичния квартал Витоша, разположен в полите на планината и едновременно с това с бърз достъп до бул. Симеоновско шосе. Vita Verde се състои от три сгради, всяка от които с по два входа и четири жилищни етажа и общо РЗП 10 500 кв.м. Комплексът е насочен към модерния съвременен човек, който търси комфортен и уютен дом с очарователна гледка и връзка с природата. Жилищен комплекс Нова Дружба се намира в един от най-добре развитите столични квартали с изключително добра локация. Комплексът се състои от няколко сгради с общо РЗП 25 000 кв. м. Районът е с добре изградена пътнотранспортна инфраструктура. В централната част на квартала е разположено езеро с парк, което през лятото е удобно място за отдих и разходки. Проектите, към които Пайп Систем се фокусира, са предназначени за модерните млади хора и спомагат за една по-добра градска среда. ʿ̨̨̨̨̯̔̏ ̨̨̛̯̪̣̖̦̖ ̖ ̦̜̌Ͳ̨̨̨̥̖̬̦̯̔ ̛ ̴̡̨̨̨̥̬̯̦ ̨̨̨̛̯̪̣̯̖̣̦ ̛̬̖̹̖̦̖͕ ̡̨̨̖̯ ̵̛̯̖̍ ̨̛̥̣̐ ̔̌ ̛̭ ̛̪̬̖̭̯̯̖̔̌̏͊ ʺ̨̙̖̯̖ ̔̌ ̛̛̦̭̯̣̬̯̖̌̌ ̨̨̛̯̪̣̯̖̣̦̯̌̌ ̛̭̭̯̖̥̌ s/ ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̨̯ ̨̯̏̌ ̛̣̔̌ ̨̛̭̯̬̯̖ ̨̦̏̌ ̡̻̺͕̌ ̛̛̣ ̛̪̬̯̖̌̏ ̨̬̖̥̦̯ ̦̌ ̨̛̛̙̣̺̖̯ ̛̭͘ ʿ̛̬ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱́ ̸̨̪̬̖̪̬̻̥̖̏̌ ̡̛̯̻̦̯̖ ̨̭̥̌ ϯ ̥̥ ̨̛̭̥̣̖̪̺̌̌̏̌̚ ̭̖ ̛̦̬̖̯̖̣̦̌̐̏̌ ̨̨̡̛̬̐̚ s/ŚĞĂƚ ̛ s/ĐŽŵĨŽƌƚ͕ ̡̨̨̛̯ ̵̛̯̖̍ ̨̛̥̣̐ ̔̌ ̨̛̥̦̯̬̯̖̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̔̏ ̵̻̬̱̏ ̭̯̬̯̌̌̌ ̨̨̪̔̏̌ ̡̛̦̭̯̣̌̌͘ ʰ̛̛̦̯̖̣̖̦̯̦̯̖̐ ̡̨̛̖̣̖̯̬̦̦ ̨̛̯̖̬̥̭̯̯̌ ̨̯ ̛̭̖̬̯́̌ s/ƌĞŐ ̶̨̛̪̬̖̦̚ ̱̪̬̣̯̌̏́̏̌ ̛̭̭̯̖̥̯̌̌ ̛ ̨̛̭̱̬̯̐́̏̌ ̦̖ ̨̭̥̌ ̨̨̱̭̯̔̍̏ ̛ ̴̡̨̨̥̬̯͕ ̨̦ ̛ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̚ ̦̥̣̯̌̌́̏̌ ̵̨̛̬̯̖̌̔̚ ̛̏ ̌̚ ̨̨̛̯̪̣̖̦̖͘ www.devi.danfoss.com/bulgaria

11 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 новини Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 69 ИНОВАТИВНОСТ В СИГУРНОСТТА СЪС СМАРТ БРАВА ОТ ИНТЕЗА Със смарт бравата на английската компания Codelocks настройката и управлението на вашето заключване никога не са били по-лесни. Устройството се управлява с помощта на всеки смартфон, поддържащ Bluetooth и специалното приложение К3 Connect. По този начин лесно се настройват, генерират и изпращат кодове за достъп на потребителите. Като опция може да се добавят и карти за достъп за проследимост и контрол. Бравата не изисква Wi-Fi връзка. Функцията контролиран вход ви позволява да задавате потребителски кодове, валидни за определен период от време по дата и час, чиято валидност автоматично изтича след края на този период. Тези кодове могат да се изпращат по e-mail, sms, мобилно приложение и др. Чрез режима Code free се осигурява свободно преминаване без необходимост от идентификация с код, карта или др. за определен от Вас период от деня или седмицата. Смарт бравата е подходяща за малки хотели и при отдаване на апартаменти под наем (Airbnb), тъй като осигурява менажиране на системата от разстояние и денонощна рецепция. С моделът CL5500 получавате възможност за достъп до 350 потребителя: 100 запаметени телефонни номера, 100 генерирани потребителски кода, 150 клиентски смарт карти. БРОНЛАЙТ С НОВИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОПРОЕКТИРАНЕТО Специалистът в проектирането и доставката на осветителни системи и продукти Бронлайт разширява портфолиото си от услуги, като се стреми да предоставя на клиентите повече възможности за изпълнение на иновативни, рентабилни и енергийноефективни обекти. Новите услуги на компанията включват пълно проектиране в част електро, с фокус върху административни, индустриални и търговски сгради и съоръжения. С опит в изграждането на умни системи за контрол и управление на осветлението Бронлайт предлага интегрирани решения от най-ново поколение и индивидуален подход към всеки клиент. Партньор на Philips Lighting в сферата на проектния бизнес, преди броени дни Бронлайт получи и престижната награда Philips Lighting Ambassador, за десетките успешно реализирани обекти с интелигентни технологии и продукти от последно поколение, в това число Philips Dynalite, Philips Green parking, Philips Citytouch системи и др. Компанията е официален представител на производителите на дизайнерски осветителни продукти Luceplan иModular Lighting Instrument. От края на 2017 г., Бронлайт е партньор на полския производител на аварийно и евакуационно осветление Hybryd. ВРАΤИ 3А ДОМА И ИНДУСТРИЯТА Блестящи решения от благородна стомана за претенциозни изисквания • пожароустойчиви и димозащитни врати за противопожарните предписания в мокри и хигиенни зони • малки вградени прозорчета и каси за специалните изисквания в болници или заведения за обществено хранене • плъзгащи се и бързо движещи се врати за цехове за производство на храни

12 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА I КОР. ПОВЕЧЕ НА СТР. 13 RAK НАЛОЖИ МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ ОТ DAHUA Дистрибуторът RAK наложи на Бъ л г а р с к и я пазармрежово оборудване за пренос на информация с марка Dahua. Устройствата са все по-търсени и се приемат много добре от специалистите в бранша, с доказано качество, надеждност и много функционалности покриват критериите за големи и средни мрежи. Предлаганите продукти са пълна гама за мрежов пренос – PoE Switch, Access Switch, Aggregation Switch, Core Switch, Wireless Device, аксесоари – PoE Midspan/Extender, Ethernet Media Conver ter, Optical Module и др. Изборът на мрежово оборудване е от изключителна важност за доброто функциониране на IP базираните системи. Използвани са висококачествени компоненти за създаването на устройствата от лидерите в производството на тези решения, за да се подсигури качеството и надеждността на продуктите. С мрежовите устройства на Dahua спецификата на преноса на системи за видеонаблюдение е подсигурен с НЕ-блокираща система на пренос на пикови и големи обеми информация. Индустриалните мрежови продукти са специално проектирани за екстремни условия, като поддържат голям температурен обхват и имат трето ниво на сигурност срещу светкавици (ALT). Всички продукти са защитени от мрежови атаки посредством 802.1X, MAC Binding и MAC filter. Атаките към мрежовите устройства са все по-често явление, защитете всички устройства в мрежата си. НОВ VIVALUX КАТАЛОГ 2018 Излезе новият продуктов каталог VIVALUX за 2018. В него са включени над 120 нови артикула. Новите продукти са насочени изключително в LED осветлението и следват политиката на ВИВА да предлага най-актуалните и нови решения – лесни за инсталиране и употреба, безопасни, отговарящи на европейските директиви, винаги с гарантирано качество. Фокус при селекцията на новите предложения в каталога са: релсови осветителни системи; LED луни за вграждане; интериорни луни за външен монтаж; LED прожектори с висока мощност; аварийни осветителни тела; влагозащитени линейни осветителни тела; LED лампи с висока мощност; осветителни тела за баня. Продуктовото портфолио на VIVALUX за 2018 беше високо оценено по време на най-големия форум в областта на осветлението – изложението LIGHT+BUILDING във Франкфурт. На водещото световно търговско изложение за осветление и строителство ВИВА участва със собствен щанд, като част от реализиране стратегията на компанията за развитие и разширяване на присъствието на бранда VIVALUX на външни пазари. На най-голямо внимание се радваха най-новите и иновативни LED продукти VIVALUX, които ВИВА въвежда на българския и чуждестранния пазар, с което доказва, че брандът VIVALUX е със стратегически фокус върху новостите в световните трендове и е в състояние да предложи на своите клиенти и партньори последните иновации в сектора. TUNGSRAM СЕ ВРЪЩА НА ПАЗАРА КАТО ИНОВАТИВНА ГЛОБАЛНА МАРКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В УНГАРИЯ През февруари GE Lighting обяви намерение за продажба на бизнеса си в Европа, Близкия изток, Африка и Турция, както и глобалния си автомобилен бизнес, на предприятие, контролирано от Йорг Бауер, бивш изпълнителен директор на GE с повече от 20 години опит в мултинационални компании. Първият крайъгълен камък на тази продажба бе реализиран като Tungsram Group пое собствеността върху Tungsram Operations Kft., която включва контролираните досега операции от Унгария, служители, активи и договори на GE Lighting. Tungsram, създаден първоначално през 1896 г., е двигател на втората индустриална революция, която води до електрификация на света. По това време Будапеща е вторият най-динамично развиващ се град след Чикаго. Днес сме изправени пред възможностите и предизвикателствата на 4-та индустриална революция, водени от бързото сближаване на технологиите, като данни, мобилна комуникация, изкуствен интелект и интернет на нещата. По време на основаването си Tungsram, заедно с Будапеща, успяха да прегърнат възможностите на своето време и бързо се превърнаха в глобален технологичен лидер. По същия начин сегашната Tungsram Group ще инвестира в технологии, безопасни за бъдещето, и ще се развива динамично на световните пазари, като същевременно укрепва основополагащия си светлотехнически бизнес. Най-важна краткосрочна цел за Tungsram Group е да осигури плавен преход, продължавайки дейността, като самостоятелна компания с осигурена преходна подкрепа от GE за известно време. Отопление Вентилация Климатизация гр. Перник, ул. Отец Паисий 98 тел.: +359 76 60 41 60 e-mail: office@vento-k.com www.vento-k.com Почувствайте комфорта!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==