Списание СТРОИТЕЛИ | брой 3, 2018г.

74 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 строители Р Е К Л А М А но. Това ще ги предпази от разместване от деца или при почистване. Типове клапани Към спирателната арматура в системите за контрол срещу наводнения се отнасят различни клапани/вентили. Те са тези части от системата, които активно противодействат на наводненията като затварят водопроводните тръби. Електромагнитните вентили са надеждни устройства, които осигуряватмигновено спиране на водата при аварии. Телата им се изработват от метал (най-вече месинг), а напоследък и от по-евтини варианти на технически пластмаси. Вентилите са нормално затворени (НЗ) и нормално отворени (НО). НО вентилите след монтиране в системата пропускат вода в нормално състояние (без консумация на ток). При наличие на сигнал вентилът се затваря и това положение продължава докато се преустанови подаването на електроенергия. Така че, за да се поддържа постоянно работно състояние на електромагнитния клапан, трябва да има постоянен източник на електрозахранване. В случаи на автономно захранване на контролера, зарядът на батерията може да падне и това ще отвори клапана, водейки до наводнение. Затова често се използват вентили със сервозадвижване. Те не консумират електроенергия при поддържане на вентила в затворено положение, а само при движението на вентила. При сервоклапаните задвижването става чрез зъбен механизъм, а положението отворен/затворен се контролира от контролера. Днес в тези клапани се използват редуктори, които обезпечаватвисок въртящ моментпри ниски разходи на електроенергия. Дизайнът е малко по-различен от този на типичните сферични клапани, осигурявайки по-лек ход при затварянето. Въпреки това, затварянето на такъв клапан обикновено отнема не по-малко от 3 секунди. Избор на контролер Контролерът е сърцето на системата и при избора му трябва да се обърне внимание на характеристиките му. Производителите предлагат различен набор от функции, а изборът зависи от конкретните условия на експлоатация. Сред възможните функции са: светлинно и звуково уведомление; затваряне на водоснабдителните линии; безжична комуникация със сензорите; уведомяване чрез SMS или повикване на телефон; работа с източник на непрекъснато електрозахранване, в случаи на повреди в електроснабдителната мрежа и селективно изключване. Контролерите се различават по вида на захранване (5-220V). От гледна точка на безопасността трябва да се дава предимство на устройства с ниско напрежение, тъй като оборудването ще бъде експлоатирано в среда с висока влажност на въздуха. Важна характеристика за един контролер е неговата автономност. Дори при временно прекъсване на захранванетотрябва да е в работно състояние. За да се изпълни това изискване, производителите предоставят ǬȐȏȍȓȖȊȐ ǫȍȕȍȘȈȚȖȘȐ &XPPLQV 3RZHU *HQHUDWLRQ ǶȜȐȞȐȈȓȍȕ ȌȐșȚȘȐȉțȚȖȘ ȏȈ ǩȢȓȋȈȘȐȧ ǹȖȜȐȧ țȓ ÄǸȍȏȉȈȘșȒȈ´ ȹ Țȍȓ ȜȈȒș ȍ PDLO RI¿FH#LSR EJ FRP ZZZ LSR EJ FRP ǵȈȠȈȚȈ ȍȕȍȘȋȐȧ ȘȈȉȖȚȐ ȏȈ ǪȈș

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==