Списание СТРОИТЕЛИ | брой 3, 2018г.

73 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 инсталации Р Е К Л А М А Датчици за вода Тъй като сензорите за вода се поставят в близост до източници на вода, за да се намали вероятността от фалшив сигнал (например от попадане на капки вода), горната част се покрива с декоративна капачка, а чувствителният елемент трябва да е на разстояние от пода от около 1-2мм. За да сработи датчика, водата трябва да попадне в долната му част. Конструкцията на тези сензори е проста и се основава на факта, че водата е проводник на ток. Те са платки с две пътеки. При попадане на вода в сензора веригата се затваря и се подава сигнал за наводнение в контролера. Сензорите биват жични и безжични. Жичните в режим на готовност, не консумират електрическа енергия. Безжичните се захранват от батерии и изпращат сигнал към контролера чрез радиовръзка (например Z-Wave). В такива устройства батерията трябва да се сменя периодично. Кабелните сензори позволяват да се изгради широка мрежа, в която устройствата са свързани в група, като броят на сензорите в такава система е неограничен. Не е излишна възможността сензорите да бъдат монтирани неподвижнения и очакваните разходи за ремонт надвишават нейната себестойност, например в офиси, вилни сгради, хотели, обществени сгради, големи производствени сгради и други. Сензорите на системата се разполагат на места, които са потенциално най-засегнати от наводнения. Такива са местата около мивки, душкабини, вани, котелни инсталации, бойлери, перални и съдомиялни. Принципътна работа на система е прост. Ако сензорите се намокрят, изпращат сигнал на контролния блок, който светва, издава звуков сигнал и затваря клапаните, които спират подаването на вода от водопроводните тръби към уредите и санитарното оборудване. Трябва също да отбележим, че такава система не може активно да ви предпази от наводнения от канализацията или от наводнения от съседите, както и от протичане на бойлер (спирането на подаваната вода в случая няма да спре изтичането, докато целия събран обем вода не се освободи). Въпреки това, и в тези случаи системата може да е от полза като оповести за настъпилия проблем чрез светлинна сигнализация, звукова аларма, запращане на SMS или позвъняване на телефон. ОБО Беттерманн разполага с широка гама от крепежни елементи, чиито функции ги правят незаменими във всяка електрическа инсталация. Надеждността им е тествана и потвърдена с всички необходими сертификати. Важна част от електроинсталацията са разклонителните кутии. ОБО разполага с широк набор, подходящи за всякакви изисквания. Дали предварително оборудвани с клеми, с различен клас на защита IP или като част от кабелоносещи системи, разклонителните кутии на ОБО изпълняват функциите си безотказно. Изработени от материали, несъдържащи халогени по смисъла на стандарта DIN VDE 0472, те представляват безопасно решение при съхраняване на човешкия живот и намаляване на материалните щети в случай на пожар. А при монтаж на открито от решаващо значение е и устойчивостта на UV-лъчи. Кутиите на ОБО изпълняват и тези изисквания. Тези и допълнителни качества притежават и скобите на ОБО. За да останат в употреба в случай на пожар евакуационните пътища и да функционират важни технически съоръжения като аварийно осветление, пожароизвестителни системи и съоръжения за отвеждане на дим, особено важно за тези системи е гарантирането на електрозахраването им. ОБО разполага с широк набор от укрепващи елементи, които гарантират съхраняването на функционалността съгласно стандартите Е30, Е90. Друго важно свойство в електроинсталацията е невъзпламенимостта на електромонтажния материал. Продуктите на ОБО доказват своите качества и в това отношение според стандарта DIN EN 60695-2-11, според който с нажежаема жичка се определя степената на пожаробезопасност на готовото изделие. Дали ще изберете метални или пластмасови скоби, разнообразния набор от дюбели, разклонителни кутии, пластмасови или метални тръби или който и да е друг продукт от нашата богата и разнообразна гама, с ОБО сте от сигурната страна на електрическата инсталация. Свързващи и укрепващи системи от ОБО Беттерманн www.obo-bettermann.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==