Списание СТРОИТЕЛИ | брой 3, 2018г.

72 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 строители Случаите на наводнения в сгради в резултатна изтичане на вода отводоснабдителната система и уреди не са изключение, особено при по-стари инсталации. Освен имуществото на етажа, при многоетажните сгради наводнението може да се пренесе и надолу, обхващайки по-голяма площ. Дори малките течове не са безобидни. Те предоставят добри условия за развитие на плесени и нарушават здравината на конструкциите и покритията. Като цяло средствата за ремонт нарастват правопропорционално на количеството изтекла вода и изминалото време. Всеки, който е имал проблеми с протекли тръби, бойлер или пералня, знае колко е важно бързото открива на течове. Модерни технологии днес предлагат защита от наводнения в сгради. Те може да се разглеждат като част от системата на „умната” сграда и да се интегрират в общата концепция за сградната автоматизация. Един голям напредък в сферата на „интелигентната” сграда беше свързването на системите за сградна автоматизация с мобилните смарт устройства. С цел бърза сигнализация и защита отнаводнения в сградите, сградната автоматизация вече може да включва специализирани за тази цел системи. Сградните системи за защита от наводнения обхващат детектори за идентифициране на проблем, контролен панел и вентили за затваряне на горещото и студеното водоснабдяване при възникване на необходимост. Работа на сградните системи за защита от наводнения Има няколкотипа степен натехническа защита отнаводнения в сгради – пълна защита, без защита и частична защита. Частичната защита предотвратява изтичане на вода извън оборудване, работещо с вода. Уредите при този тип защита имат поплавъчен прекъсвач за ниво. Когато уредът се напълни с вода до определено ниво, следва изключване. Съвременното оборудване е снабдено със система за прекъсване постъпването на вода в случай на повреда и теч от вътрешността на машината. Има и решения с допълнителни обезопасяващи устройства, които предпазват оборудването от наводняване дори при счупване на захранващи тръби. За пълна защита обаче е необходимо обхващане не само на уредите, а инсталиране на цялостна система, която ще ви спести пари и неприятности. Системата се прилага на места, където има по-голям риск от наводПротичащите сградни водопроводни тръби и уреди, работещи с вода, водят до наводнения, повреди на подове, стени и мебели, като проблемите могат да се пренесат и на по-ниските етажи. Тогава трябва да се направят непредвидени разходи на средства и време, за да се поправят щетите. Освен това, съществува възможност от токов удар, ако водата проникне в кухините на проводниците. За да се избегнат такива нежелателни последствия, могат да се използват специализирани сградни решения за защита от наводнения. Такива системи се състоят от сензори, управляващ блок и затварящи водопроводните тръби устройства. Те се инсталират лесно и инвестицията в тях си заслужава, предвид щетите и грижите, които предотвратяват. ТЕКСТ ВЕЛА ДИНКОВА Сградна автоматизация за защита от наводнения

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==