Списание СТРОИТЕЛИ | брой 3, 2018г.

68 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 строители Инфрачервеното излъчване или инфрачервената светлина е електромагнитно излъчване с дължина на вълната от 0,7 до 300 nm, тоест от края на червената област на видимия спектър до микровълновото излъчване. Често инфрачервените лъчи носят наименованието топлинни лъчи, поради силно изразения топлинен ефект върху човешката кожа при доближаване до силно нагрети тела, които са основните източници на инфрачервено излъчване. При това излъчваната дължина на вълната зависи обратно пропорционално от температурата му: колкото температурата е по-висока, толкова по-къса е дължината на вълната и по-висок интензитетът на излъчването. Инфрачервеното излъчване се дължи на изпускането на фотони от възбудени атоми или йони при преминаването им на по-ниски енергетични нива. Целият инфрачервен диапазон днес се разделя грубо на три области (има и други разделения, виж по-долу): близка инфрачервена (NIR на английски: near infrared): nm=0,74—2,5 микрона; средна инфрачервена: nm=2,5—50 микрона; далечна инфрачервена: nm=50—2000 микрона. Най-висока ефективност в бранша базирана на панел от въглероден графит полиимид. Излъчващият инфрачервени лъчи панел е една нова система за отопление, която позволява да спестявате енергия. Благодарение на инфрачервените лъчи се наслаждавате на един приятен и благотворен източник на топлина за вашето тяло, а иновационната технология намалява значително сметките за електроенергия. Инфрачервените вълни, за разлика от микровълните, са благотворни за човешкото тяло. Една от основните характеристики на отоплителните системи с инфрачервени лъчи е затоплянето на мебели и стени, елиминирането на влагата и осигуряването на комфорт за обитателите. Този вид отоплителна система, за разлика от конвенционалните отоплителни системи, не предизвиква циркулиране на прах във въздуха. Дългият експлоатационен период, дизайнът, липсата на поддръжка, ниският разход на електроенергия и лесният монтаж правят излъчващия инфрачервени лъчи панел предпочитан отоплителен уред. Инфрачервено отопление от Изотерм Стил Siemens и летище Мюнхен се договориха за стратегическо партньорство в сферата на дигитализацията, което предвижда съвместна работа за цифровото бъдеще на летището заедно с други партньори. През следващите години участниците в проекта искат да използват анализи на данни, технологии от сферата на Интернета на нещата (IoT) и изкуствен интелект, за да подобрят например енергийната ефективност на летищните сгради и логистиката на системата за обработка на багаж. Плановете също така включват използването на тези възможности, за да се направи по-приятно времето, което пътниците прекарват на летището. За да постигне тези цели, Siemens става партньор в LabCampus - мащабен проект за цифровото бъдеще на летището. LabCampus е новият иновационен център на летище Мюнхен. В него компании, стартиращи фирми, университети и изследователски институти трябва да работят заедно в сферата на новите технологии. В този междудисциплинарен център Siemens и летище Мюнхен ще разработват пионерски решения в областта на иновациите, като например мобилността и енергийното управление, както и безопасността и сигурността. В момента Siemens фокусира разработките си върху пет области на иновации. Това включва интелигентно насочване на пътническите потоци, безпроблемно проследяване на багажа, автобуси, които се движат автономно на територията на летището, както и предсказуема поддръжка и експлоатация на системи като обработка на багаж и сградни технологии. За тази цел Siemens ще използва своята отворена, базирана на облака операционна IoT система MindSphere. MindSphere може да се използва за разработване и управление на нови приложения и цифрови услуги. Този подход дава възможност за бързо събиране и оценка на огромните количества данни, генерирани на летището. Отделните бази данни са свързани помежду си и по този начин от тях се получава информация за по-нататъшна оптимизация. Партньорство между Siemens и летище Мюнхен

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==