Списание СТРОИТЕЛИ | брой 3, 2018г.

50 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 строители Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и Община град Добрич организират събитие на тема: „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“, което ще се проведе на 06.06.2018 г. Събитието е разделено на две основни части – конферентна част на ЕнЕфект и Община град Добрич, и обучителен курс на БАИС. Първата част, представена от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, ще бъде фокусирана върху последните промени и тенденции в европейските политики по отношение на енергийната ефективност в сградите и влиянието им върху политиките и дейността на местните власти. Ще бъде обърнато внимание на законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“, в който обновяването на сградния фонд има водеща роля. В контекста на променящите се условия на финансиране от ЕС ще се наблегне на общинското енергийно планиране като инструмент за привличане на инвестиции в проекти за енергийна ефективност. Специален акцент в програмата ще бъде представянето на добри практики и често допускани грешки при енергийните обследвания на сградите, които са основата на качествените и успешни проекти за енергийно ефективно сградно обновяване. Втората част представлява обучителен курс на БАИС на тема „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“. Курсът запознава участниците в инвестиционния процес с основните принципи и нормативната база в енергийната ефективност, както и актуални изменения. Представя „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради” и употребата му в процеса по проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции, като специално внимание е обърнато и на изискванията към противопожарната защита. В качеството си на лектори в събитието ще вземат участие: арх. Боян Коларов, Община град Добрич; д-р Мария Манолова, ЕкоЕнергия; инж. Камен Симеонов, ЕнЕфект; инж. Станислав Андреев, ЕнЕфект; инж. Йордан Николов, БАИС; инж. Васил Манолов – Ксела България. Семинар за енергийно ефективно обновяване на сградния фонд Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==