Списание СТРОИТЕЛИ | брой 3, 2018г.

18 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 строители Г-н Дуков, представете актуални моменти от дейността Ви? ФЕЕВИ вече 13 години успешно осъществява своята дейност в съответствие с проекта на Световната банка, с който е създаден и в законовата му рамка, определена от ЗЕЕ и ЗЕВИ. Фондът работи на револвиращ принцип със средствата, набрани при първоначалната му капитализация от главните донори ГЕФ, Австрийското правителство и Българското правителство. С първоначален капитал от около 20 млн. лв. към този момент Фондът е финансирал около 200 проекта на стойност над 80 млн. лв. или е мултиплицирал ресурса 4 пъти, при незначителен процентна нередовни и необслужвани кредити. Можем да твърдим, че Фондът представлява една устойчива и високоефективна схема на финансов инженеринг, която във все по-голяма степен ще се прилага и в оперативните програми. Това е така и поради факта, че енергийнатаефективностпосвоята същност е инвестиционна дейност със сравнително висока възвръщаемост. Проектите се изплащат от постигнатите икономии за период от 5-7 години. По тази причина и кредитите, които ние отпускаме, са със срок до 7 години. В началото на 2018 г., с цел да подкрепим по-големите проекти, илитака нареченото пакетиране на по-малки проекти в общините, приехме долната граница на лихвата да бъде намалена от 4% на 3,5% за проекти на стойност над 1 млн. лв. с кредит от Фонда над 800 хил. лв. Следва да отбележим, че Фондът не събира такси и комисионни по кредитите, така че лихвеният разход е единственият разход, който остава фиксиран за срока на договора и клиентът лесно може да си го калкулира. Споделете за някои реализирани проекти с Ваша подкрепа. По отношение на проектите, ние продължаваме нашата политика да подкрепяме общините. Финансирахме проект за реконструкция на уличното осветление и преминаване на LED осветление на община Самоков. Резултатите отмониторинга след 1 година експлоатация показаха реални икономии от 45%. ФЕЕВИфинансира и проект за енергийно ефективна реконструкция на ДКЦ 12 в гр. София. Резултатите от мониторинга показаха икономии на енергия в най-студените месеци от около62%-68%. Тъйкатов столицата по подобен архитектурен проект с много външни стени и значителни площи на остъкляването са изградени още няколко ДКЦ-та, могат да се реализиратидругиподобнипроекти. ФЕЕВИ продължава да насърчава и така наречените договори с гарантиран резултат, при които ЕСКО компанията поема върху себе си финансовия и технически риск на проекта и инвестицията се изплаща от постигнатите икономии на енергия. На този принцип бяха осъществени проекти в плувния басейн иобщежитиетона „Академика2011“, както и при реконструкцията на зала „Фестивална“, сега „Асикс Арена“. Понастоящем при тази финансова схема тече реконструкцията и на Зимния дворец на спорта. Какъв ще е фокусът на бъдещата Ви работа? ФЕЕВИ ще продължи да подкрепя проекти в общините и такива, осъществявани от частни инвеститори. Все още не сме намерили напълно своята пазарна ниша в областта на енергията от възобновяеми източници. Поради ограничения ни финансов ресурс, ние сме насочили своята дейностда подкрепяме само ВЕИ проекти, при които енергията ще се ползва от клиента за собствени нужди. Тези мерки се съчетават успешно и с мерките за енергийна ефективност. По отношения на партньорствата, ФЕЕВИ си партнира успешно както с търговски банки, на които предлага финансов продукт „Частична кредитна гаранция, покриваща до 80% от непогасената част на главницата“, така и с другите фондове и програми за енергийна ефективност, за които предлага допълващо и мостово кредитиране. Предвиждаметази година да развием нашето сътрудничество сНДЕФ, катокомбинирамепредоставено оттях грантово финансиране с нисколихвен кредит отФЕЕВИ. По тази схема предстои реализацията на проект в община Габрово. Чрез успешни партньорства очакваме, че ще успеем да реализираме повече проекти за енергийна ефективност, в интерес на всички страни. ФЕЕВИ е партньор за финансиране на проекти за енергийна ефективност Разговор с г-н Димитър Дуков, Изпълнителен директор, ФЕЕВИ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==