Списание ЕНЕРГИЯ | брой 5, 2022г.

www.cadpoints.com .e -energy.eu www.starteng.com www.tid-engineering.bg www.sibel.bg www.jupiterholding.bg 5 2022 energia.elmedia.net www.balkanlogic.com www.electroinvent.com www.lemi-trafo.com www.itacom.bg www.hexonic.com www.filkab-eng.com www.raikostech.com

София, бул. Ал. Стамболийски 84-86 GSM: +359 883 447 464, +359 899 347 304 e-mail: info@green-energy.bg, https://green-energy.bg

2 ЧЕТЕТЕ В БРОЯ Н А П Ъ Р В А К О Р И Ц А ЕНЕРГИЯ 5'2022 14 Индустрията иска и може да бъде декарбонизирана инж. Тодор Николов, директор на проектите за енергиен преход в Солвей Соди 18 Нашите продукти и решения никога не са били по-актуални инж. Боян Кусаров, търговски директор, Danfoss Climate Solutions, България 20 Убедени сме в ползата от новите енергийни технологии Елена Рашева, управител на Евклипс Енерджи 22 Осигуряваме качествена работа на PV централи Ивайло Иванов, собственик и управител на Овис Солар Енерджи Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А Поръчайте сега своя нов Газов кондензационен котел и Газов конвектор За заявки и повече информация: + 359 2 925 21 63, +359 897 032 930 office@omegaterm.com, www.omegaterm.com Хибридна система 300kw за собствени нужди на ЕРГО ДИЗАЙН, Русе от Овис Солар Енерджи, повече на стр. 22

е специализирано периодично списание за енергийния сектор в България. В него се публикуват технически новости и информация за енергетика, енергийна ефективност, ВЕИ, както и конкретни инженерингови проекти и възможности за реализация ENERGIA is the Bulgarian professional periodical energy magazine. It coers news and information about energy sector, energy efficiency, renewable energy. Installations, engineering aplications, energy audits, services and maintenance. http://energia.elmedia.net Facebook Linkedin ЕНEРГИЯ - списание за оборудване, технологии и инженеринг е запазена марка на Ел Медиа Никаква част от това издание, новини, статии и снимки, не може да бъде използвана частично или изцяло без изричното разрешение на издателя. За условията за съвместна дейност може да се обърнете към издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на фирмените рекламни публикации. за реклама +359 2 4622007, +359 87 9861211 за абонамент +359 2 4622005, +359 87 9861205 4 ЕНЕРГИЯ 5'2022 Една #ЕлМедиа - Много Възможности! Печатни издания списание Индустриални Продукти и Приложения списание ЕНЕРГИЯ списание СТРОИТЕЛИ списание ИНФРАБИЛД списание АГРОБИО ТЕХНИКА Каталожни издания Електроника, Автоматика, Електроапаратура Каталог на фирмите в България Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България Интернет сайт Социални мрежи www.elmedia.net Facebook / Linkedin www.ProfiLand.net Мястото, където се срещат професионалистите! Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А ЧЕТЕТЕ В БРОЯ 06 „АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности” навърши 10 години от основаването си 08 Енерго-Про Енергийни Услуги изгради поредна PV централа 10 Среща на FIA отчете засилен интерес към термоядрения синтез 11 Планира се ново производство за водородни електролизатори в Европа 26 Завършва проектът за рехабилитацията на ВЕЦ Въча 1 29 Метан-танкове за производство на биогаз 35 Покриви за соларни инсталации

„Дей Енерджи” ЕООД предлага енергийни решения, достъпни за всеки DAY ENERGY www.day.energy plovdiv@dayenergy.eu 032 26 07 02 13 години на пазара над 500 МВ реализирани проекти 30 МВ собствено портфолио 150 МВ активен асет мениджмънт Нещо ново под слънцето! ИНЖЕНЕРИНГ ИЗГРАЖДАМЕ Вашата фотоволтаична централа - от идея до пуск. Гарантирана възвръщаемост, поддръжка за 48 месеца. Оборудване на водещи производители, без компромиси за качество и гаранции. ДИВИДЕНТ ЕНЕРГИЯ КРЕДИТИРАМЕ Киловатчасове ел. енергия на годишна база - срещу ваше парично вложение в портфолио от работещи наши централи. ДИВИДЕНТ ИЗПЛАЩАМЕ Гарантиран фиксиран годишен дивидент - срещу ваше парично вложение в портфолио от работещи наши централи. РЕНТ НАЕМАМЕ Ваш имот, парцел или сграден покрив. Изграждаме централата и заплащаме фиксиран или плаващ годишен наем за срок от 5 до 15 години. Възможност да придобиете изградената от нас централа по време или към края на договорения период. ФИНАНС ФИНАНСИРАМЕ Вашата фотоволтаична централа - от проект до пуск. Изплащане на база приходите от инвестицията. С гаранции за възвръщаемост и поддръжка за първите 24/48 месеца, включени в цената. Лихвен коридор 3-5% на годишна база. ПАРТНЬОР ИНВЕСТИРАМЕ В изграждането на централа на ваш имот, парцел или сграден покрив - съвместно с вас. Приходите се поделят пропорционално на участието. Възможност да придобиете изградената от нас централа по време или към края на договорения период.

6 ЕНЕРГИЯ 5'2022 Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 6 СКАЙ СИСТ ПРЕДЛАГА ИНОВАТИВНА ДРОН ТЕХНОЛОГИЯ Въздушните изображения предоставятпо-широка перспектива на фотоволтаични паркове и доставят ценна информация като точни GPS координати, базирани на Google Maps в реално време. С анализа на термалните изображения по-лесно се идентифицират потенциални аномалии при клетки, стрингове или панели. Комбинирането на термални и визуални данни помага да се определи дали те са причинени отфизически дефекти на панела, като разслояване, пукнатини, прах или вътрешни проблеми по конструкцията. Скай Сист интегрира дрон технологията и разработи методика за вграждането на AI интелект в специализиран софтуер за анализ и обследване на PV паркове, ветрогенератори и електропроводи. Предлаганата услуга включватермално обследване със специализиран дрон за всякакъв вид дефекти и аномалии по електроенергийните съоръжения. Така например, при инспектирането на 5MW PV парк с последно поколение дрон, оборудван с термална камера, бяха идентифицирани 7 вида аномалии. Те засягаха 1075 модула, равняващи се на загуба на мощност от 94kW. Всички аномалии бяха индентифирани и геолокирани с GPS координати от глобалната система GLONASS с помощта на D-RTK2 с високо прецизен GNSS приемник. „АЕЦ КОЗЛОДУЙ - НОВИ МОЩНОСТИ” НАВЪРШИ 10 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО СИ Тази година завърши първото десетилетие от учредяването на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности” ЕАД. Мисията на Дружеството, което е 100% собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е да реализира Проект за въвеждане в експлоатация на нов ядрено-енергиен блок за производство на електро- и топлоенергия. Тази задача е в изпълнение на общоевропейската и държавната политика за подобряване на енергийните доставки, гарантиране на енергийната сигурност на системата и преминаване към нисковъглеродна икономика. За десетте години на съществуването си „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности” постигна редица безспорни успехи по пътя към голямата цел – гарантиране на бъдещето на българската атомна енергетика. Сред тях са получаването на Заповед за одобряване отАгенцията за ядрено регулиране на избраната площадка за разполагане на ядреното съоръжение от най-ново поколение, разработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, дейностите по внедряване на мрежа за радиоекологичен мониторинг, която да надгради съществуващата система на АЕЦ „Козлодуй”. ЕСО ОТБЕЛЯЗА 15 ГОДИШНИНА В РАМКИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕНЕРГИЕН ФОРУМ През тази година Независимият електропреносен оператор на България – ЕСО ЕАД навършва 15 години от своето създаване. Дружеството е формирано в годината, когато страната става пълноправен член на ЕС и е естествен правоприемник на „Мрежи високо напрежение“ на НЕК. През годините ЕСО развива и управлява електропреносната система в съответствие с европейските стандарти и политики. „Зад нашите постижения и резултати стоят труда и експертизата на специалистите, ангажирани в компанията, призвана да обезпечава сигурните и непрекъснати доставки на електроенергия”, споделят от енергийната компания. По време на състоялия се Енергиен форум на Научно-техническия съюз на енергетиците в България, ЕСО организира специален щанд и широко участие на неговите експерти в програмата на събитието. Участниците бяха посрещнати от специалното издание на списанието на Електроенергийния системен оператор „Енергетика-Електроенергийни ракурси“, посветено на годишнината. Представена беше и програмата „Училище за енергетици“, която електропреносният оператор реализира в подкрепа на професионалното образование за кадровото обезпечаване на електроенергийния сектор в страната.

7 ЕНЕРГИЯ 5'2022 новини ПОВЕЧЕ НА СТР. ? ПОВЕЧЕ НА СТР. 7 ПО УЛИЦИТЕ НА БУРГАС ПЪТУВАТ 56 ЕЛЕКТРОБУСИ Успешно приключиха дейностите по монтажа и привеждането в експлоатационен режим на 56 зарядни станции в Бургас и пускането в движение на всичките 56 електрически автобуси. Освен значителния принос за намаляване на праховото ишумово замърсяване в градската среда, новите транспортни средства предлагаткомфортно пътуване за гражданите и гостите на Бургас, включително посредством вградената собствена автоматична филтрираща система за предпазване от коронавирус. В тях има и USB портове, през които пътниците могат безплатно да зареждат своите мобилни устройства. С планираната оптимизация на транспортната схема в Бургас е предвидено електрическите автобуси да осигурят по-голяма плътност на обслужване по бързите автобусни линии, като при това по-интензивно обслужване не се очаква нарастване на количеството вредни емисии по маршрутите им, преминаващи през най-оживените градски зони. „Тази инвестиция се оказа изключително навременна, тъй като в момента зареждането на новите ни електробуси излиза два пъти по-евтино, сравнено с цените на другите горива. Благодаря на всички, които работиха и работят по този толкова важен за Бургас проект!“, коментира кметът Димитър Николов. ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО. ПРОИЗВЕЖДА БЪРЗО ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ Гемамекс Моушън Ко. е производител на бързо зарядни станции (БЗС) за електрически превозни средства (EПС) от 2017 година. Компанията предлага решения както с променливотоково захранване така и на постояннотоково захранване. С мощности от50kWдо 500kWте са атрактивни за новото поколение бързозарядни батерии за EПС. Производителността им от 5KWh/min позволява заряд от 50kWh в рамките на 10 минути. Бързо зарядните станции на фирмата зареждат батерии от суперкондензатори на електрически автобуси в 5 европейски страни. Гемамекс Моушън Ко. предлага паралелно включване към соларни паркове на своите БЗС за ЕПС. “Представете си, че вместо да връщате соларна енергия към мрежата, я натрупвате в 60kWh суперкондензаторна батерия, която изпразвате за десетина минути през БЗС в електрическо превозно средство. Тази енергия ще я продадете не на монополната цена, на която я купува мрежовия оператор, а на пазарната за зареждане на ЕПС”, споделят представителите на Гемамекс Моушън Ко. “Ако Ви вълнува изграждането на зарядна инфраструктура в България за електрическия транспорт и имате свободна соларна енергия може да се свържете с нас“, допълват от компанията. СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ И ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЕДНО СИНЕРГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЛАРНИ ПАРКОВЕ MG 1-6 kW-2M Single Phase On-Grid Solar Inverter XG 16-136kW Three Phase On-Grid Solar Inverter 50-500 kW соларни системи е-мобилност Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

8 ЕНЕРГИЯ 5'2022 Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 8 DELTA SOLAR, МАРКА НА ПРИЗМА ЛАЙТ ПРО, ПРЕДЛАГА СОЛАРНИ МИКРОИНВЕРТОРИ Микроинверторите APsystems DS3D 1800VA, са второ поколение монофазни инвертори, предназначени за работа с 4 броя PV панели с различни мощности. Монтират се под панелите, включват се директно към микроинвертора и са IP67. Предлагат се с гаранция 10 години и опция за удължаване - 20 години. Подходящи са за малки централи за собствено потребление до 20kWp. Микроинверторите дават редица предимства. При повреда на няколко инвертора, централата продължава да работи с останалите. При засенчване на част от панелите, те могат да се изключват два по два, а не цял стринг от 18 броя панели. MPPT тракерите също работят с по два панела, което извлича електрическа енергия с 1015%повече отстандартните стрингови инвертори. Напрежението, с което работи APsystems DS3D и QT4 е променливо, монофазно и трифазно - 240 и 400V, което е по-безопасно от стринговете 800 - 1000V. Те се доставят с оригинални кабели с конектори, които всеки техник може да монтира и свърже. Настройката е лесна - със смартфон приложение. Не е нужен монтаж от висококвалифицирани специалисти. Системата работи с ECU-C контролер за връзка с до 400 броя APsystems и множество интелигентни функции. ПОВЕЧЕ НА СТР. 47 ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ИЗГРАДИ ПОРЕДНА PV ЦЕНТРАЛА Енергийният търговец ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги изгради и пусна в експлоатация фотоволтачина централа за своя клиент Цанев Билд в град Плачковци. Соларната система е с пикова мощност 26,28kWp, снабдена с висок клас трифазен стрингов инвертор и 72 броя монокристални модула, всеки с мощност 365Wp. Конструкцията е алуминиева, монтирана върху скатни покриви с LT ламарина, следваща наклона на ската от 10 градуса. Централата има система за мониторинг на производството, а генерираната енергия е предназначена изцяло за продажба в мрежата при условията на сключен за целта договор с електроснабдителното дружество. Годишната производителност на ФЕЦ Цанев Билд е 30,412MWh. В последните три години ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги формира собствени екипи от професионалисти и към днешна дата предлага самостоятелно изграждане на ФЕЦ „до ключ“. До днес повече от 80 компании се довериха на ЕНЕРГО-ПРО за проектиране и изграждане на техни соларни централи. Общото количество завършени ФЕЦ премина границата от 90 с обща инсталирана мощност над 5MW. За да отговори на високото търсене, компанията сформира допълнителни екипи от специалисти по фотоволтаични централи. ИНТЕР СОЛАР ГРУП ЩЕ ПРЕДЛАГА ИНОВАТИВНИ СОЛАРНИ РЕШЕНИЯ На база на опита, професионален екип и десетките курсисти, успешно преминали иновативните курсове Училище за соларни специалисти регистрира търговско дружество Интер Солар Груп ЕООД. Дружеството ще запази прогресивния дух на Училище за соларни специалисти и ще започне да предлага соларни керемиди, соларни огради, перголи и соларни навеси за автомобили. В момента екипа на Интер Солар Груп ЕООД разработва вариант за отдаване на фотоволтаични системи под наем, като този модел е все още непознат на нашия пазар. Тази структура ще покаже изцяло нов начин на мислене и на бизнес взаимоотношения непознат на българския пазар. Напомняме на читателите, че Училището за Соларни Специалисти е посветено на каузата да запознава и подготвя младите хора за работа с фотоволтаични инсталации и системи. Организираните от него обучения обхващат редица важни теми, като параметри и характеристики на фотоволтаичните клетки и модули, електрически апарати и табла, разчитане на схеми и чертежи в електрически уредби. Завършилите получават валидно удостоверение за професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, със специалност „Възобновяеми Енергийни Източници – ВЕИ”. Дистрибутор на Trina Solar фотоволтаични системи Mob: 0888 312 901 edrian@deltasolar.bg www.DELTASOLAR.bg 25 години продуктова гаранция Delta solar е запазена марка на Призма Лайт Про ЕООД

10 ЕНЕРГИЯ 5'2022 ПОВЕЧЕ НА СТР. ? ПОВЕЧЕ НА СТР. ? Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А ЦЕРБ РЕМОНТИРА НАЙ-ГОЛЯМАТА ГРЪЦКА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА Българската Централна Енергоремонтна База (ЦЕРБ) извърши основен ремонтв най-голямата водноелектрическа централа в Гърция - ВЕЦ Кремаста. Водноелектрическата централа е в рамките на комплекса Ахелой, разположен на един от най-големите язовири в Европа. Възложител на поръчката е Националната електрическа компания на Гърция, Public Power Corporation, която има 99.7% пазарен дял и снабдява с електричество приблизително 7.4 милиона потребители в страната. Специалистите отЦентрална Енергоремонтна База модернизираха хидрогенератор 2 и подмениха неговата възбудителна система. Благодарение на ремонта, мощността е повишена с 10%, а гръцката енергийна система вече работи със 110МW повече. Това е четвъртият ремонт на ВЕЦ Кремаста в Гърция, който се извършва от българската енергийна компания. През 2011 и 2013 година ЦЕРБ извърши ремонти пълна рехабилитация на статор на хидрогенератор, а през 2017 година - авариен ремонт в централата. “Екипът ни ще продължи да работи по големи проекти в южната ни съседка, като до края на настоящата година предстои и основен ремонтна хидрогенератор 1”, споделиха представители на Централна Енергоремонтна База. СРЕЩА НА FIA ОТЧЕТЕ ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ТЕРМОЯДРЕНИЯ СИНТЕЗ Асоциацията на термоядрената индустрия (FIA) е международна организация с нестопанска цел, съставена от частни компании, работещи за комерсиализиране на технологии, свързани с използването на термоядрения синтез. На проведената наскоро нейна среща в Брюксел бяха представени резултатите от развитието на термоядрената индустрия през последната година, отчитащи значително нарастване на интереса и инвестициите в сектора. Над 4,7 милиарда долара са частно инвестираните средства в глобалната термоядрена индустрия, което показва 139% увеличение през последните 12 месеца. На пазара са навлезли нови осем фюжън компании. Като цяло е нараснало и доверието към реалните бизнес възможности в тази област, като проведените анкети тази година показват 93% увереност, че термоядрениятсинтезще бъде реално въведен в енергетиката до 2030 година. По време на форума беше подчертана необходимостта Европа да насърчи развитието на термоядрения синтез, чрез създаване конкурентно сътрудничество и дългосрочно мислене. “Нито една компания няма сама да реши термоядрения синтез, а това ще изисква съвместна работа”, сподели Томас Форнер, изпълнителен директор на Marvel Fusion. ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ Предизвикателства и възможности пред атомната енергетика научете повече на www.ProfiLand.net

11 ЕНЕРГИЯ 5'2022 новини ПОВЕЧЕ НА СТР. ? THYSSENKRUPP ИНСТАЛИРА МАЩАБНА ВОДОРОДНА ИНСТАЛАЦИЯ Unigel внедри в химическото си производство в Бразилия първата си инсталация за производство на зелен водород в индустриален мащаб. Компанията, която е една от най-големите химически компании и най-големият производител на азотни торове в страната, инвестира сто и двадесет милиона щатски долара в развитието на производствения обект за зелен водород. В първата фаза на проекта бяха инсталиратри стандартни електролизера thyssenkrupp nucera с мощност 20MW, осигурявайки общ капацитет от 60MW. С тях ще бъде гарантирана необходимата енергия за една от найголемите инсталации за производство на “зелен” амоняк. Планира се компанията да увеличи обема на получавания водород до 4 пъти, което означава да произвежда приблизително четиридесет хиляди тона зелен водород годишно. Очаква се във фабрика да работят повече от 500 души. Инсталациите thyssenkrupp nucera предлагат водещи в света технологии за високоефективна електролиза на вода. Все по-масовото изграждане и използване на такива инсталации в големите индустриални предприятия е важна стъпка към широкото навлизане на чистата енергия и постигане на неутралност по отношение на климата, споделят от компанията. ПЛАНИРА СЕ НОВО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ВОДОРОДНИ ЕЛЕКТРОЛИЗАТОРИ В ЕВРОПА Две водещи европейски компании Siemens Energy и Air Liquide планират създаването на съвместно предприятие, ориентирано къмсерийното производство на водородни електролизатори в Европа. Комбинирайки своя опит, това френско-германско партньорство се очаква да даде възможност за появата на устойчива водородна икономика и да се насърчи европейска инфраструктура за водородни технологии. Очаква се производството да започне през втората половина на 2023 година, след което неговият годишен капацитет да се увеличи до три гигавата до 2025 година. Това съвместно предприятие, както и мултигигаватовата фабрика, ще бъдат разположени в Берлин. „Имаме амбицията да бъдем движеща сила в развитието на водородните технологии“, заяви Кристиан Брух, главен изпълнителен директор и президент на Siemens Energy AG. „За да направим зеления водород конкурентоспособен, се нуждаем от серийно произвеждани, евтини и мащабируеми електролизатори. В тази връзка, разчитаме на силни партньорства. Едно от тях е с Air Liquide, повече от 50 години пионер във водорода. Очаквам с нетърпение заедно да внедрим иновативни решения и да си сътрудничим, за да оформим този нов енергиен пазар.” София 1505 | ул. Оборище 102 | тел.: 02/944 22 36 | 02/944 22 56 | факс: 02/944 22 56 ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ! ...и още много електроматериали от водещи европейски производители WEIDMANN DUCATI www.sibel.bg Kлемните табла на електродвигателите са съединители за свързване на изводните кабели към намотките на електромотора. Te са незаменим елемент от двигателя, защото осигуряват полупостоянни връзки, позволяващи тестване, ремонт и смяна на проводници. Фирма СИБЕЛ предлага голямо разнообразие от клемни табла за електромотори от склад в София. Те са изработени от иновативен самозагасващ се електроизолационен материал, който притежава високи механични, термични и диелектрични свойства. Изводите (шпилките) и всички свързващи крепежни елементи към тях (гайки, мостчета и др) са изработени от месинг. Той е с добра проводимост и е устойчив на корозия. Клемните табла, предлагани от СИБЕЛ са подходящи за употреба и в агресивни среди. Kлемни табла за електромотори Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

12 ЕНЕРГИЯ 5'2022 Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 18 EFEN-SGIM ПРЕДЛАГА РЕШЕНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ Развитието на технологиите за интелигентно измерване е неразделна част от предизвикателствата, които поставя енергийния преход. Това е основата, на която се стъпва при оптимизирането на съществуващите и новите подстанции и електроразпрелителнитабла. Като цяло, наличните в реално време данни са предпоставка за развитие на устойчиво функционираща и интелигента енергийна инфраструктура. С увеличаващите се електрически превозни средства натоварванията вече не могат да бъдатточно предвидени, поради множеството децентрализирани зарядни станции, свързани в различни точки от мрежата. Едно от решенията на това дава модулът за събиране на данни EFEN-SGIM. Модулите EFEN-SGIM се инсталират в разпределителните табла и могат да четат всички данни бързо и гъвкаво. Системата е модулна и при разширение на енергийната мрежа може да бъде надграждана. Измерените стойности се изпращат до контролния център чрез Mod-Bus или до защитения с парола облак SGIM чрез мобилна мрежа, където те могат да бъдат анализирани. Възможно е предварително задаване на критични състояния, при достигането на който системата подава информация и изработва съответна реакция, споделят от компанията производител. EATON ПУСКА НА ПАЗАРА СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ UPS Eaton представи своето най-ново поколение UPS. Проектирано с цел ефективност и гъвкавост, 5PX Gen2 предлага намалени разходи за поддръжка, лекота на работа и подобрена непрекъснатост на услугата. 5PX от 2-ро поколение също впечатлява с това, че осигурява 11% повече мощност на свързаните сървъри, отколкото другите UPS, благодарение на единичния си фактор на мощността. Системата е сертифицирано по Energy Star 2.0 за максимална ефективност в целия работен обхват. Енергията се измерва за всяка отделна група контакти и се вижда директно на дисплея и чрез софтуера Intelligent Power Manager на Eaton. 5PX Gen2 е налично в четири варианта от 1000 до 3000VA с конфигурации както тип стелаж, така и тип кула. 5PX Gen2 2200VA и 3000VA са налични във формат RT2U (оптимизиран за монтаж тип стелаж) или RT3U (за монтаж туп кула или плитък стелаж). Всички модели включват комплекти за монтаж върху поставка и релси. Иновативният графичен LCD дисплей прави конфигурирането на 5PX Gen2 лесно и интуитивно. Този UPS също предлага лесен подход при първоначална инсталация, както и възможност за отдалеченото управление и надстройването на фърмуера с помощта на опционална карта. DANFOSS ПРЕДСТАВЯ ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ HVAC 4.0. Комбинацията отнезависими отналягането вентили AB-QM4.0 и изпълнителни механизми NovoCon® S е добър пример за тенденцията свързана с дигитализирането на системите за ОВК. Тази комбинация осигурява прецизност, динамично, хидравлично балансиране и контрол. Интелигентните изпълнителни механизми предоставят на BMS операторите, данни за системата в реално време. Така те имат възможност за активно управление на потребената енергия (AEM). Управлението на вентила посредством fieldbus също предлага предимства при дистанционно въвеждане в експлоатация, при настройка на дебита и при източване на системата. Непрекъснатото отчитане на всички системни данни позволява прецизна прогнозна поддръжка и правилно разпределение на енергията. Автоматично генерираните алармени съобщения спомагат за бързото и точно отстраняване на неизправности. Чрез използването на интелигентни, свързани продукти и услуги, като AB-QM 4.0 и задвижки NovoCon, енергийната ефективност и комфорт в сградите се повишава значително. Това влияе върху времето за възвръщане на първоначалната инвестиция за такъв тип система като го редуцира значително, споделят от компанията.

Ритал ЕООД, София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски комплекс Европа тел.: +359 2 439 0550, е-mail: office@rittal.bg, www.rittal.bg Контейнер - център за данни с иновативна технология Blue e+ спестява до 11.8 тона въглероден отпечатък за година* Нарастващите обеми на данни и повишените изисквания към ИТ инфраструктурата често водят до проблеми с пространството в съществуващите ИТ среди. Разположен на открито - контейнер център за данни е идеално решение за локално разширяване на ИТ инфраструктурата. Такива контейнери са мобилни, мащабируеми, сигурни. Системният подход на Rittal Ви позволява бърза доставка и интеграция нафабрично наситен, тестван и сертифициран център за данни. След доставка, захранване и осигуряване на комуникационна свързаност, контейнерът е готов за насищане с Вашето активно оборудване. Благодарение на модулния дизайн, контейнерът в центъра за данни може да бъде и конфигуриран, за да отговаря на Вашите индивидуални изисквания. Към днешна дата системите за прецизна климатизация на ИТ оборудването винаги са били поставяни вътре в контейнера. Един иновативен подход с технологичното решение Rittal Blue e+ е, че охладителните модули са монтирани върху външната стена на контейнера. Така охлаждащите модули не заемат ценно пространство вътре в контейнера. С други думи: Освобождава се място за повече 19“ шкафове! Освен това, хибридната технология на климатиците Blue e+ използват free cooling, намалявайки въглеродният отпечатък с до 11.8 тона за една година*. Защо да изберете контейнера за център за данни на Rittal? • Специализиран контейнер от масивна стоманена конструкция • Сертифициран като цялостно системно решение, разработен за ИТ приложения. • Със следните параметри: - Защита от вандализъм - (RC) II по DIN EN 1630 - Противопожарна защита EI 30 по EN 1363 - Основна EMC защита - Степен на защита от прах и вода IP 55 до IEC 60 529 • Фабрично оборудван и тестван със следните системи: - Двоен под. - 19“ шкафове с оформена „топла“ и „студена“ зона. - Система за управление на кабелни снопове над и в 19“ шкафове. - Аспирационна система за откриване на пожар. - Система за пожарогасене с гасителен агент Novec 1230 - Секционирани електро разпределителни шкафове за захранващ кръг А и захранващ кръг Б. - Модулен UPS за захранващ кръг А. - Zero U вертикални разклонители(basic, switched, managed) във всеки 19“ шкаф, за захранващ кръг А и захранващ кръг Б. - Система за мониторинг параметрите на средата. - Прецизна климатизация със степен на резервираност N + 1(при необходимост и по-висока). Спестете 1⁄3 от разходите за енергия с охлаждане Blue e+ ! Хибридната технология на охлаждащите модули Blue e+ извежда ефективността на охлаждане на климатичния контрол на вашия център за данни на съвсем ново ниво. Как работи технологията Blue e+? Освен на директно изпарение, прецизната климатизация Blue e+ има и free cooling режим(пълен или частичен), ползвайки технологията „heat pile“ разсейвайки топлината към околната среда. Ефектът е особено изразен в ситуации с големи температурни разлики между външна и вътрешна температура, което води до значителни икономии на енергия и разходи. * При топлинен товар 60 кВ, в района на Франкфурт, 366 г/ кВтч КОНТЕЙНЕР - ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ С ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ BLUE E+

14 ЕНЕРГИЯ 5'2022 Уважаеми г-н Николов, какво ще кажете за процеса на декарбонизация на индустриалния сектор в ЕС? Бих искал да започна с това, че процеса на намаляване на парниковите газове засяга всички сектори на икономиката, започвайки от производство на енергия /топлинна и електрическа, преминавайки през индустриалните производства, услугите, селското стопанство и търговията. В ЕС, последните години, се направи много да се структурира и насърчи процеса, да се определят критериите за устойчивост и пр. Всичко това е включено в пакета на т.нар. Зелена сделка, а критериите за устойчивост и финансиране са в т. нар. Таксономия. Индустриалният сектор, във всичките си подразделения, е част от този процес, като механизмите обхващат насърчаването и преминаването към алтернативни производства на енергия, потреблението на възобновяема електрическа енергия и ефективност в енергопотреблението. Днес можем смело да кажем, че за нуждите от електроенергия решения има, включвайки както производството и/или потреблението на възобновяема енергия, така и акумулирането и потреблението на енергия от батерии, технология, която все по-смело ще навлиза и ще се развива. Какво се случва с нуждите от топлинна енергия за промишлеността обаче, основно пара в хранително-вкусовата, фармацевтичната, част от химическата и т. н. индустрии, която е основополагаща и произвежда продукти от основна значимост и продукти, които не могат да бъдат заместени с други. Тези индустрии нямат истинско и устойчиво решение, в средносрочен план, с което да заменят първичната си енергия с нещо налично и „зелено“, за да се декарбонизират до 4-5 години. А в тези сектори потреблението на пара е от 50 до 80 процента от общото енергийно потребление и промяната на процесите ще изисква време, иновации, инвестиции, дори не би била възможна. Тук е и конфликта, и предизвикателствата, които предстоят. Като говорите за предизвикателства и конфликт, какво точно имате предвид и кои са те? Ще се опитам да дам ясен и разбираем отговор. В рамките на този процес, почти всички алтернативи на първична енергия са представени. За съжаление, част от тях са на етап развитие и утвърждаване на технологии и последващо индустриализиране, което ще позволи и масовото им навлизане в употреба за в бъдеще. Говоря за производството на зелен водород, както и за новото поколение на малки модулни реактори. Към момента обсъждаме много водорода, но днес той не е решението, което в рамките на 2-3 години ще замени въглищата или газа в индустрията. В списъка на първичната енергия, която трябва да замени въглищата е и природния газ, който днес не е истинска и устойчива алтернатива, а по-скоро временно решение. Тук е и биомасата, която все пак е изчерпаем ресурс, и не би могла да покрие нуждите на всички. И така, ако едно предприятие, използващо днес въглища, за да произвежда топлинната си енергия за нуждите на производството и, въпреки направените усилия да се подобри и намали тези нужди, има следните алтернативи: да премине временно на природен газ, което не е дългосрочно и устойчиво решение, тъй като газа е изкопаемо гориво, или да замени въглищата с биомаса, ако тя е налична на приемлива цена и попада в критериите за устойчивост. И двете решения са тежки, с много въпросителни и не дават сигурност и устойчивост. Два примера. Първият се отнася до производството на хляб, където нуждите са например от 200KW и пещите от газ могат да станат електрически или на биометан / биогаз/, тъй като количествата ще са малки. Вторият е свързан с разработката и производството на хартия и опаковки, когато нуждите са над 50MWh първична енергия и въглищата могат да се заменят с биомаса. Във вторият случай, при натоварване на инсталацията над 8000 часа годишно, говорим за нужди от порядъка на 400000MWh или еквивалента на енергията за отопление на близо 65000 Индустрията иска и може да бъде декарбонизирана инж. Тодор Николов директор на проектите за енергиен преход в Солвей Соди

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==