Енергийна Ефективност | издание 2022г.

41 Енергийна Ефективност 1'2022 момента сме на средата на 4-годишния проект X-FLEX. В рамките на INVADE закупихме 200 кВтч литиево-йонна батерия, 30 кВт Фотоволтаична централа и конвертирахме няколко хотелски бойлерни инсталации в управляеми товари. Бойлерните инсталации са сериозен консуматор на енергия в рамките на един хотел като в някои случаи до 45% от общата енергия на хотела може да отиде за производство на Битова Гореща Вода (БГВ). Хубавото на бойлерите е, че могат да съхраняват енергия под формата на гореща вода и следователно имаме свободата да изберем в кой часови диапазон да я загреем - този подход се нарича Power2Heat. Контролерът е свързан със сървър, на който има инсталиран софтуер за оптимизация на потреблението - автоматично се проверява какви са цените на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ) пазарен сегмент Ден Напред и алгоритъмът преценя в кои часове загряването на водата ще бъде с най-малък разход. В момента в България масово предприятията плащат сметката си за ток именно на база постигнатите на този пазарен сегмент. Общият разход на ток на бойлерните ни инсталации спадна средно с малко над 20% в предишни години, а при настоящите флуктуации на цените очакваме да достигнем нива близки до 40%. Подобен подход използваме и при управлението на батерията ни. В началото я използвахме основно за съхранение на електроенергия от обедните за вечерните часове. В настоящия ни проект по Хоризонт 2020 с името X-Flex, имаме общ пилот с Електроенергийния Системен Оператор (ЕСО), в който демонстрираме как голям индустриален потребител със собствена микромрежа може да отдава спомагателни услуги на пазара за балансираща енергия. Батерията и управляемите ни бойлерни инсталации управлявани от софтуер в синхрон повишават или понижават потреблението си, като по този начин осигуряваме вторична и третична балансираща енергия за електроенергийната система. По специална заръка от проверяващия орган от Европейската Комисия, взехме решение в този pool от управляеми мощности да включим и нашата биогаз централа. Така общата ни автоматично управляема мощност може да достигне до над 3 МВт. Управлението на товари смятаме да го използваме и при случаите, когато собствената консумация е по-ниска от генерацията на възобновяем ток, тъй като всичките ни ФВ инсталации са „за собствени нужди“ и съответно нямаме право да захранваме енергия в мрежата. Такава опасност има извън летния сезон и за това са предвидени блокировки, които да ограничават инверторите, което за нас би представлявало пропуснати ползи от непроизведена енергия. В тези случаи сме предвидили софтуерът да включи максимален брой бойлери, които да съхранят енергията под формата на топла вода за по-късна употреба. Инвестициите в зелен растеж гарантиращи устойчиво развитие на Албена продължават. Бихте ли сподели с

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==