Енергийна Ефективност | издание 2022г.

40 Енергийна Ефективност 1'2022 „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава три курорта по българското Черноморие – к.к. Албена, ваканционно селище Приморско и ваканционно селище Бялата Лагуна, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния бизнес - транспорт, медицина и балнеология, туроператорска дейност, селско стопанство, строителство. Стратегия за устойчиво развитие на Албена АД е фокусирана върху интегрирането на екологична устойчивост в цялостната дейност, включително архитектура и строителство, експлоатация на хотела и снабдяване. Инж. Станев, каква част от енергията във ваканционно селище Албена се покрива с ток, произведен от собствени възобновяеми източници? През 2022 г. Албена отбелязва своеобразен рекорд в производството на енергия от възобновяеми източници на годишна база. Нашите колектори за загряване на битова гореща вода, фотоволтаичните ни инсталации и биогаз инсталацията произвеждат около 50% от консумираната енергия в Албена. В началото на активния сезон дори имаме моменти, в които успяваме да покрием над 75% от консумираната енергия със собствена възобновяема енергия. Това не само намалява разходите ни за електроенергия, но и се възприема отлично от нашите клиенти. През пролетта на 2022 година влизат в експлоатация слънчеви централи с обща пикова мощност от 1500 кВт, разпределени по покривите на 12 хотела на територията на комплекса. Разкажете повече за инвестицията и какви са очакваните ползи за комплекса? Дълго време се подготвяхме за инвестиция в децентрални фотоволтаични централи на територията на Албена, но често срещахме трудности - няколко години отне на съда да потвърди собствеността ни върху мрежата ни Средно Напрежение, присъединяването ни към ЕСО е вече на финалната права, а и се надяваме, че пандемията от Ковид е останала в историята. След средата на 2021 г. цената на електроенергията на Българската Независима Енергийна Борса се покачи сериозно и затова взехме решение незабавно да направим инвестиция в производство на електроенергия за собствените ни нужди. В условията на повишено търсене на ФВ панели и нарушени доставки в цял свят, успяхме за под 5 месеца да оборудваме 12 хотелски покрива с централи, които ще генерират ток целогодишно. Общата инсталирана мощност е така избрана, че извън летните месеци, когато повечето ни хотели са затворени, произведената енергия да отговаря точно на потреблението на останалите отворени обекти и по този начин чувствително ще понижим себестойността на туристическия ни и медицинския ни продукт, когато разходите за електроенергия са високи. Ако цените на енергията се запазят така високи инвестицията ще се изплати за под 4 години според песимистичните ни прогнози, а според оптимистичните - за около 3. Какви други интелигентни енергийно ефективни решения и добри практики функционират на територията на комплекса? В последните 6 години Албена успя да натрупа сериозен опит с проекти по Хоризонт 2020 на тема чиста енергия. Започнахме през 2017 г. с проекта INVADE, а в инж. Димитър Станев зам.-директор Бизнес развитие в Албена АД Албена отбелязa рекорд в производството на енергия от възобновяеми източници на годишна база

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==