Енергийна Ефективност | издание 2022г.

39 Енергийна Ефективност 1'2022 КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ ДЪРВА ЧИПС www.radius-kelit.com www.hargassner.bg +359 28 62 25 56 office@mekom.at Какво е нужно да е интелигентен един град? Какви са възможностите Управление на осветителни съоръжения и оптимизиране на енергията Interact City пести време и пари, като ви позволява централно задаване и управление на цялото интелигентно градско осветление, на отделен квартал или само на една осветителна точка. Използвайте софтуера за управление на осветителни съоръжения за отдалечено установяване на неизправности, оптимизиране на ефективността, мониторинг на разхода на енергия и управление на работните потоци. Задаване на сцени Преди имаше само две състояния на общественото осветление: включено и изключено. Но вече не е така. Сега може дистанционно да адаптирате градското осветление според часа от денонощието и сезона или заради конкретно събитие. План за бъдещето Следене на околната среда Замърсяване. Шум. Лед. Всички те могат да направят живота в града доста неприятен. Дори намаляват продължителността на живота. Следенето на околната среда използва сензори в системата за свързано улично осветление, за да събира информация за проблемите в града и да улеснява решенията за зониране и управление на трафика, за да подобри града ви. Откриване на инциденти Приложението„Откриване на инциденти“ използва сензори върху уличните лампи за постоянно следене и алармира аварийните служби при установяване на неочакван трафик, звукове или шум от минувачи. Дългосрочното събиране на данни подпомага прогнозния анализ, за да може да предвиждате и ограничавате злоупотребите. www.signify.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==