Енергийна Ефективност | издание 2022г.

42 Енергийна Ефективност 1'2022 професионалната ни аудитория в какво включва стратегията за устойчиво развитие на Албена АД? Стратегията ни за устойчиво развитие беше приета през 2017 г. и през годините ние стриктно я следваме, тъй като тя едновременно обосновава нашите усилия за устойчив туристически продукт и защитава интересите на всички заинтересовани страни - бизнеса, природата и обществото. В нея освен интелигентното използване на енергията засягаме и теми като икономия на вода, опазване на чистотата на въздуха, зелен и безопасен транспорт, управление на отпадъците, чисти храни местно производство, чистота на плажа, морската вода и резервата, опазване на зелените площи от презастрояване и др. Например ресторантите в туристическия бранш навсякъде по света генерират сериозни количества хранителни отпадъци, които отделят големи количества парникови газове CH4 и CO2. Ние взехме решение тези отпадъци да бъдат оползотворявани в нашата биогаз централа и така те се превръщат в биометан, електроенергия, топла вода и почвен подобрител. Това беше предвидено в стратегията и 3 години по-късно беше изпълнено. Имаме и още много примери за успешна кръгова икономика, при които след употребата на даден ресурс той не просто се подготвя за последваща употреба, но и се добавя стойност към общия цикъл. Друг позитивен пример е нашият вътрешен транспорт. Като всяко друго населено място и ние имахме проблем с прекалено много коли и прекалено малко паркоместа. Ние, обаче, вместо да заграбим територия от зелените площи, взехме интересно решение, което с времето се доказа и като много ефективно. Вдигнахме цените за достъп с кола до централните и морските части на курорта и паралелно осигурихме евтино и надеждно паркиране в началото на комплекса, където се намира паркингът на Автогарата. От там пуснахме електрически шатъли, които ще ви закарат до плажа безплатно и след това ще ви върнат до вашия автомобил. Разписанията на шатълите така ги организирахме, че максималното чакане да не надхвърля 6 минути. В същото време те се превърнаха и в прекрасна атракция за нашите най-малки почитатели, които са ни и нашите най-важни клиенти.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==