Енергийна Ефективност | издание 2022г.

32 Енергийна Ефективност 1'2022 върху покрива са в състояние да охладят градовете през горещите летни месеци и да намалят ефекта на градския топлинен остров (UHI). В противен случай светлината, погълната от растителността, би се превърнала в топлинна енергия. Зелените покриви също спомагат за намаляване на разпространението на прах и твърди частици в целия град, както и за намаляване образуването на смог. Това играе роля за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране на градските зони към бъдещия климат с по-топло лято. Подобряване качество на въздуха. Зеленият покрив помага да се подобри цялостното качество на въздуха. Растенията на зеления покрив улавят замърсители във въздуха, фините прахови частици и атмосферни отлагания и филтрират вредните газове. Според проучване, зелените покриви помагат да намалят до 37% от замърсяването със серен диоксид и 21% с азотна киселина и филтрират 0,2 кг/м2 прахови частици всяка година. Намаляване на отпадъците. Зелените покриви могат да допринесат за намаляване на отпадъците, тъй като удължават живота на хидроизолационните мембрани и на отоплителни, вентилационни и ОВК системи чрез намалената им употреба. Интелигентен растеж на градовете и допълнително пространство. Зелените покриви помагат да се постигнат принципите на интелигентния растеж и да повлияят положително върху градската среда чрез увеличаване на удобството и озеленените площи и чрез намаляване на съпротивлението на общността към проекти за уплътняване на градовете. Зелените покриви могат да изпълняват различни утилитарни функции и приложения, включително допълнително търговско пространство (напр. изложбени площи и тераси на ресторанти), място за отдих (напр. различни видове спорт на тревни площи, рекреационни зони и детски площадки) и дори общински градини (напр. местно производство на храни или квартална градина) Нови работни места. Растежът на пазарите на зелени покриви дава нови възможности за работа, свързани с производството, отглеждането на растенията, проектирането, монтажа и поддръжката им. Подобряват здравето и благополучието на хората. Животът и работата в зелена среда има доказан положителен ефект върху благосъстоянието на хората. Прекарването на повече време на открито води до подобрено физическо и ментално здраве, по-добра работоспособност и намаляване на стреса. Повишаване на биоразнообразието. Зелените покриви могат да поддържат различни растения и безгръбначни и да осигурят местообитание за различни видове птици и насекоми. Действайки като стъпаловидно местообитание за мигриращите птици, те могат да свържат видове, които иначе биха били фрагментирани. Визуалното и екологичното разнообразие имат положително въздействие в борбата с климатичните проблеми, здравословното състояние и психологическото благосъстояние на общността. Енергийна ефективност. Без съмнение, едно от най-полезните предимства на зеления покрив е топлинната ефективност и е изумително колко голяма разлика може да има. Един от най-големите проблеми, пред които е изправен стандартния покрив е лошата изолация, което води до значителни топлинни загуби през зимата и задушаващи условия през летните месеци. Всичко това се променя с помощта на озеленен покрив. Прилагайки зелен покрив се гарантира подобряване на енергийната ефективност и ограничаване на използването на климатик. Растенията абсорбират слънчевата енергия и намаляваттемпературата на покрива през лятото, като същевременно подпомагат топлинната ефективност през по-студената зима, като заключват топлината вътре. Според различни изследвания зеленият покрив може да намали средното дневно потребление на енергия с повече от 75%. Дълговечност на изолационните мембрани. Покривът е постоянно атакуван от вятър и дъжд, ултравиолетова светлина и променливи температури и има с какво да се бори през цялата година. Озеленените покриви предлагат възможност и доказано удвояват или дори утрояват продължителността на живота на покрива. Слоя растителност помага да се защити водоустойчивата мембрана отдолу и да се гарантира дълговечност на покрива в продължение на десетилетия. Защита от пожари. Растенията естествено съдържат много влага. Със зелен покрив се създава естествен пожароустойчив слой върху сградата. Намаляване на шума. Зелените покриви имат отлично намаляване на шума, особено за нискочестотни звуци. Екстензивен озеленен покрив може да намали звука отвън с 40 децибела, докато интензивният озеленен покрив може да намали звука с 46-50 децибела. Маркетинг и продажби. Зелените покриви могат да увеличат продаваемостта на сградата. Те са лесно разпознаваем символ за ‘‘зелените‘‘ сгради и могат да действат като стимул за по-високи продажби, заради повишената стойност и ефективност на сградата. Какви са предизвикателствата, пред които са поставени архитекти и инвеститори, когато предвиждат озеленени покриви на сградите? Предизвикателствата са свързани основно с увеличаване на теглото на покрива, поддръжката и по-голяма първоначална инвестиция. Няма съмнение за това, че озеленените покриви са потежки и като такива изискват усилване на конструкцията. Обикновено инсталирането на озеленен покрив може да добави между 50 и 1500 кг/м2 към съществуващия покрив, в зависимост от вида. За щастие теглото на екстензивните озеленени покриви е в долната граница и могат да отговарят на това предизвикателство със своята лекота. Допълнителната поддръжка често е фактор, който отказва инвеститорите да предвидят озеленени покриви на сградата. Озеленения покрив се третира като градина и като такава ще изисква поливане, подхранване и плевене. Но екстензивните покриви и покривите за биоразнообразие не изискват интензивна поддръжка и това е идеалният вариант в този случай. За съжаление озелените покриви обикновено са малко поскъпи от традиционния вариант. Една от съществените причини за това е необходимостта от допълнителни мембрани и усилване на конструкцията, предвид увеличения товар. Въпреки това, с течение на времето озеленените покриви компенсират разходите. За да се убедят инвеститорите, че инсталирането на зелени покриви си заслужава, икономическите аргументи все още са най-важни. Терминът „природен капитал“ е разработен, за да обясни икономическата стойност на природата; например измерване на спестените пари чрез инсталиране на естествени решения за защита от щети от наводнения, адаптиране към климатичните промени или за подтикване на хората да водят по-здравословен и щастлив живот. Редица проучвания сравняващи конвенционален и озеленен покрив дават неоспорими доказателства за високата икономическа полза - за приблизителна продължителност на живот от 40 години, 2000 кв. м озеленен покрив

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==