Енергийна Ефективност | издание 2022г.

33 Енергийна Ефективност 1'2022 може да спести повече от 330 000 лв., от които почти две трети са от намалени енергийни разходи. Икономическите ползи от всеки отделен зелен покрив обаче зависят от неговия дизайн, географско местоположение, околността и самата сграда. Каква е спецификата на различните видове озеленени покриви? Озеленените покриви са няколко основни вида. Интензивните зелени покриви са предназначени да пресъздадат това, което обикновено може да се намери в естествения ландшафт и в откритите пространства като паркове и градини. Включват богато озеленяване, имат силно социално въздействие и са подходящи за покриви с публичен достъп. Обикновено са наричани „покривни градини“ и много често се изпълняват над подземно застрояване или на ниските етажи на сградата. Изборът на растителност включва дървета, храсти, перенни и треви. Използват се широко в обществените сгради, където служат като обширни градини с пътеки, места за сядане и изобилие от растителност. Осигурят пространство, където хората могат да взаимодействат с природната среда и помежду си. Предлагат на хората места за отдих, хранене или работа в подобни на паркова среда условия. Полуинтензивни озеленени покриви включват по-богати и дълбоки почвени субстрати и дренажни решения в сравнение с екстензивните покриви, което позволява използването на по-широк спектър от растителни видове. Полуинтензивните покриви обикновено се използват в рамките на силно видими зони за подобряване на естетическия дизайн, като се използват малки храсти, перенни и треви. Те изискват по-високо ниво на поддръжка в сравнение с обширните покриви, поради растителността и използваните субстрати. Екстензивно озеленените покриви осигуряват лека и бърза инсталация, ниска поддръжка, незабавно решение за покрив със „зелен ефект“ и са най-често срещанияттип зелен покрив. Обикновено не са предназначени за обществен достъп и се избират най-вече заради техните икономически качества. Най-често се използва сукулентна растителност поради способността да се развива в сурови условия и икономически ефективните и леки системни изисквания. Екстензивни озеленени покриви могат да бъдат проектирани върху нови сгради или да бъдат като подобрение върху съществуващи сгради с оглед на по-висока ефективност. Най-голямото им предимство е липсата на поддръжка и ниско тегло. Покривите за биоразнообразие се използват предимно заради екологичните им предимства. Те съдържат редица рециклирани материали, включително развалини, чакъл, каучук или трупи, за да насърчат обитаването на диви животни, пчели, птици и насекоми. Достатъчни са само 2 см почвен слой, които в повечето случаи се оставят да се озеленят от природата (вятър, птици, насекоми) от където идва другото им наименование „кафяви покриви“. Често се използват в комбинация със слънчеви панели. В последните години се появиха разновидности като ‘‘синьо-зелени покриви‘‘, при които под растителната покривка се събира и съхранява дъждовната вода в пиковите моменти от пороя. След това бавно и постепенно се отвежда към канализацията и така облекчава канализацията. В днешния свят, където последиците от глобалното затопляне се увеличават от ден на ден, когато топлинни острови и замърсяването на въздуха правят градските центрове все по-негодни за обитаване, значението на зелената инфраструктура се увеличава неимоверно. Сградите и структурите следва не просто да не вредят, но и допринасят положително за екосистемите и дори да подпомагат ‘‘лекуването‘‘ на нарушените пейзажи.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==