Енергийна Ефективност | издание 2022г.

31 Енергийна Ефективност 1'2022 LANDSCAPE DESIGN STUDIO е проектанско студио за ландшафтна архитектура фокусирано върху разработването на устойчиви концепции, с положително въздействие върху благосъстоянието на хората и околната среда. При проектирането голямо значение се отдава на холистичния подход и синтеза между архитектурата и природата в градска и извънградска среда. Услугите обхващат широк спектър от дейности в областта на ландшафтната архитектура, градското планиране и дизайн. Студиото предлага иновативни и устойчиви решения за ландшафтен дизайн, които балансират екологичните и географски характеристики на пространството и хармонизират с архитектурата и изискванията на средата. Екипът се състои от ландшафни архитекти с разнообразни интереси в сферите на синьо-зелената инфраструктура, решения базирани на природата, хидрология и екологията, орнитология, фотография, интериорен дизайн и изкуството. Арх. Лулчева, как включването на ландшафтната архитектура в архитектурата на сградите може да ги превърне в зелени съоръжения? Увеличаването на плътността на градовете насочва фокуса върху използването на зелената инфраструктура, чрез създаване на ‘‘зелени‘‘ сгради и ефективни ландшафти, които имат икономическа, екологична и социална стойност. Една от най-обещаващите форми на архитектурна устойчивост, наложила се в световен мащаб, е озелененият покрив. Традиционно отдадени само на вентилационни шахти в миналото, днес покривите все по-често се превръщат в озеленени площи като част от стремежа към по-чисти, здравословни и щастливи градове. Все повече частни компании инвестират в озеленени покриви, привлечени от техните многобройни ползи. Кои са конкретните ползи за инвеститорите от създаването на повече зелени пространства в проектите? Ландшафтната архитектура е утилитарна дейност и дава съвкупност от ползи за всички. Ползите от озеленените покриви не са само за инвеститорите, а за ползвателите на сградата, среда на обитаване, обществото и планетата като цяло. Естетични подобрения на сградите. Озеленяването на градовете отдавна се популяризира като лесна и ефективна стратегия за увеличаване на инвестиционните възможности и разкрасяване на застроената среда. Един озеленен покрив може да превърне всяка сграда в красиво, атрактивно и желано място за живеене, работа, развлечение и почивка. Управление на дъждовните води. При зелените покриви водата се съхранява от субстрата и след това се поема от растенията, откъдето се връща в атмосферата чрез транспирацията. Така се намалява оттичането на дъждовната вода, забавя се времето, в което се случва оттичането, което води до намалено напрежение върху канализационните системи при пикови периоди на потока. През лятото зелените покриви могат да задържат 70-90% от валежите, които падат върху тях, а през зимата могат да задържат между 25-40% от валежите. Зелените покриви не само задържат дъждовна вода, но също така уравновесяват температурата на водата и действат като естествени филтри. Намаляване ефекта на градските топлинни острови. Чрез ежедневния цикъл на оросяване и изпаряване, растенията Все повече компании инвестират в озеленени покриви, привлечени от техните многобройни ползи ланд. арх. Добромира Лулчева Съосновател и собственик на LANDSCAPE DESIGN STUDIO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==