Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2022г.

45 ИНФРАБИЛД 3'2022 водна инфраструктура Р Е К Л А М А преминаване на двупосочен поток от данни между отделни елементи в микрозоните на водопроводната мрежа и между тези елементи и централното управление, като така се създава ефективна структура за мониторинг и управление. Когато няма смущения, всяка мрежа може да действа като индивидуална водна мрежа без необходимост от централно управление. От друга страна, когато има смущение в една или повече от мрежите, централното управление може да поеме контрола и да прави корекции в цялата система. Например, ако едно съоръжение за пречистване на вода не функционира, схемата за централно управление ще получи данни от проблемната мрежа и ще увеличи производството на питейна водата в други мрежи, докато доставя прясна вода от централния резервоар до проблемната микрозона. В тази система ICT платформата позволява обмен на данни от множество сензори в индивидуалните мрежи и централната структура за мониторинг. Сензори за налягане, за откриване на повреди (или теч) и биосензори за мониторинг на качеството на водата са примери за такива сензори. Така описаната на търсенето и за повишаване на ефективността във водоснабдяващите системи. Модели за управление и системи за подпомагане вземането на решения Внедряването на обща рамка за измерване на ефективността на водната мрежа въз основа на набор от подходящи индикатори и приложения за данни и интерфейси помага да се подкрепят решенията на управляващите и позволява заинтересованите страни да изградят по-голямо доверие като наблюдават подобренията. Има различни важни разработки в управлението на интелигентната водна мрежа, вариращи от модели за възстановяване и за генериране на енергия до модели за оптимално разпределяне на водопроводната мрежа в отдели микрозони с индивидуално управление, което е и част от централизираното управление на макромрежата. Съвременните информационни и комуникационни технологии (Information and Communication Technology, ICT) предлагат иновативна платформа за управление на градското водоснабдяване. Те позволяват

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==