Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2022г.

44 ИНФРАБИЛД 3'2022 енергия, а едновременно с това - подобрено обслужване на клиентите. В някои случаи безжичното предаване на данни може да позволи на клиентите да анализират водопотреблението си, за да запазят или намалят сметката си за вода. Интелигентни водопроводи и сензори Прототипът на интелигентния водопровод е проектиран като модулен блок с възможност за наблюдение, който позволява бъдещо разширяване. С няколко интелигентни водопроводни тръби, инсталирани в критични участъци от селищната водоснабдителна система, наблюдението в почти реално време автоматично следи потока, налягането, течовете (ако има такива) и качеството на водата. Всички тези предимства се добавят без да се променят работните условия на хидравличната верига. Индивидуалните сензори на интелигентните водопроводи обикновено са свързани в безжична сензорна мрежа и имат следните основни части: блок за събиране и обработка на данни, блок за предаване и сензорни връзки. Интелигентната безжична сензорна мрежа е жизнеспособно решение за наблюдение на налягането и контрол на загубите на вода в системата. Основното предимство в сравнение с други методи за контрол на загубите на вода е непрекъснатото наблюдение на мрежата без намеса на местния оператор и с ниска консумация на енергия на безжичния сензор, което му позволява да остане в експлоатация за дълги периоди. Интелигентно измерване на водата Както е добре известно, водомерът е устройство, използвано за измерване на количеството консумирана вода. За разлика от измерването на водопотреблението с конвенционален водомер, интелигентният подход използва измерващо устройство, което може да съхранява и предава данни за потреблението с определена честота. За разработването на ефективна система за управление на водата е необходимо да се инсталират сензори за наблюдение на водопроводната мрежа. Следователно, докато традиционните водомери могат да се отчитат месечно или два пъти месечно и сметките за вода се генерират от това ръчно отчитане, интелигентното измерване може да предоставя данни за потреблението на големи разстояния и с по-висока честота на наблюдение, като по този начин осигурява незабавен достъп и информация в почти реално време за клиентите и за управляващите дружества. Тези интелигентни водомери са компоненти на усъвършенствана инфраструктура за измерване (Advanced Metering Infrastructure, AMI), която доставчиците на вода могат да инсталират, за да подобрят хидравличната и енергийната ефективност на своята мрежа, тъй като тези устройства също така позволяват контрол на течове и незаконни връзки по отношение на водните обеми. Следователно интелигентното измерване на водопотреблението дава възможност за подобряване на баланса между осигуряването на достъп до питейна вода, правото на водоразпределителните дружества да получат съответното заплащане за услугата, както и съвместната отговорност за опазване на водата като дефицитен ресурс. Заедно с това тези системи са помощни инструменти за вземане на решения в почти реално време въз основа на регистрираните бази данни. Те подобряват управлението на мрежата и могат да помогнат за по-добро прецизиране на водния баланс за удовлетворяване “ Съвременните градове имат нужда от нови технологии за водоснабдяване снимка: SIEMENS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==