Списание ИНФРАБИЛД | брой 6, 2020г.

2 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 6'2020 На първа корица: Първият електрически багер KOBELCO, представен от Меркури Инвест, повече на стр.15 Списание ИНФРАБИЛД е специализирано периодично издание. В него се публикуват новости и информация за материали, машини, оборудване, технологии и апаратура, използвани в инфраструктурното строителство, както и конкретни инженерингови проекти и възможности за реализация. INFRABUILD Magazine is specialized technical publication. It covers news and information about materials, machines, equipment and technologies about infrastructural construction, as well as different engineering projects and application possibilities. директор реклама Габриела Грънчарска 02/ 46 220 07, 087 986 12 07 рекламен отдел: 02/ 46 220 22, 46 220 24 e-mail: stroiteli@elmedia.net редакционен отдел: 02/ 46 220 01, 46 220 53 абонамент и разпространение: 02/ 46 220 03 издател Любомира Манчева 02/ 46 220 01 Списание ИНФРАБИЛД е запазена марка на техническо издателство Ел Медиа. Никаква част от това издание, новини, статии и снимки, не може да бъде използвана частично или изцяло без изричното разрешение на издателя. За условията за съвместна дейност може да се обърнете към издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на фирмените рекламни публикации. Други издания на Ел Медиа: Строители – списание за строителна техника, материали, технологии и инструменти - http://stroiteli.elmedia.net ЕНЕРГИЯ - списание за оборудване, технологии и инженеринг http://energia.elmedia.net Индустриални Продукти и Приложения - http://industria.elmedia.net АгроБио Техника - http://agrobio.elmedia.net АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България http://abt.elmedia.net Оборудване, Машини, Инструменти – Каталог на фирмите в България http://omi.elmedia.net Електроника, Автоматика, Електроапаратура – Каталог на фирмите в България http://eae.elmedia.net Advertising director Gabriela Grancharska +359 2 46 220 07, +359 87 986 12 07 Advertising department: +359 2 46 220 22, + 359 87 986 12 21 e-mail: stroiteli@elmedia.net Editors: +359 2 46 220 01, 46 220 53 Publisher Lubomira Mancheva +359 2 46 220 01 More technical publications from EL MEDIA Stroiteli - Magazine for Construction equipment, Materials, Technologies and Instrumnets - http://stroiteli.elmedia.net ENERGIA - Magazine for Equipment, Technologies and Engineering http://energia.elmedia.net Industrial Products and Applications - http://ipp.elmedia.net AgroBio Technica - http://agrobio.elmedia.net AgroBio Technica - Catalogue ot the companies in Bulgaria http://abt.elmedia.net Equipment, Machines, Tools - Catalogue of the companies in Bulgaria http://omi.elmedia.net Electronics, Automation, Electrical Equipment Catalogue of the companies in Bulgaria http://eae.elmedia.net http://stroiteli.elmedia.net Съдържание Р Е К Л А М А 12 Ограничителните системи за пътища са средство за увеличаване безопасността на пътната инфраструктура Интервю със Златина Стоева, Маркетинг и търговски директор на Юпитер 05 ООД 14 Основният принцип в работата ни е да държим на думата си докрай Разговор с Методи Велев, собственик и управител на Велев Машинъри 16 Предлагаме висококачествено производствено оборудване за бетон Разговор с Даниел Суман, директор Продажби на Simem 38 Най-добрата оценка за Райкомерс Конструкшън ЕАД са доволните контрагенти Разговор с инж. Васил Василев, Директор Инфраструктурно строителство и Безизкопни технологии в Райкомерс Конструкшън ЕАД Road & Asphalt Technologies Ɍɟɥ *60 R௻FH#UDWHF EJ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɨɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɚɫɮɚɥɬɨɜɢ ɫɦɟɫɢ ZZZ UDWHF EJ

www.roland-terex.com

4 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 6'2020 Съдържание Р Е К Л А М А 30 Всички проекти, по които работим са значими за развитието на общината Разговор с Д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра 32 Машини и инсталации за сепариране на отпадъци 40 Българска Асоциация по Водите проведе традиционния си годишен семинар 41 Кварцови пясъци за пречистване на питейни и битови води от Каолин 42 Обновяване на градската тръбопроводна мрежа 19 Гуменоверижни багер-товарачи MCR Mecalac от Роланд Трейдинг 20 МБИ България разширява продуктовата си гама за българския пазар 21 20 години ПЕРИ България 24 Студено рециклиране за рехабилитация на пътни настилки Иванов ООД ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И СИСТЕМИ - Консултантска, Търговска и Сервизна дейност София 1000, ул. Венелин 27 тел.: (02) 989 67 93 тел./факс: (02) 980 06 88 e-mail: ivanov@geo-ivanov.com www.geo-ivanov.com

5 новини ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 6'2020 ПОВЕЧЕ НА СТР. 1 МАШИНИ НА WIRTGEN GROUP ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ Виртген България сключи договор за доставка на осеммашини на Wir tgen Group с дългогодишния си клиент Грома Холд и дъщерното му дружество Европейски пътища, Пловдив. Пакетът включва флагмана на Wir tgen при двуметровите фрези - модела W 200 Fi, оборудван с полезната опция мултиплекс сензори. Премиера в България ще направят два фидера на Vögele с чупеща лента, модел MT 3000-2i Offsеt. Виртген България ще достави още Vögele Super 2100-3i за работа до 9м, както и два колесни асфалтополагача Vögele Super 1603-3i за работа до 5 м. За първи път в България ще бъде доставен и рециклатор от най-нова генерация - Wir tgen W 240 CRi. Верижната машина с най-високо ниво на оборудване съчетава две машини в едно. Тоест в зависимост от приложението може да работи като рециклатор или като конвенционална, високо мощна фреза с работна ширина 2,40м. С цел постигане на високо прецизно разпръскване на свързващо вещество в обема на доставка фигурира спредер Streumaster с вместимост 16m3. BOBCAT ДОПЪЛВА СЕРИЯ М С ОЩЕ ДВА МОДЕЛА ПО ЕТАП V През тази година Bobcat представи премиерите на новите колесни минитоварачи S450, S510 и S530, както и на новите верижни Т450 и Т590. Сега дебютиращите S550 с работна маса 3ти S590 (3,13т) също предлагат компактни размери, дизелов двигател според екологичните норми на Етап V на ЕС, телематична свързаност, нов екстериорен стил с триизмерни стикери и стандартна двегодишна гаранция. За разлика отдосегашните премиери, новите колесни модели S550 и S590 се отличават с някои най-съвременни функции и оборудване като част от стандартната спецификация. Едни от спецификите са програмираните бутони върху джойстиците с функции по избор, както и висок хидравличен дебит, който повишава производителността и разширява възможностите на машината чрез използване на най-различни видове прикачен инвентар от Bobcat. Новите колесници са с устройство за управление на прикачения инвентар (ACD) за контролиране на функциите на работните органи от джойстика, както и с два скоростни режима на задвижването, които подобряватпроизводителността и горивната ефективност. За значително по-дълъг експлоатационен живот се предлагат гуми за разнообразни приложения с дизайн, който е оптимален и в двете посоки на въртене. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

6 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 6'2020 Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 6 ПОВЕЧЕ НА СТР. 7 ПОВЕЧЕ НА IV КОР. КМВ ЗАВЪРШИ МОНТАЖА НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА АМ ХЕМУС През месец септември КМВ-системи за пътна сигурностзавърши монтажа на ограничителни системи на Автомагистрала Хемус на виадукта при км35+144 дясно платно. На съоръжението е монтирана стоманената предпазна ограда от типа H4bW3, която е проектирана да задържи товарен автомобил с обща маса до 38т. Проектирано е с цел да има максимална защита срещу падане от моста. Допълнително към моста бяха монтирани и предпазни мрежи. „За кратко време успяхме да произведем и монтираме над 800м монтирана тривълнова ограничителна система H4bW3 за съоръжение. Също така и над 800м монтирана горещо поцинкована предпазна мрежа върху металното съоръжение, което е с височина 190см. Участъкът преди и след съоръжението е обезопасен с над 600м тривълнова ограничителна система за пътна част H2W4“ – коментираха от фирма КМВ-системи за пътна сигурност. Най-ефикасният метод за защита на метални конструкции от корозия е горещото поцинковане. Цинковото покритие не допуска атмосферните условия да влияят на метала, като по този начин запазва целостта на изделието и гарантира защита за повече от 25 години. Фирма КМВ-системи за пътна сигурност разполага с линия за горещо поцинковане, която позволява обработката на 60т мантинели на ден в трисменен режим. гр. Перник 2304 ул. Владайско въстание 1 GSM: +359 886 423 439 E-mail: info@mantineli.eu www.mantineli.eu ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА АМАТЕХ ШКОЛА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ В АСФАЛТОПРОИЗВОДСТВОТО В рамките на своята дейност по търговско и инженерно представителство на заводите за асфалт Амманн, българската компания Аматех развива политика на широка подкрепа за своите клиенти асфалтопроизводители. Освен богатия набор от услуги насочени към материално производствената база, от Аматех предлагат на клиентите си възможности за развитие на човешкия фактор – обучение на оператори за асфалтопроизводството, обучение на персонал по поддръжката, повишаване на квалификацията и други, разбира се, по утвърдени стандарти на швейцарската компания Амманн. Аматех разполага с учебен център, оборудван с учебна зала и симулатори на асфалтови заводи с различни конфигурации. Продължителността и интензитета на обученията могат да се договарят гъвкаво с компаниите и курсистите. Еднодневни и двудневни курсове и семинари могат да бъдат организирани в централите на фирмите клиенти, както и на територията на асфалтовите бази. Обученията са на български език, но от компанията споделят също, че при по-задълбочен интерес от страна на клиентите, могат да канят чужди лектори от Амманн, както и да организират работни и практически посещения в чужбина. ДОБАВКИ ЗА АСФАЛТ ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ОТ БЕТА ПРОИНВЕСТ Бета Проинвест започна доставки на два продукта за производство и полагане на асфалт при ниски околни температури. Това са ниско-температурната добавка за горещ асфалт LowTherm 4G и новата синтетична добавка за студен асфалт Fluxoil S1. LowTherm 4G е особено подходяща за края на строителния сезон, характерен с ниските околни температури. Добавката позволява полагане на тънки износващи пластове и полимер-модифицирани асфалти при ниски температури, като осигурява възможност за пълно уплътняване при изстиването на сместа. Другият продукт Fluxoil S1 се отличава от предшественика си с подобрен ниско-температурен показател от минус 25 градуса. Произведеният студен асфалт притежава много добра пластичност при ниски околни температури и позволява запълване на дупки при отрицателни температури или при наличие на вода. След запълването уплътнението се извършва от автомобилния трафик. Характерни особености на новата добавка Fluxoil S1 са високата повърхностна активност и ниската работна дозировка. За производството на един тон студена смес са необходими едва осем до десет килограма, което води но ниска себестойност и икономическа ефективност. От Бета Проинвест посочват, че при спазване на правилата за съхранение, студената смес запазва пластичността си повече от две години.

10успешни години ɡɚ ɩɨ ɞɨɛɴɪ ɚɫɮɚɥɬ ɩɨ ɞɨɛɪɢ ɩɴɬɢɳɚ БЕТА ПРОИНВЕСТ ДОБАВКИ ЗА БИТУМ И АСФАЛТ МОДИФИКАТОРИ И ЕМУЛГАТОРИ ЗА БИТУМ ОЦВЕТИТЕЛИ ЗА АСФАЛТ ¾ËÐÆžÉÃÍÀ¾× ÈÌËÔÃËÐξРž ¾ÏÒ¾ÉÐÌÀÌÅÆ ÏÆÉÆÈÌËÌÀÆ Æ ÍÌÉÆÊÃÎËÆ ¾ÂÓÃÅÆÌËËÆ ÂÌ¿¾ÀÈÆ ËÆÏÈÌÐÃÊÍÃξÐÑÎ˾ ÂÌ¿¾ÀȾ ž ¾ÏÒ¾ÉÐ 4#4 ž ÍÌÉÆÊÃÎ ÊÌÂÆÒÆÔÆξËÆ ¿ÆÐÑÊÆ ÊÌÂÆÒÆȾÐÌÎÆ Å¾ ¿ÆÐÑÊ ÍÎÌÐÆÀ ÈÌÉÌÀÌÅÆ ÍÌÉÆÒÌÏÒÌÎ˾ ÈÆÏÃÉÆ˾ ÍÌÉÆÊÃÎ ÌÔÀÃÐÆÐÃÉÆ Å¾ ¾ÏÒ¾ÉÐ ÊÆÈÎÌÈÎÆÏоÉËÆ ÌÔÀÃÐÆÐÃÉÆ ÒÆ¿ÎÆ Å¾ ÏÍÉÆРʾÏÐÆÈ ÎÃÔÆÈɾÐÌΠ˾ ÒÎÃÅÌÀ¾Ë ¾ÏÒ¾ÉÐ ÂÌ¿¾ÀÈÆ Å¾ ÏÐÑÂÃË ¾ÏÒ¾ÉÐ ÃÊÑÉÁ¾ÐÌÎÆ Å¾ ¿ÆÐÑÊËÆ ÃÊÑÉÏÆÆ Ïо¿ÆÉÆžÐÌΠž ¿ÆÐÑÊËÆ ÃÊÑÉÏÆÆ ÍÌÉÆÊÃΠž ÊÌÂÆÒÆÔÆξËÆ ÃÊÑÉÏÆÆ ÔÀÃÐËÆ ÍÌÈÎÆÐƽ ž ¾ÏÒ¾ÉÐ Æ ¿ÃÐÌË ¿ÃÅÔÀÃÐÃË ¿ÆÐÑÊ qÌÒƽ Ä È u¾ÂÄÆ dÆÊÆÐØÎ ¿É d 1IPOF 'BY (4. & NBJM CFUBQSPJOWFTU!BCW CH XXX CFUBQSPJOWFTU DPN

8 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 6'2020 Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 27 ИКОНОМИЧНА ГУМЕНО-ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА ОТ САНРОК Санрок предлага на своите клиенти ново икономично решение на много проблеми свързани с преноса на товари. Те излязоха с иновативната Ultra X - гумено транспортна лента на фирма Dunlop Conveyor Belting, Холандия. „Голяма част от лентите се налага да се подменят преждевременно поради случайни повреди. Ползването на бюджетни евтини ленти често се оказват фалшива икономия, а по-дебелите и тежки ленти увеличаватпроизводствените разходи. Еднослойната Ultra X e изключително здрава и устойчива лента, благодарение на патентования специален вълнообразен каркас.“ – коментираха от Санрок. Целта на разработката е да се спестят скъпоструващите проблеми свързани с износването, повредите по покритията, сцепване и раздиране, повреди на каркаса от удари, повреди на вулканизацията, ограниченията определяни от диаметъра на барабаните, загубите свързани с честите ремонти и ненавременна подмяна на лента. Произвежда се в два варианта, които покриват ленти с разкъсващо усилие до 400N/mm – Ultra X1 и до 630N/mm – Ultra X3. Така, вместо да се ползват няколко типа ленти, се ползват само две. Въпреки че е много по-добра от стандартните многослойни ленти във всяко отношение, Dunlop Ultra X е също така изключително икономична. OТЛИЧИХА С ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 23 ОБЩИНИ 23 български общини са отличени с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво в рамките на петата процедура за присъждане на авторитетния приз. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, заедно с председателя на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов, връчиха призовете на церемония, организирана от Националното сдружение на общините в Република България по повод Деня на българската община – 12 октомври. Отличените местни власти са: Берковица, Бургас, Враца, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич, Долна баня, Ихтиман, Каспичан, Кнежа, Кърджали, Левски, Ловеч, Мездра, Павликени, Поморие, Свищов, Сърница, Тетевен, Троян, Търговище и Челопеч. Общината е не само административна структура, а гръбнакът на държавното управление. Вие познавате най-добре проблемите на хората и търсите решенията. Вашияттруд е благословен, защото мижете да видите резултата отработата си, каза министър Аврамова по време на церемонията и поздрави отличените общини за ползотворната работа. В мое лице и в лицето на МРРБще намерите коректен партньор, диалогичности разбиране, каза ощеминистърът. Етикетът – кристален дванадесетостен, върху който са гравирани дванадесетте принципа за добро управление на Съвета на Европа, на който страната ни е член, се присъжда на общини, които успешно ги прилагат. Той се връчва за период от 2 години, като досега са проведени четири процедури. Главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България. СТАРТИРА РЕМОНТЪТ НА СЕВЕРНАТА ДЪГА НА СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ На 13 октомври стартира ремонтът на два участъка от Северната дъга на Софийския околовръстен път /II-18/ с обща дължина 3,8км. Въведена беше временна организация на движението. Първият участък е след пътния възел със Северната скоростна тангента /при км 6+265/ и е до кръстовището за село Мировяне и квартал „Требич“ /при км 7+548/. Втората отсечка, която ще се ремонтира, е след кръстовището с второкласния път II-16 Нови Искър – Своге – Мездра /при км 8+400/ и завършва преди кръстовището с улица „Хаджи Димитър“ в град Нови Искър /при км 10+850/. Строителните дейности включват цялостна подмяна на пътната настилка, ремонт на съоръженията, подобряване на отводняването, подмяна на всичките пътни знаци и полагане на нова хоризонтална маркировка. Очаква се те да приключат преди началото на зимния сезон. За изпълнение на ремонтните работи се спира движението в двата участъка на Столична охранителна полиция. Трафикът за Своге ще преминава по булевард ,,Рожен“ в София, през квартал „Требич“ и град Нови Искър. За тежкотоварните автомобили, движещи се по Софийския околовръстен път, е предвиден обходен маршрут през улица ,,Чепинско шосе“ в София и Северната скоростна тангента.

Още по-голям полезен товар Подходящ за всякакъв терен Произведен, за да се справи в най-тежките условия ɧʦʝʬʟʣ ʟʣʚʧʣ ʣʬʔʟʖʔʧʚ ʣʧ ʡʔʥʟʔ ʢʔ ʕʯʠʗʔʥʦʟʝʴ ʤʔʜʔʥß www.turbotrucks.bg ɧɮɳɥɨɮ ɧ ɪɧɮɬɫɳɮɫ DAF CF ЧИСТО ПРЕВЪЗХОДСТВО

10 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 6'2020 ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ ОТКРИ НОВИ ЛАБОРАТОРИИ В рамките на тържеството по случай откриването на новата академична учебна година, във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ бе официално открита специализирана лаборатория по “Технически средства за управление в осигурителни системи” към катедра “Съобщителна и осигурителна техника и системи”. Изградена е с помощта на фирма Балкантел, водеща инженерингова компания. Лабораторията е оборудвана с високотехнологична апаратура, която ще бъде използвана в обучението на студенти и докторанти от специалностите “Комуникационна и осигурителна техника” и “Комуникационна и компютърна техника и системи”. Също така официално бяха открити две обновени университетски лаборатории на катедра “Подемно-транспортни и строителни машини и системи” – „Метални конструкции на подемно-транспортни машини“ и „Системи за управление на железопътни строителни машини“. Средствата за реновирането на тези две лаборатории са осигурени чрез спечелени два проекта към МОН. Проф. Емилия Димитрова благодари на фирма Балкантел за дарението и изрази задоволството си. Лабораториите ще бъдат използвани в практическото обучение на студенти и докторанти от всички студенти на ВТУ. БУРГАС И СТАРА ЗАГОРА ЩЕ СА ЦЕНТРОВЕТЕ С РАСТЕЖ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД Другите опорни центрове за развитие на района са общините Сливен, Ямбол, Нова Загора и Казанлък. Общините от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол избраха своите 13 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие. Той ще има важна роля в първоначалното одобрение на проектите, които могат да бъдат реализирани с европейски средства. За област Бургас в Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район за планиране представители ще са Димитър Николов – кмет на община Бургас, Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, Иван Алексиев – кмет на община Поморие, Васил Едрев – кмет на община Айтос и кметът на община Руен Исмаил Осман. Представители на област Сливен ще са Стефан Радев – кмет на община Сливен, Николай Грозев – кмет на община Нова Загора. От област Стара Загора в Съвета влизат Галина Стоянова – кмет на община Казанлък, Живко Тодоров – кмет на община Стара Загора, Николай Тонев – кмет на община Гълъбово и Мариан Цонев – кмет на община Гурково. ОбластЯмболще се представлява отГеорги Георгиев –кметнаобщинаТунджаиВалентинРевански–кметнаобщинаЯмбол. На срещата, организирана отНационалното сдружение на общините в Република България, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова представи новия регионален подход и интегрираните териториални инвестиции за бъдещия програмен период 2021-2027 г. Тя подчерта ключовата роля на Регионалните съвети за развитие в процеса на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. ОБЩИНА ТУНДЖА СТАРТИРА ПРОЕКТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В село Ботево, с официална церемония „Първа копка" стартираха строително-монтажните работи по проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа". Първата копка за стартиране на строително-монтажните работи направиха заедно кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев, Румен Сивков - ТСМ-3 - изпълнител на частта от проекта за село Ботево и кметът на село Ботево. Проектът се изпълнява по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони 2014-2020г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" отмярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони". В трите населени места ще се изпълняват няколко вида дейности. В село Роза ще има реконструкция на водоснабдителна система в това число 236 бр. сградни водопроводни отклонения. В село Ботево ще се изпълни реконструкция и разширение на водопроводна мрежа, както и монтажни работи напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, ЗАВЪРШИ ВТОРИЯ ЕТАП ОТ ОБНОВЛЕНИЕТО НА СЕВЕРНИЯ ПАРК В ГРАД СОФИЯ Общо 140 декара от Северния парк са обновени напълно с изпълнението на втория етап от възстановяването на един от най-големите паркове в София. Успешно преминаха 72-часови проби на алейното осветление и фонтана в Северния парк на входа откъм ул. “Народни будители“ в район "Надежда", кв. “Свобода“. Новото осветление се състои от 56 енергоспестяващи осветителни тела. Изпълнени са водопровод и канализация. В момента се работи по системата за напояване. Напълно са обновени настилките, изградени са нови детски площадки и места за игра на деца, както и зони за спорт – фитнес площадка, тенис на маса, шах, амфитеатър. Изградени са също така и нови зони за отдих, и са възстановени хълмове с изгледни площадки. Сухата каменна река също е възстановена, а периферната алея бе асфалтирана. В близост до парка е обособен паркинг за автомобили. Кметът на София заедно с кмета на район „Надежда“ присъстваха на тестовете на декоративния фонтан. Започна и полагането на обогатена почва (хумусен слой) и предстои извършване на озеленяване и засаждане на цветни площи, които ще бъдат реализирани при подходящо време. Ще бъдат монтирани нови пейки и дървени шезлонги, както и кошчета за отпадъци.

11 новини ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 6'2020 ПОВЕЧЕ НА СТР. ? Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА В ШУМЕН „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ще изгради пречиствателна станция за питейни води. Предвидено е проектът да стартира в началото на месец октомври 2020г.и да бъде завършен за 18месеца. Модерното съоръжение ще бъде изпълнено в съответствие с одобрения инвестиционен проект и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Кохезионен фонд и Република България. Капацитетът на пречиствателната станция е 45 л/сек при нормален режим на работа и 600 л/сек при форсиран режим. Към пречиствателната станция ще бъде изградена модерна лаборатория, която денонощно ще контролира показателите за качество на питейна вода. „Този мащабен проект е много важен за града ни. Това е инвестиция не само във водоснабдяването, а и в подобряването на градската и бизнес среда на Шумен. Ще наблюдаване и контролираме всяка стъпка от работата, за да гарантираме качествено и навременно изпълнение. Ще информираме обществеността редовно за всеки етап от изпълнението.“, коментира Жанета Панайотова при подписването на договора. Управителят на ВиК Шумен Жанета Панайотова и Димитър Пантелеев представляващизпълнителя ДЗЗД „Кристална вода“, подписаха договора за изпълнение на проекта. АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ СТАНА СЕРВИЗЕН ПАРТНЬОР НА ГРУНДФОС Адара Инженеринг през 2020г. стана оторизиран сервизен партньор на Грундфос, като издържа изпитите и отговори на високите критерии на световния концерн Грундфос за оторизацията. Това дава възможностна клиентите на фирмата да се доверят, чеще бъдатпрофесионално обслужени, с всички необходими помпени тестове и проби, извършени на висококачествен професионален тестови стенд. Клиентите могат да разчитат на гаранционен и извънгаранционен сервиз, сервизни посещения на място във възможно най-кратки срокове и компетентно решаване на техническите им проблеми. За целта Адара Инженеринг, освен с добре квалифицирани и опитни професионалисти, разполага с високотехнологично тестово оборудване, специализирани инструменти, напълно оборудван с инструментариумавтопарк. За улеснение, компанията реновира фирмения си сайт, като през него потребителят има възможност да направи поръчка както за сервизиране на помпено оборудване в официалния сервиз, така и за сервизно посещение. Адара Инженеринг влага надежда и разчита с тази стъпка да стане по-полезна на своите клиенти, а те удовлетворени, че използват продуктите на Грундфос. Обслужващи офиси има в София, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе, Пловдив.

12 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 6'2020 Юпитер 05ООДе позната на пазара като производител на системи за пътна безопасност, разкажете ни повече за компанията Точно така, Юпитер 05 ООД е добре позната в България именно в сферата на пасивната пътна безопасност, като основните продукти на компанията са Ограничителни системи за пътища. Производствените мощности на компанията са базирани в гр. Пловдив, в закрити и открити площадки върху обща площ от 42 700кв. м, разбира се оборудвани с всички необходими машини за производтвото на металните профили, които съставляват ограничителните системи. Това са ролко-огъващи линии, линии за надлъжен разкрой на рулони, линии за формоване, преси, заваръчни станции и много други. Процеса на производството на изделията затваряме с горещо поцинковане съгласно БДС EN ISO 1461 в собствените ни Заводи за Горещо Поцинковане, ситуирани в Пловдив и Шумен. О г р а н и ч и - телните системи за пътища се разработват, тестват и пускат на пазара в съответствие с БДС EN 1317, който стандарт е хармонизиран за Европейския съюз, и усвоен в България напълно още през 2011. Тази година отбелязваме 30 годишен юбилей от създаването на компанията, което само по себе си е безусловен признак за стабилност, натрупан дълъг и полезен опит. 30 години работим с постоянство както по отношение на нашите клиенти и пазари, така и по отношение на качеството на произвежданите от нас изделия. Тези 30 години опит до тук са добавили в портфолиото на компанията множество на брой изпълнени проекти, сериозен брой разработени и тествани нови продукти, което е част от естествения стремеж към все по-добри решения в пътната безопасност чрез прилагането им. Пътната безопасност, както и повечето сфери в икономическия живот, се променят динамично. Условията изискват адаптиране на решенията към настоящето, към реалните условия. Усвояват се и се прилагат и добрите практики от държавите членки в Европейския съюз. Компанията поддържа портфолио и решения, които могат да изпълнят изцяло основната цел, а именно Пасивна безопасност, повече спасени човешки животи, повече сигурност и спокойствие на пътя. Какви могат да бъдат различните решения за осигуряване на по-голяма безопасност на пътя? Ограничителните системи за пътища са средство, имащо за цел увеличаване безопасността на пътната инфраструктура и намаляване на жертвите от пътно - транспортни произшествия. Те ни дават втори шанс при евентуална грешка или друга ситуация, която би предизвикала ПТП. Ще дам пример с наскоро изпълнените от нас обекти: Девин- Широка Лъка, както и Кричим - Девин, монтирахме ограничителни системи с различни степени на задържане, с шини с две и три вълни. В участъци с повишена опасности при склоновете изпълнихме системи със степен Ограничителните системи за пътища са средство за увеличаване безопасността на пътната инфраструктура Интервю със Златина Стоева, Маркетинг и търговски директор на Юпитер 05 ООД

13 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 6'2020 пътна инфраструктура на задържане Н2, което е система, която може да задържи МПС с обща маса до 13т. А в други участъци монтираната пътната система е комбинирана с предпазна ограда за мотоциклетисти. Решение, което се прилага широко в западна Европа. По съоръженията са монтирани комбинирани ограничителни системи с допълнителен парапет със стълб и ръкохватка, които обезопасяват пешеходното движение. По основните пътни артерии в страната пък се изпълняват системи, които могат да бъдат със степени на задържане N2, H1, Н2, Н4b това са респективно системи със способност да задържат МПС с обща маса 1,5т, 10т, 13т и 38т. Видовете пътни ограничителни системи се определят в зависимост от класа на пътя, интензитета на движение, както и опасностите в крайпътнотопространство, които трябва да бъдат обезопасени. Наличието на неподвижни препятствия в крайпътното пространство превръщат всяка случайна грешка на водача в тежко пътнотранспортно произшествие. Всеки пети загинал е поради блъскане в неподвижни крайпътни препятствия. В много европейски държави осигуряването на безопасно крайпътно пространство е стратегическо направление за опазване на живота и здравето на хората. Допълнително монтираме и различни видове елементи за пасивна пътна безопасност, които намират все по-широко приложение в проектите. Това са Буфери срещу удар и Терминали /елементи за начало и край/, разбира се тествани съгласно EN 1317-3 и ENV 1317-4, като целта им е да отнемат кинетичната енергия при сблъсъка и превозното средство да бъде или задържано, или пренасочено. Буферите срещу удар са елементи, които основно се поставят при входовете на крайпътни обекти на магистрални пътища, при отбивки и отклонения от пътища с висока концентрация на трафик и други места, при които има разделяне на транспортни потоци. Ползата и необходимостта от тези продукти и елементи от пътната безопасност вече не веднъж е била доказвана. Елементите за начало и край - Терминали са специално разработени и тествани на удар съгласно ENV 1317-4, които отнемат кинетичната енергия от удара по начин, по който моторното превозно средство спира, без това да причинява значителни травми върху водача и пътниците, както и минимални материални щети върху превозното средство. За тези продуктиЮпитер 05 ООД е изключителен дистрибутор на водеща и световно позната компания от Америка, която е изключително силно представена в цяла Европа. Друго много удачно решение, което се надяваме да бъде прилагано във все повече проекти, са така наречените „щадящи стълбове“, тествани съгласно БДС EN 12767. При удар този вид стълбове за улично осветление поглъщат енергията от удара и започват да се огъват, което спомага превозното средство постепенно да намали скоростта си. Отнетата по този начин сила на удара ограничава риска от вторични сблъсъци в дървета, пешеходци или др. Това решение е широко приложимо в Европа, и е поредната добра практика, която привнасяме. Други решения, които поддържаме и непрекъснато надграждаме са елементи, които се монтират при ограничителните системи инсталирани на мостове, които осигуряват поемането на температурните колебания в синхрон със съоръжението. Имаме много добри решения от системи за обезопасяване на пътното платно и при обезопасяване на свлачища. Както става ясно, гамата от продукти на Юпитер 05 ООД обхваща безопасността на всички участници в движението - пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти и моторни превозни средства. Но когато говорим за пасивна пътна безопасност, трябва да отделим особено внимание на пътните ограничителни системи. Те са разработени, тествани и в последствие инсталирани така че да се намали травматизма, жертвитеищетите при напускане на пътното платно от превозно средство. Какво още може да бъде направено в сектора? В България виждаме, че на много участъци от пътната мрежа ограничителните системи са монтирани преди 20 - 30 и повече години. Нивото на трафика, безопасността, и съществуващите към онзи момент решения за ограничителните системи са били съвсем различни. Например преди 30 години се произвеждаха и монтираха предпазни огради по тогавашната нормала СПО 86, по късно и СПО 97. Докато сега EN 1317 ясно дефинира методите за изпитване на ограничителните системи, а Техническата спецификация на АПИ и Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа дефинира приложението им. Подмяната на старите ограничителни системи е изключително важна. Иновативните решения произхождащи от Европа и света, бързо намират своето приложение и тук. В резултат на практиката и дългогодишния ни опит, все по-добри технически решения намират реализация. В крайна сметка, всички решения имат една единствена цел, а именно да се предотвратяттежки инциденти, да се опазят човешки животи, което е всъщност нашия приоритет. Нито една допусната грешка докатошофираме, просто пътувайки, или движейки се по пътната мрежа, не трябва да струва човешки живот, особено при наличието на толкова много решения, които могат да се приложат в пътната безопасност.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==