Пътна и Транспортна Модернизация | издание 2018г.

2 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ 2018-2019 На първа корица: Багери Caterpillar от ново поколение, представени от Елтрак България Повече на страница 10 ИНФРАБИЛД - издание за Пътна и Транспортна Модернизация е годишно издание, фокусирано върху съвременните технологии за строителство и поддържане на транспортната инфраструктура. То обхваща темите: магистрали, мостове, тунели, градска улична пътна инфраструктура, управление на трафика, улично осветление, тротоари и велосипедни алеи, маркировка, жптранспорт и метро, паркинги, електромобилна инфраструктура и други. INFRABUILD - special edition for Road and Transport Modernization is an annual edition for modern technologies, machines, products and materials for construction and maintenance of the road and transport infrastructure. It covers information about highways, national roads, bridges, tunnels, urban road infrastructure, traffic control, street lighting, sidewalks and bicycle paths, marking and signaling, railway transport and metro, garages car park systems,infrastructure of the electromobility, etc. рекламен отдел: 02/ 46 220 20; факс: 02/ 46 220 29 e-mail: stroiteli@elmedia.net редакционен отдел: 02/ 46 220 01, 46 220 53 издател Любомира Манчева 02/ 46 220 01 ИНФРАБИЛД - издание за Пътна и Транспортна Модернизация е запазена марка на техническо издателство Ел Медиа. Никаква част от това издание, новини, статии и снимки, не може да бъде използвана частично или изцяло без изричното разрешение на издателя. За условията за съвместна дейност може да се обърнете към издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на фирмените рекламни публикации. Други издания на Ел Медиа: Строители - списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти Инфрабилд - списание за Инфраструктурно строителство http://stroiteli.elmedia.net Енергия - списание за оборудване, технологии и инженеринг http://energia.elmedia.net Индустриални Продукти и Приложения - http://industria.elmedia.net АгроБио Техника - http://agrobio.elmedia.net АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България http://abt.elmedia.net Оборудване, Машини, Инструменти – Каталог на фирмите в България http://omi.elmedia.net Електроника, Автоматика, Електроапаратура – Каталог на фирмите в България http://eae.elmedia.net Advertising department: +359 2 46 220 20, +359 2 46 220 29 e-mail: stroiteli@elmedia.net Editors: +359 2 46 220 01, 46 220 53 Publisher Lubomira Mancheva +359 2 46 220 01 More technical publications from EL MEDIA Stroiteli - Magazine for construction machines, materials, technologies and tools Infrabuild Magazine http://stroiteli.elmedia.net ENERGIA - Magazine for Equipment, Technologies and Engineering http://energia.elmedia.net Industrial Products and Applications - http://ipp.elmedia.net AgroBio Technica - http://agrobio.elmedia.net AgroBio Technica - Catalogue ot the companies in Bulgaria http://abt.elmedia.net Equipment, Machines, Tools - Catalogue of the companies in Bulgaria http://omi.elmedia.net Electronics, Automation, Electrical Equipment Catalogue of the companies in Bulgaria http://eae.elmedia.net http://stroiteli.elmedia.net Съдържание 6 Плановете са през 2019 г. да започне изграждането на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле инж. Светослав Глосов, председател на УС на АПИ 17 До 2023 г. с европейски средства ще модернизираме 240 км железен път инж. Красимир Папукчийски, генерален директор на НКЖИ 24 Мостът, част от обходния път на Габрово, е най-впечатляващото и сложно съоръжение Невена Петкова, областен управител на област Габрово 29 Ефективни решения за пътните проекти със стоманени и комбинирани мостови конструкции проф. д-р инж. Николай Рангелов и доц. д-р инж. Цветан Георгиев, УАСГ 32 Поддържането на съществуващата пътна мрежа е важен фактор за пътната безопасност д-р Николай Иванов, председател на ББАПБ 36 Тунелопробивната машина е най-доброто решение за строителство в слабитепочви по метролиния 3 инж. Ангел Джоргов, Метрополитен 52 Озеленяването е екологично решение за намаляване нивата на транспортния шум ланд. арх. Мария Грозева, район „Младост“, Столична община

ʶ̨̛̥̪̖̯̖̦̯̦ ̛̬̖̹̖̦͕́ ̛̭̻̬̦̏̌̚ ̭ ̴̨̨̨̭̣̯̯̌̌̏ ̨̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚ GSM: +359 886 611 699, тел.: +359 2 444 3 666

4 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ 2018-2019 Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А Участници в Алки-Л..........................................................9.........................................................www.alki-l.com Аматех ....................................................... 3......................................................www.amateh.bg Бауер България ....................................39.........................................................www.bauer.bg Беркут Системс ................................20 ................................... www.berkutsystem.com Бета Проинвест................................ 14....................................www.betaproinvest.com Билдтрейд .............................................. 12....................................www.buildtrade-bg.com Бисайд........................................................ I,51......................................................www.beside.bg Валимар .....................................................53......................................................www.valimar.bg Валмекс.....................................................I,38 ....................................................www.valmex.bg Весидон.................................................... I, III...............................................www.vesidon.com Виакон България.................................. 31 ....................................................... www.viacon.bg Видер Комерс Авто ........................27.......................................................... www.vider.bg Видрица......................................................4............................................www.vidritsa-bg.com Виртген България.............................I, 5 ................................www.wirtgen-group.com Геовара....................................................... 19.................................................www.geovara.com Готи.............................................................28 ..............................................www.gothi-bg.com Джи Пи Ес Контрол .........................46 .............................................www.gpscontrol.bg Елтрак България............................... I, 10.................................. www.eltrakbulgaria.com Есри България .......................................47.........................................www.esribulgaria.com Есха България ........................................20 .......................................................... www.esha.bg Зет и Ем Прайвит............................ 1 ...................................................... www.zandm.net Инжконсулт............................................ 12.............................................. www.ingconsult.biz Итерхимика...........................................53.................................................www.iterchimica.it Каммартон България......................22.........................................www.kammarton.com Каниско ..................................................... I,31..................................www.kanisco.technology Клубфербанд-ИТА ...............................55........................................................www.kvita.com Мапеи .........................................................38 ................................................... www.mapei.com Марини .......................................................11 .........................................www.marini.fayat.com МБИ България.......................................28 .......................................... www.mbibulgaria.bg Меркури Инвест............................... I,21....................................www.mercury-invest.bg НМТ Трейдинг ....................................... 41............................................www.nmt-trading.eu ОМВ България..................................... I, 15..........................................................www.omv.bg Пери България ....................................I, 23 ..........................................................www.peri.bg Петрус.......................................................20 ............................................. www.petrusbg.com Пресбетонел ...................................... 33,35........................................ www.presbetonel.bg Пътстрой – 92 .................................... 7.................................................www.patstroy.com Ратек ...........................................................4............................................................www.ratec.bg Санрок ........................................................25................................................. www.sanrock.com Сентра.................................................... I, 44 .....................................................www.sentra.bg Стротех Инженеринг ................... I,13...................................................www.strotech.bg Top-Werk....................................................43................................................www.topwerk.com ТТГ Плюс....................................................22...............................................................www.ttg.bg фьосталпине ФАЕ София .........I,IV, 16 ................ www.voestalpine.com/vaesofia Хауратон ................................................. 51..................................................www.hauraton.bg Юпитер 05 .............................................I,II ......................................www.jupiterholding.bg Road & Asphalt Technologies Ɍɟɥ *60 R௻FH#UDWHF EJ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɨɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɚɫɮɚɥɬɨɜɢ ɫɦɟɫɢ ZZZ UDWHF EJ Разрушаване Сепариране и рециклиране/преработване на строителни отпадъци Пилоти - изливни и набивни Изкопи и насипи Специализиран транспорт на тежки машини Строително-ремонтни дейности ВИК инфраструктура Ремонт и направа на хидравлични маркучи Специализиран сервиз на багери Продажба и ремонт на хидравлични чукове София, ул. Сребърна 22 тел. 02 868 20 96 e-mail: vidritsa@abv.bg www.vidritsa-bg.com

6 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ 2018-2019 Инж. Глосов, да започнем с един от най-мащабните пътни проекти у нас – строителството на АМ „Струма“. Бихте ли казали на какъв етап е проектът? Изграждането на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле действително е не само наймащабният, но и най-сложният проект, който Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява в 135-годишната си история. Трасето преминава през сложен терен, който е и част от защитена територия и поради това в проекта са предвидени редица екологични мерки за опазване на биоразнообразието. В края на август обявихме търга за платното за София в участъка между Крупник и Кресна. Индикативната му стойност е 875,3 млн. лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е през ноември и вярвам, че в обществената поръчка ще участват редица български строителни компании. Изграждането му ще бъде сериозно предизвикателство на целия строителен бранш, защото, освен притиснати от времето - отсечката да е готова до 2023 г., когато е срокът за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, ще трябва да се работи и по изключително сложен терен. В отсечката, с дължина от близо 24 км, ще има 7 тунела, 21 виадукта, 4 пътни възела, 12 надлези и подлези. Толкова много съоръжения с подобни технически характеристики досега не са изграждани на нито един магистрален участък. За да може на обекта да се работи едновременно, от двете страни на дефилето, проектът е разделен на два подучастъка. Плановете са през 2019 г. да имаме избрани изпълнители и да започне същественото изпълнение, за да не загубим и евро от осигуреното финансиране от Европейския съюз. След като завършим новото платно, което преминава източно от съществуващото трасе през Кресненското дефиле, ще пренасочим движението по него и тогава ще реконструираме трасето на първокласния път Е79, така че и платното в посока Кулата да има характеристиките на магистрален път. За направлението в посока Гърция ще бъде стартирана отделна обществена поръчка. За археологическите обекти, открити край Покровник, вече има решение. Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към Министерството на културата излезе с решение, с което се предписва преместване на римската фамилна гробница и раннохристянската църква в проучения участък. На място ще бъдат запазени частите от римската вила и баня, които са извън трасето на магистралата. В тази връзка Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира процедура за изготвянето на проект за консервация и реставрация на част от археологическите обекти, които имат експозиционна стойност. След като проектът бъде готов, той ще бъде съгласуван от Националния институт за недвижимо културно наследство и положително становище ще трябва да даде и Министерството на културата. Строителството на лот 3.1 от автомагистрала „Струма”, в участъка на археологическия обект, ще продължи след приемането на тези дейности от компетентните институции. Вярвам, че строителите ще успеят да наваксат близо 6-месечния срок, през който не работиха в отсечката заради архелогическите проучвания. При добра организация на работа и хубаво време закъснението може да се преодолее. Няма да е лесно, но не е и невъзможно. Изпълнените строителни работи в участъка Благоевград - Крупник към края на септември са над 30%. Близо половин година по-рано от предвиденото по договор ще завършим участъка между Кресна и Сандански, така че до края на годината автомагистрала „Струма“ ще се удължи с още 24 км. Плановете са през 2019 г. да започне изграждането на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле Разговор с инж. Светослав Глосов, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“

7 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ Как напредва изграждането на АМ „Хемус“? До края на годината ще обявим търговете за нови 52 километра от „Хемус“, а в началото на 2019 г. за още близо 85 километра. Предстои да стартира изграждането на 137 км от автомагистралата. Обществените поръчки тази годината ще са за строителство на 3 участъка и са за около 494 млн. лв. За тях през миналата година проведохме процедурите за изготвяне на технически проекти. Първият участък е Боаза – Дерманци, вторият е Дерманци - Каленик, а третият е от Каленик до пресичането с път II-35 Плевен-Ловеч. 85-те километра за догодина са за около 700 млн. лв. Това е участъкът между разклона за Плевен - Ловеч и кръстовището с пътя Русе - Велико Търново. Така ще остане само един участък за довършване от автомагистралата, който е от пресичането с пътя Русе - Велико Търново до пътен възел „Буховци“. Програмата ни е амбициозна, защото целта ни е цялата „Хемус“ да е готова до 2024 г. По прогнозни стойности за цялостното й доизграждане са необходими над 2 млрд. лв. или 1 млрд. евро. В момента със средства от републиканския бюджет изграждаме близо 26 км от автомагистралата, които са от двете страни на направлението. Това са участъците между Ябланица и Боаза и Белокопитово - Буховци в посока Търговище. През март стартирахме строителството на отсечката до Боаза, която е 9,3 км. Организацията на работа е много добра и към средата на октомври изпълнението на проекта е над 45%. Ако всичко върви както досега е възможно обектът да бъде завършен в началото на есента на следващата година. Изграждането на отсечката между Буховци и Белокопитово започна през август. Този участък е 16 км и на него ще има 7 виадукта, едно мостово съоръжение и 10 селскостопански подлеза. Автомагистралният участък ще бъде с две ленти за движение, две ленти за изпреварване, две аварийни ленти, водещи ивици, два банкета и средна разделителна ивица. Бихте ли дали повече информация относно текущите ремонтни дейности на съоръженията на АМ „Хемус“? Ремонтите по съоръженията ще продължат поне още година и половина или две. Това са наложителни ремонти и няма как да не ги направим. Ако сега не се направят, след няколко години ще бъде късно и тогава ще трябва изобщо да затворим магистралата. През 1986 г. са пуснати първите участъци и виадукти, по които сега работим, а това е преди повече от 30 години. Предприетите дейности не търпят отлагане, защото са за сигурността и безопасността ни като шофьори и пътници. През лятото заради засиления туристически трафик не бе възможно да се работи на максимални обороти и сега е времето да бъдат направени, въпреки краткия срок преди началото на зимата. На обектите се работи ежедневно, защото ремонтите трябва да приключат до края на строителния сезон, за да може

8 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ 2018-2019 близо 3 пъти повече от приходите от винетки досега. Постъпленията ще ни позволят да имаме устойчив пътен сектор и много повече средства да се влагат в поддържането на пътната мрежа, на съоръжения и участъци, които не са обновявани от построяването им преди 30-40 години. Надявам се, че до няколко години за хората ще бъде видимо подобряването на републиканската пътна инфраструктура като резултат от въвеждането на тол системата. Време е, като държава, да се възползваме от географското си положение. През нашата страна минават 5 от 10 европейски транспортни коридора и трябва да се възползваме максимално от това. Голямото предизвикателство тук обаче е така да бъде извършено тарифирането, че да намерим необходимия баланс без да нарушаваме правата на гражданите на ЕС или други. Кои ще са акцентите в работата на АПИ до края на тази година и приоритетите за следващата? Основните ни задачи са свързани с продължаване на строителството на автомагистралите „Хемус“ и „Струма“, със стартирането на проектите Калотина - София, Видин - Ботевград, Русе - Велико Търново и довършването на обходния път на Габрово. Логично е изграждането на автомагистралата Русе - Велико Търново да върви успоредно с доизграждането на „Хемус“, за да се облекчи трафикът от двата моста на Дунав при Русе и Видин и да повишим пътната безопасност. Участъкът между Русе и Бяла е един от най-опасните в България с висока концентрация натежки пътни инциденти. Убеден съм, че след изграждането на магистралата Русе - Велико Търново броят на пътните инциденти ще намалее значително, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни платна. Общата дължина на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е 133 км. Тя ще започва от Русе при моста на река Дунав и ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока проходите Шипка и Републиката. С изграждането на тази магистрала и на тунела под Шипка не само ще повишим безопасността на движението по коридор№9, но и ще скъсим значително времето за пътуване между Северна и Южна България. За съжаление плановете ни за откриване на тръжните процедури в момента са възпрепятствани поради обжалване на доклада за ОВОС пред ВАС. Делото е насрочено за края на октомври и в зависимост от решението на съда имаме готовност до края на тази година или в началото на следващата да стартираме търгове за 75 км от трасето на магистралата на стойност 548 млн. лв. Това са участъците Русе - Бяла и обхода на Бяла. Направлението Видин - Ботевград е друг изключително важен проект, тъй като съществуващият първокласен път Е-79 отдавна не може да поеме трафика от Дунав мост ІI. Скоростното трасе е с дължина 167 км. Ще стартираме изграждането от двата най-тежки участъка от Мездра до Ботевград и от Видин до Ружинци, които са общо 88 км. Това е малко повече от половината от направлението Видин - Ботевград. През през зимата да се пътува спокойно. В момента на „Хемус“ ремонтираме 4 виадукта - при 19-ти км (виадукт „Потоп“), 33-ти км (съоръжението при тунел „Витиня“), при 36-ти километър (виадукт „Коренишки дол“) и при 51-ви км (виадукт „Разлив“). Ремонтите на „Хемус“ ще завършат до началото на зимния сезон с изключение на тръбата за София на тунел „Витиня“, която също се ремонтира. При последните направени обследвания бе констатирано, че тръбата има същите конструктивни проблеми, каквито е имала и тръбата за Варна преди нейния ремонт, завършен през миналата година. Поради това ремонтът на тръбата за София на „Витиня“ ще продължи поне още една година. На „Тракия“ ремонтираме също 4 виадукта - при 17-ти, 18-ти, 37-ми и 38-ми километър, както и моста над река Елшишка и надлеза при 112-ти км в района на Цалапица. За улеснение на трафика там, където е възможно в последния работен ден от седмица - петък, организираме реверсивно движение, т. е. има две летни за пътуване в посока София - Бургас на АМ „Тракия“ и две за Варна на АМ „Хемус“, а в неделя е обратното. Когато хората се прибират организираме две ленти към София и по една в другите посоки. Ремонтите на мостовите съоръжения ще продължат и през следващата година. Виадуктите са обследвани и приоритизирани в реда, по който трябва да бъдат ремонтирани и в зависимост от състоянието им. Следващата година трябва да стартира тол системата. Споделете как ще се отрази въвеждането є. От 1-ви януари догодина ще имаме електронна винетка за леките автомобили, като цените не се променят и са същите както и в момента. От 16 август 2019 г. се въвежда тол система за превозните средства над 3,5 тона. Тя ще бъде за изминато разстояние, а не за време каквато е винетната в момента. Успешното внедряване на новата електронна система, която ще бъде сателитно базирана, е кауза за целия екип на пътната администрация. С нея ще се въведе и нов финансов модел, осигуряващ в пъти по-голям ресурс за модернизиране на инфраструктурата, за нейното поддържане и за изграждането на ключови пътни направления. Според предварителните анализи се очаква с въвеждането на тол системата приходите да се повишат в диапазона от 600 млн. до 1 млрд. лв., което е Виадукт на 33-ти км, АМ "Хемус"

9 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ октомври обявихме обществените поръчки за избор на изпълнители на 33 км от пътя между Мездра и Ботевград. Проектът ще се финансира със средства от републиканския бюджет. Индикативната му стойност е близо 302 млн. лв. без ДДС. За първи път при изпълнението на тези обществени поръчки ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя след като бъде подписан Акт 16 за завършване на обекта и има издадено разрешение за ползване на новопостроения пътен участък. Целта е бъдещите изпълнители да работят максимално мобилизирано и да завършат обекта качествено и в кратък срок. Пътят ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока с габарит 20 м. Трасето ще следва съществуващия път като се развива по нов терен в участъците, обхождайки селата Люти дол, Типченица, Новачене и Скравена. Ще бъдат изградени и ремонтирани редица съоръжения - над ж. п. линията Мездра - София, мостове над р. Искър, Малата река, Калница, Бебреш, Рударка, както и пътен възел при село Новачене. Пресичанията на републиканските и общинските пътища ще се осъществява чрез кръгови кръстовища „Мездра“, „Дърманци“, „Ребърково“, „Люти дол“, „Скравена“ и „Ботевград“. Предвидено е построяването на селскостопански надлези, прощадки за отдих и т. н. На обхода на с. Люти дол ще има два тунела, с дължини 490 м и 340 м. Друг важен обект е автомагистралата „Калотина - София“. Тя е с дължина 48 км и изграждането й е разделено на три участъка. Единият оттях ще се финансира чрез Механизма „Свързана Европа“ на ЕК, а останалите два ще са със средства от републиканския бюджет. В момента се финализират процедури за проектиране и строителство за два участъка - от ГКПП „Калотина“ до Сливница, с дължина 31,5 км за 259 млн. лв. Предстои подписване на договорите с избраните изпълнители. Така че най-късно в средата на 2021 г. и последният пътен участък по направлението между сръбската и турската граници ще е с магистрален габарит. Пълният текст на интервюто в интернет сайта на: http://stroiteli.elmedia.net Обход на Ахелой

Багерите CAT® от следващо поколение предлагат по-висока ефективност и по-ниски разходи в 36-тонния клас Багерите Caterpillar от ново поколение в 36-тонния клас - 336 и 336 GC - повишават експлоатационната ефективност, намаляват разходите за гориво и поддръжка и подобряват комфорта на оператора в сравнение с предходните модели. Осигурявайки висока производителност, новият Cat® 336 се отличава със стандартно вградената технология Cat Connect и предлага по-високата мощност и товароподемност от двата модела. Резултатът е максимална производителност при минимални разходи. Новият Cat 336 GC комбинира добър баланс между производителност и намалена консумация на гориво и разходи за поддръжка. Резултатът е висока надеждност и ниски експлоатационни разходи на час. Технологията повишава ефективността с до 45% Новият Cat 336 предлага най-високото ниво на стандартно фабрично оборудване с технологии за повишаване на производителността в сектора. Интегрираната технология Cat Connect увеличава работната ефективност с до 45% в сравнение с традиционните методи за профилиране на терени. Стандартната технология Cat Grade с 2D осигурява насочване на машината за дълбочина, наклон и хоризонтално разстояние при профилиране на терени чрез стандартния сензорен дисплей. Системата може лесно да бъде надстроена до Cat Grade с Advanced 2D или Cat Grade с 3D. Стандартната функция Grade Assist автоматизира движенията на стрелата, носача и кофата, така че операторите да могат да се придържат към профила с лекота, като управляват с един лост. Системата Cat Payload осигурява прецизно постигане на желаното тегло и повишава ефективността на товарене. Функцията E-fence не позволява на багера да напусне зададените от оператора граници. Чрез своя хардуер и софтуер системата Cat LINK™ свързва работните площадки с офиса и предоставя на потребителите важни работни данни за машината. Икономията на гориво достига до 15% Багерите Cat от следващо поколение са проектирани така, че да консумират помалко гориво в сравнение с моделите, които заменят – с до 15% по-малко гориво при 336. Новият интелигентен режим автоматично регулира мощността на двигателя и хидравличната мощност в зависимост от условията на копаене, като оптимизира едновременно консумацията на гориво и производителността. Cat 336 и 336 GC разполагат с нов хидравличен разпределител, който премахва необходимостта от пилотни хидравлични линии, намалява загубите на налягане и разхода на гориво. По-малкият брой хидравлични линии на багерите води до използване на по-малко масло, което намалява дългосрочните експлоатационни разходи. Разходите за поддръжка спадат с до 15% Благодарение на удължените и по-синхронизирани интервали за поддръжка, новите багери Cat извършват повече работа на по-ниска цена и намаляват разходите за поддръжка с до 15% в сравнение с предходните серии. Новият въздушен филтър на Cat с вграден предфилтър и първичен и вторичен филтър има двойно по-голям капацитет за задържане на прах в сравнение с предходната конструкция. Новият хидравличен филтър на Cat осигурява 3000 часа експлоатационен живот – 50% увеличение спрямо предходния. Филтрите на горивната система са синхронизирани за обслужване на всеки 1000 часа – 100% увеличение спрямо предходните филтри. Пробките за източване на вода и утайка от горивния резервоар и точката за проверка на нивото на хидравличното масло са разположени заедно на нивото на земята, което прави обслужването по-бързо, по-лесно и по-безопасно. Нова кабина С избор на оборудване за кабината между пакетите Comfort, Deluxe и Premium, всички кабини на багерите Cat от ново поколение са снабдени със стандартни функции, като например безключов старт с бутон, голям стандартен 8-инчов (203 mm) сензорен дисплей с многофункционални бутони за управление и шумоизолирана защитна конструкция против преобръщане (ROPS), за да осигурят ново ниво на комфорт и безопасност за оператора. Новите усъвършенствани вискозни тампони на окачването на кабината понижават вибрациите с до 50% спрямо предходните модели. Автоматичната климатизираща система поддържа желаната вътрешна температура. Големите предни, задни и странични стъкла подобряват обзорната видимост. София 1331, бул. Европа 439 E-mail: info@eltrakbulgaria.com www.eltrakbulgaria.com Р Е К Л А М Н А П У Б Л И К А Ц И Я

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НИСКОЕНЕРГИЕН АСФАЛТ y Производителност до 360 т/ч y Висок процент при използване на рециклиран материал, до 90% y Максимална гъвкавост при производството на рециклиран материал y Ниски вредни емисии благодарение на “Marini EcoDRYER system” FAYAT MIXING PLANTS - НАВСЯКЪДЕ С ВАС www.marini.fayat.com TOP TOWER MARINI Via Roma, 50 - 48011 Alfonsine - Ravenna - Italia Tel: +39 0544 88 111 - Fax: +39 0544 81 341 info@marini.fayat.com - www.marini.fayat.com ПРО МАШ ЕООД София, ул. Христо Белчев 2 тел.: 02/ 442 77 02 e-mail:promach@mail.bg

12 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ 2018-2019 ɀɆȻɌɍɉɇɀɋɈɃ ɆȻȾɀɋɃ Ƀ ɊɕɍɈɃ ɏɎȾɃ ɂȻ ɇɉɌɍɉȽɀ ɌȾɋȻȿɃ Ƀ ɌɕɉɋɕɁɀɈɃɚ ɦɨɛ ‡ H PDLO EXLOGWUDGH#DEY EJ ‡ www.buildtrade-bg.com ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɧɚ ȼɫɢɱɤɢ ɜɢɞɨɜɟ ɢ ɬɢɩɨɜɟ ɟɥɚɫɬɨɦɟɪɧɢ ɥɚɝɟɪɢ ȼɫɢɱɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɫɚ ɜɢɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢ ɫ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɢɡɯɨɞ ɢ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ ȿɥɚɫɬɨɦɟɪɧɢɬɟ ɥɚɝɟɪɢ ɢ ɩɴɬɧɢ ɮɭɝɢ ɫɚ ɫ ɜɢɫɨɤɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜ ɡɚɜɨɞ 5* ɂɬɚɥɢɹ ɢ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ Ʌɚɝɟɪɢɬɟ ɫɚ ɨɪɚɡɦɟɪɟɧɢ ɢ ɢɡɱɢɫɥɟɧɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧ ɫɨɮɬɭɟɪ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɜ ɂɬɚɥɢɹ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɡɚɞɚɧɢɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɢɩ & ɬɢɩ % ɋɤɪɢɬɚ ɮɭɝɚ ɬɢɩ $ ɬɢɩ ' ɢ ( ɬɢɩ ) ɬɢɩ 9 ɋɟɢɡɦɢɱɧɢ ɬɢɩ 'LVF ɉɴɬɧɢ ɮɭɝɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɚɧɢ Ⱦɨɫɬɚɜɟɧɢ ɟɥɚɫɬɨɦɟɪɧɢ ɥɚɝɟɪɢ ɢ ɩɴɬɧɢ ɮɭɝɢ 5* Dɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɠɟɥɟɡɨɩɴɬɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɧɚɞɥɟɡɢ ɧɚ ɠ ɩ ɥɢɧɢɹɬɚ ɋɨɮɢɹ ɉɥɨɜɞɢɜ ɋɬɚɦɛɨɥɢɣɫɤɢ Ʉɨɜɚɱɟɜɨ ɢ Ɂɥɚɬɢɬɪɚɩ ɠ ɩ ɦɨɫɬ ɉɪɨɫɥɚɜ ɝɪ ɉɥɨɜɞɢɜ ɠ ɩ ɦɨɫɬ ɝɚɪɚ ȿɥɢɧ ɉɟɥɢɧ ɧɚɞɥɟɡ əɦɛɨɥ ɧɚɞ ɠ ɩ ɥɢɧɢɹ ɋɨɮɢɹ Ȼɭɪɝɚɫ DȺɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɢ ɫɤɪɨɫɬɧɢ ɩɴɬɢɳɚ -ȺɆ Ɍɪɚɤɢɹ ȺɆ ɋɬɪɭɦɚ ȺɆ Ɇɚɪɢɰɚ ɋɟɜɟɪɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɧɚ ɬɚɧɝɟɧɬɚ ɧɚ ɋɨɮɢɹ Dȿɫɬɚɤɚɞɢ ɢ ɩɴɬɧɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ- ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɉɪɢɫɬɚɧɢɳɟ Ȼɭɪɝɚɫ Ɂɚɩɚɞ ɦɨɫɬɨɜɟ ɜ ɝɪ ɋɥɢɜɟɧ ȼɢɞɢɧ ɋɟɩɬɟɦɜɪɢ Ʉɨɡɥɨɞɭɣ ɑɢɪɩɚɧ Dɉɪɨɦɢɲɥɟɧɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɧɢ ɢ ɫɝɪɚɞɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ-Ʌɨɝɢɫɬɢɱɧɢ ɰɟɧɬɪɨɜɟ Ʉɚɭɮɥɚɧɞ ɋɬɪɹɦɚ Ʌɢɞɴɥ Ʉɚɛɢɥɟ ɋɢɬɢ ɥɨɝɢɫɬɢɤ ɩɚɪɤ ɘɫɤ Ɂɚɜɨɞɢ Ʌɢɛɯɟɪ Ɏɚɪɛɚ ɒɩɢɧɟɪ Ȼɢɨɜɟɬ Ɍɟɞ ɋɨɮɚɪɦɚ Ȼɚɥɤɚɧɮɚɪɦɚ Ʉɚɫɬɚɦɨɧɭ ɋɟɧɫɚɬɚ ȺȻȻ ɚɭɬɨɦɟɣɲɴɧ Ɉɫɪɚɦ Ɇɚɤɫɤɨɦ ȼɟɪɢɝɢ ɯɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɢ Ʉɚɭɮɥɚɧɞ ɉɪɚɤɬɢɤɟɪ Ⱦɠɴɦɛɨ Ȼɢɥɥɚ Ⱥɢɤɨ ɉɟɧɢ ɏɚɥɟɬɚ Ʌɭɮɬɯɚɧɡɚ Ʌɟɬɢɳɟ ɋɨɮɢɹ ɒHɧɤɟɪ ɉɥɨɜɞɢɜ ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɢ ɆHɬɪɨɞɟɩɨ Ɂɟɦɥɹɧɟ Ɇɢɧɢ Ɇɚɪɢɰɚ ɂɡɬɨɤ Ɍȿɐ Ɇɚɪɢɰɚ ɂɡɬɨɤ Ⱥɝɪɢɨɩɨɥɢɯɢɦ Ⱦɟɜɧɹ ɍɨɥɬɨɩɢɹ Ʌɟɬɧɢɰɚ ɢ Ȼɨɠɭɪɢɳɟ ɉɪɟɞɥɚɝɚɦɟ ɢ ɩɴɥɧɚɬɚ ɝɚɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɡɚ ɨɛɥɢɱɚɧɟ ɧɚ ɯɚɥɟɬɚ ɫɝɪɚɞɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ‡ Ɍɟɪɦɨɩɚɧɟɥɢ ‡ ɉɪɨɮɢɥɧɢ ɥɚɦɚɪɢɧɢ ‡ Ʉɚɦɟɧɧɢ ɜɚɬɢ ‡ ɋɢɫɬɟɦɢ ɩɨɫɥɨɟɧ ɦɨɧɬɚɠ ɡɚ ɮɚɫɚɞɢ ɢ ɩɨɤɪɢɜɢ ‡ Ⱦɪɭɝɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ‡ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɜ ȿɜɪɨɩɚ ɢ ɫɜɟɬɚ

ВСИЧКО ЗАПОЧВА С HYUNDAI ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ В СКЛАДА www.hyundai.eu София 1186, ул. tПатриарх Герман“ 140 www.strotech.bg София: +359884 003 811; +359 889 969 920 Сервиз: +359 878 899 097 Резервни части: +359 888 222 760 Бургас: +359 889 218 794 Варна: +359 882 47 39 87

ɋɨɮɢɹ ɠ ɤ ɏɚɞɠɢ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɛɥ ɜɯ Ⱦ ɚɩ 3KRQH )D[ *60 ( PDLO LQIR#EHWDSURLQYHVW FRP ZZZ EHWDSURLQYHVW FRP

ȼɢɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɨɥɢɦɟɪ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɚɧɢ ɛɢɬɭɦɢ 209 6WDUIDOW® 3P% 19 ɢɦɚɬ ɩɨ ɧɢɫɴɤ ɜɢɫɤɨɡɢɬɟɬ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɞ ƒɋ ɤɨɟɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɚɫɮɚɥɬɨɜɚɬɚ ɫɦɟɫ Ɍɨɜɚ ɜɨɞɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɨ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɡɯɨɞɢɬɟ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɨ ɢ ɩɪɚɜɢ ɜɴɡɦɨɠɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɩɪɢ ɩɨ ɧɢɫɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ 209 6WDUIDOW® 3P% 19 ɟ ɫ ɩɨ ɜɢɫɨɤɨ ɫɰɟɩɥɟɧɢɟ ɜ ɚɫɮɚɥɬɨɜɚɬɚ ɫɦɟɫ ɫɩɪɹɦɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɬɟ ɩɨɥɢɦɟɪ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɚɧɢ ɛɢɬɭɦɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɞ ƒɋ ɤɨɟɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ ɩɨ ɪɚɧɧɨɬɨ ɨɬɜɚɪɹɧɟ ɧɚ ɩɴɬɧɢɹɬ ɭɱɚɫɬɴɤ OMV Starfalt® PmB NV Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɡ ɰɟɥɢɹɬ ɩɴɬ Ʉɨɧɬɚɤɬɢ ɈɆȼ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ | Ɍɟɥ | HPDLO .RQVWDQWLQ 6WR\FKHY#RPY FRP| ZZZ RPY EJ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==