Енергийна Ефективност | издание 2022г.

37 Енергийна Ефективност 1'2022 термопомпени системи, за отопление или охлаждане на общински или държавни сгради чрез използване на плитка, геотермална енергия, чрез финансиране по програма. Освен това и може би няколко, локални инициативи на някои общини и части субекти, като Община Шумен например и желанието и да изгради нов СПА комплекс около с. Мараш, или изграждане на термопомпени инсталации в частни домове и къщи, за съжаление нищо повече не може да се спомене. И точно за това говорим. Че имаме много добри възможности по отношение на геотермалния, енергиен потенциал, както за индустриално отопление, така и за електрическо производство, но….с нищо не може да се похвалим и така вече няколко десетилетия. Тази липса на положителни новини в този отрасъл е още една от причините за създаването на БАГЕ. И това е една от основните ни, краткосрочни задачи. Да променим статуквото, чрез обединение на експерти, фирми и организации, които имат познанията и опита и вярват че България има много, какво да даде в тази насока и, че тепърва ще говорим и даваме за пример успешни Български проекти. Тук не мога да не спомена разбира се, точно в този контекст, инициативата на правителството за настояване и включване на геотермалната енергия в плана за възстановяване и устойчивост, което е голяма крачка напред, без никакво съмнение. Ако се предприемат правилните стъпки и заложените цели бъдат изпълнени в условията на един прозрачен процес, вярвам, че много скоро България ще има първият от многото успешни, работещи проекти за производство на електрическа енергия и индустриално отопление на градовете. Оптимисти сме в БАГЕ и вярваме, че това е възможно и не само. Вярваме и виждаме, че има желание от страна на правителството, както за дискусия, така и за бързо и адекватно решаване на проблемите точки, блокиращи в момента реализацията на тази чиста и практически неизчерпаема енергия. Бихте ли споделили, на кои от добрите световни практики и технологии за ускоряване на развитието и широко разпространение на ГЕ ще заложите? При проучването и добива на енергия отдълбоки геотермални източници се използва и прилага почти целия инструментариум от похватите и технологиите, както при търсенето и проучването на нефт и газ, с тази разлика, че тук добиваме или високоминерализирана гореща вода или усвояваме директно топлината от пласта посредством работни флуиди и топлообменници. Следователно, ангажирането и използването на уменията, знанията и технологиите на този сектор, пренасочени към проучването и добива на геотермални ресурси ще бъде от ключово значение за развитието на геотермалната енергия в индустриален мащаб в максимално кратък срок и чрез прилагане на високи стандарти за работа, в това число и екологични. Към днешна дата има много, нововъзникващи технологии за добив на геотермална енергия, развивани от мултидисциплинарни екипи и стартъп компании, също произтичащи от нефтения бранш и заимствани от технологиите по дълбоко и насочено сондиране. Повечето обаче от най-афишираните такива са все още в експериментален етап и към момента не могат да осигурят, доказани, икономически решения при реализацията на геотермални проекти. Това разбира се не значи, че същите няма да са в състояние да го направят през следващите 3-5-10 години. Точно поради тази причина, е важно и постоянно наблюдаваме развитието в глобалния сектор, като при откриване на нова технология, която доказано би намалила разходите за добив и цената на геотермалната енергия, като същевременно увеличи обхвата на геотермалните ресурси, които могат да бъдат използвани, то същата следва да бъдат приета и използвана максимално бързо. В същото време, е важно да не се увличаме прекалено по шума около нови и нововъзникващи идеи и да не вярваме сляпо на рекламните предложения и големите обещания на много от компаниите. Животът и работата ни в проучването, ни е научил, че е добре да си здраво стъпил на земята, когато се приема и въвежда нова технология, тъй като в повечето случаи тя не изпълнява обещанията си при първото й използване и в този ред на мисли, авангарда не винаги е най-доброто решение. По отношение на най-добрите практики, както вече споменах, и в момента БАГЕ анализира и обобщава такива в енергийното законодателство, като същите ще са изключително важни в близко бъдеще, тъй като България разработва в момента своите политики, законови и подзаконови актове в областта на проучването и добива на геотермална енергия. Това е един от основните приоритети на БАГЕ в момента, като сме фокусирани максимално върху това. Тук отново, опитът на юристите и експертите в енергийния сектор ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира, че новото законодателство ще отговаря на целите и приоритетите и ще даде на България найдобрия шанс за максимално и рационално използване на геотермалния, енергиен потенциал на страната, като същевременно се гарантира достъпна за обществото, цена на енергията.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==