Енергийна Ефективност | издание 2022г.

11 Енергийна Ефективност 1'2022 Кои са тези инструменти които могат да помогнат, имат ли те вече приложение у нас? Адаптирани ли са за българските условия? Да, разбира се. Има редица достъпни инструменти за енергийно планиране и управление на енергия, при това някои от тях напълно безплатно за българските общини. Бих могъл да започна с нашата собствена методика за общинско енергийно планиране, която се е доказала в редица национални и европейски инициативи, но тук може би е добре да се спрем на изцяло новата онлайн система за управление на енергия в общините, която разработихме и е напълно безплатна за местните власти в рамките на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, а и за всички други, които биха проявили интерес за нейното използване. Тя е направена максимално удобно, така че да позволява автоматизирано въвеждане и управление на данните. Практиката от водещите общини, които я използват, показва, че с аналитичните справки, които тя предлага, не само могат да се изпълняват нормативни изисквания по българското законодателство, не само могат да се идентифицират конкретни проекти за реализиране, но и могат да се подготвят много убедителни кандидатури по различни програми за финансиране. Не малка част от българските общини вече виждат ползите от подобно професионално отношение към темата и на тази основа имат достъп до сериозно европейско финансиране. Също така на това място трябва да отбележим и системите за енергиен мениджмънт и стандарти от серията ISO:50001, които могат да бъдат прилагани в общините. Имаме разработени системни указания за прилагането на тези стандарти за сертифициране, които са достъпни в нашите информационни канали и от които общините могат да се възползват, заедно с директната консултация от наша страна. В тази връзка бих искал да спомена, че с помощта на проект EXCITE по програма Хоризонт 2020, ЕнЕфект стана и официален представител на България на Европейската енергийна награда, което е още една изключително популярна система за сертифициране. Участието и прилагането на тази система е доказано в практиката, като вече над 2000 общини в Западна и Централна Европа демонстрират намаляване на потребяваната енергия и на емисиите в размер между 10 и 20% по-добро от средното за съответните държави. В тази посока какво можем да очакваме в бъдеще като тенденции в управлението на енергия в общините? Прилагането на тези подходи за планиране и системи за управление на енергия неминуемо ще продължи. Изключително важно е да се има предвид не само оптимизирането на енергийното потребление, а и производството на енергия от ВЕИ и участието на местните власти, а и на гражданите, в енергийната система като активни производители на енергия. Това е тенденция, която е очевидна в цяла Европа и за която ние трябва да създадем както нормативни, така и административни условия, а самите общини могат да бъдат изключително силен проводник на послания, на информация и административна подкрепа. Не трябва да забравяме, че това са двете страни на една монета, които се допълват взаимно, и винаги мерките за производство на възобновяема енергия и за енергийна ефективност трябва да вървят ръка за ръка, ако искаме да постигнем оптимални резултати. В тази връзка, интегрираните планове за енергия и климат имат огромна роля, тъй като те позволяват оптимално разходване на ограничения публичен ресурс и избягване на дублиращи се или дори противоречащи си мерки, което за съжаление все още нерядко е факт. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==