Енергийна Ефективност | издание 2022г.

10 Енергийна Ефективност 1'2022 Г-н Цанев, можете ли да ни разкажете какви са последните европейски тенденции в енергийното планиране и управление на енергия в общините? Европейските тенденции са отново свързани с наймащабната инициатива, която е вече не само европейска, а и глобална – това е Споразумението на кметовете. От новия програмен период виждаме промяна в методологията, по която се правят общинските планове, които вече не се отнасят само до мерките за енергийна ефективност и ВЕИ, а се разглеждат и мерки за адаптиране към промените на климата. Това разширява изключително много обхвата на плановете, но пък за сметка на това е много полезно за общините, тъй като те са готови да предприемат системни мерки за ограничаване на щетите от бедствия и аварии, които са предизвикани от тези климатични промени, които все повече стават реалност. Това, разбира се, изисква и по-сериозен експертен капацитет, но се радвам, че вече има добри практики, които показват, че в България такъв капацитет е наличен. Кои по-точно са тези добри практики и какво трябва да знаем за тях? Планът, с който изключително много се гордеем, е „План за действие за устойчива енергия и климат“ на Столична община, в който действително създадохме много амбициозна програма с комбинация от мерки за енергийна ефективност, производство на енергия от възобновяеми източници и такива за ограничаване на негативните ефекти от климатичните промени. В много широк експертен кръг работихме по този план, включихме специалисти от всички засегнати области, и искрено се надяваме, че с прилагането на възприетите повече от шестдесет мерки, гражданите на София действително ще усетят ефекта от системния и професионален подход на управление на процесите не само в областта на енергията, а и за управление на цялостната градска среда. Други градове също прилагат подобен интегриран подход. Габрово е един от добрите примери, които най-често представяме на вниманието на аудиторията. Там също бе приет подобен план, в който въпреки по-ограничените финансови ресурси, мерките, които се планират, имат изключителен потенциал не само да повлияят на развитието на градската среда, но и да привличат допълнителни инвестиции, които да подобрят качеството на живот и привлекателността на града за различни бизнеси. Какви обаче са основните проблеми, които срещате при работата си с подобен тип инструменти? Те прилагат ли се на практика или остават само на хартия? Основните проблеми, които от повече от 20 години работа с местните власти като цяло трудно успяваме да преодолеем, са достъпа до данни, добрата информационна осигуреност, въз основа на която да може да се прогнозира и да се планират както чисто технически мерки, така и различни елементи от финансовото осигуряване на проектите и разработването на цялостна инвестиционна концепция. За съжаление този феномен резистира в нашите общини и те все още не се възползват напълно от всички възможности, които различни научно-изследователски проекти и инструменти им предлагат. Сериозна причина за това е и липсата на административен капацитет в местните власти, но силно се надяваме че този проблем ще бъде бързо преодолян, тъй като няма основания да се съмняваме във факта, че общините все по-усилено, все поангажирано трябва да привличат инвестиции в областта на зелената енергия. Mерките за производство на възобновяема енергия и ЕЕ вървят ръка за ръка д-р Драгомир Цанев изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==