Енергийна Ефективност | издание 2021г.

56 Енергийна Ефективност 2021 наличен инвертор с мощност 7.2 kW. През светлата част на деня, батериите ще се зареждат от изградената фотоволтаична инсталация, а в тъмната част ще отдават ел. енергия за осветлението на сградата. Работите ли компанията и по други проекти? Предприемат се множество иновативни, зелени и устойчиви инициативи, с цел намаление на въглеродните емисии, енергийна ефективност и ограничено използване на природните ресурси. Ефективни мерки за опазване на околната среда се прилагат чрез програми за сертифициране и акредитация като ISO системи за управление на околната среда и Въглеродна акредитация от Международния съвет на летищата - ниво II „Намаляване“ и други. Допълнителните инициативи за енергийна ефективност включват проекти за електронна мобилност, оптимизиране на енергоемки съоръжения, оптимизиране на оборудване и превозни средства, и инвестиции в слънчева енергия. Летище Варна и летище Бургас вече си поставиха ясна цел да достигнатНиво 3: „Оптимизация“. Това ще бъде възможно чрез фокусиране на бъдещите действия върху по-нататъшна оптимизация на потреблението на електроенергия и горива, както и управление на отпадъци и опасни товари. „Ние не искаме да бъдем реактивни, а проактивни по отношение на намаляване на въглеродните емисии. Целият святтрябва да действа по -бързо в тази посока. С нашите действия целим да бъдем модел за подражание в България и отвъд. В момента планираме да инвестираме във фотоволтаици, за да подобрим нашия CO2 отпечатък. Паралелно реализираме редица малки инициативи, с които да насърчим всеки един служител да намали своето потребление.“ заяви Д-р Франк Кванте, Главен изпълнителен директор на Фрапорт България. Тази година започваме проектирането на фотоволтаични паркове за собствени нужди на двете летища. Предварителните проучвания показват, че съоръжения с мощност 1,5-2,0 МВтще могат да осигурят до 30% от електроенергията, нужна за опериране. Очаква се централите да бъдат въведени в експлоатация през 2023 г. След появата на COVID-19 в началото на 2020 г. и катастрофалното въздействие върху авиационния сектор, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД поставя още поголям акцент върху здравето, безопасността и мерките за сигурност за своите служители, компании - партньори и институции, работещи на летището, пътници и други гости. Прилагаме най-добрите практики в индустрията по различни направления, включително: инсталации на системи за пречистване на въздуха, преконфигуриране на съоръжения, автоматизация и дигитализация на процесите и повишена честота на почистване, дезинфекция и обработка с известни високотехнологични, нано микробни покрития. Летищата в Бургас и Варна, управлявани от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД бяха удостоени със „Здравен сертификат“ отМеждународния съвет на летищата, който потвърждава успешното прилагане на ефективни мерки за здраве и безопасност в съответствие с препоръките на Работната група за възстановяване на авиацията на Съвета на Международната организация за гражданска авиация и съвместния Протокол за здраве и безопасност в авиацията на Европейската агенция за авиационна безопасност / Центърa за профилактика и контрол на заболяванията. С цел да определим пътя към бъдещето, усилено работихме заедно с нашите служители и заинтересовани страни. Нашият подход се стреми към развитие на цялата екосистема на българското Черноморие в уверение, че огромният потенциал на този красив и богат на култура регион с 9 университета е напълно използван. Летищата, които управляваме в Бургас и Варна са входа и изхода на този регион. Работим интензивно с цел да увеличим взаимствеността и сътрудничеството между заинтересованите страни оттуристическия бранш, бизнес общност, общините и компетентните държавни органи. Започнахме да се интегрираме в процесите на регионално планиране и да се присъединяваме към европейския проект Digital Hub за Бургас и Варна с амбицията да управляваме нашата дигитализация сами и заедно с нашите партньори. Единствено ако работим заедно можем да внесем промяна на българското Черноморие! Не на последномясто, ангажираме се да поддържаме уникален стил във всяка една наша дейност. Наскоро засадихме над 5 500 рози на летищата във Варна и Бургас, за да покажем, че искаме да осигурим нещо повече от обслужване на пътници и въздухоплавателни средства. Този проектбе основанието Съюза на транспортните синдикати в България да награди „ФрапортТуин Стар ЕърпортМениджмънт“ АД с приза „Иновативен работодател“ в знак на признателносткъм инициативите на летищния оператор за подобряване на условията на работа и околната среда на двете летища. Над 30 000 човеко-часа са посветени на над 150 проекта за подобряване на външния облик на терените на летищата и подобряване на техниката и условията на работните пространства. Цялостно се обновиха офисите, зоните за почивка, обществените зони и оборудването на летищата. Всяко ъгълче бе надлежно подготвено да посрещне пътници и други летищни гости настоящия летен, туристически сезон. Даниела Павлова и Драгомир Георгиев, Заместник директори на летищата Варна и Бургас, и ръководители на над 175-те проекта, реализирани на двете летища: „Проектът създаде много екипен дух в нашата компания! Все повече потенциални подобрения бяха идентифицирани от служителите, които стоят зад настоящия изключителен външен вид на нашите летища. Името на проекта „Моето летище“ се превърна в отношение на всички служители, добавяйки много ангажираност и лоялност. Мотивирани сме да продължим да вдигаме летвата от към изпълнение и подобрения и през идния зимен сезон." „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“АД е част от групата на Фрапорт АГ, утвърден международен доставчик на висококачествени летищни услуги, с централа летище Франкфурт, Германия и оператор на още 29 летища по целия свят. През 2006 година Фрапорт ТСЕМ АД сключи 35 годишен Договор за концесия за модернизиране и развитие на международните летища Бургас и Варна с Българското правителство. През първите 14 години на концесията - периода от 2006 г. до 2020 г., Фрапорт Туин Стар инвестира над 400 милиона лева в инфраструктурни и технологични подобрения на летищата Варна и Бургас. В компанията работят над 550 постоянно заети служители и над 230 временно заети през активния летен сезон. Ежегодно обслужваме повече от 5 милиона пътници, обслужвани отнад 95 български и чуждестранни авиокомпании изпълняващи полети до повече от 192 дестинации в Европа, Близкия изток и Северна Африка. Приоритет на Фрапорт ТСЕМ АД е осигуряване на висококачествени услуги на международно ниво, безопасно, ефективно и търговски-печелившо управление на летищата Бургас и Варна.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==