Енергийна Ефективност | издание 2021г.

55 Енергийна Ефективност 2021 Kаква е визията наФрапортТуинСтар ЕърпортМениджмънт по отношение на енергийната ефективност като възможност за устойчиво развитие на летище Варна? Летищата на ФрапортБългария се определят, като „Зелени летища“. Опазването на климата и енергетиката са два взаимно свързани аспекта, тъй като изгарянето на изкопаеми горива води до емисии на парникови газове. Сега е по-важно от всякога да се използва енергията ефективно. Във връзка с това „Фрапорт Туин Стар ЕърпортМениджмънт“ АД инвестира в намаляване потреблението на електроенергия чрез закупуването на нова енергоспестяваща техника, икономия на енергия за отопление и осветление. Осъзнаваме, че с ръста на трафика, увеличаваме и нашата консумация на енергия и горива, а с това и въглеродния отпечатък върху околната среда. Нашите дългосрочни цели са да задържим нивата на въглеродните емисии и да използваме отговорно горивата, енергията и водата, за да запазим природата чиста. С новите си корпоративни идеи и цели, „ФрапортТуин Стар ЕърпортМениджмънт“ АД подчертава своето задължение към заинтересованите лица клиенти, доставчици, акционери, служители и съседи като превръща мениджмънта на околната среда в ключов елемент от бъдещите корпоративни стратегии. ФТСЕМ АД очаква от своите бизнес партньори да гарантират, че съблюдават нормите и стандартите за опазване на околната среда, с цел минимизиране влиянието върху околната среда и свеждане до минимум на замърсяването. Нашите служители разбират важността на задължението си и участват активно в постигането на общите цели. Те с желание поемат тази отговорност и се ангажират с резултатите от техните действия. Ясен и децентрализиран тип управление на отговорността позволява правилното взимане на решения. Осъзнаването на отговорността за околната среда се възпитава сред персонала ни на всички равнища. Управлението и служителите работят съвместно в усилията си за опазване на околната среда във всички области на компанията. В края на миналата година Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт получи специална награда „Зелено бъдеще“ за изграждането на фотоволтаична инсталация. Бихте ли разказали по-подробно за този проект? През 2020 г. Летище Варна получи специална награда „Зелено бъдеще“ за изграждане на фотоволтаична инсталация към сграда Поддръжка на летище Варна чрез инициативата „Young Energy Europe“ на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Летище Варна разработи идеен проект за изграждане на фотоволтаичната инсталация към сграда „Поддръжка“, който ще реализира спестявания на над 100,000 кВтч електрическа енергия годишно, както и намали вредните емисии с над 90 т. CО2 годишно. Финансовият анализ показва, че при цена на ел. енергия от 0.1 евро инвестицията ще се възвърне за срок от 6.4 г. При срок на експлоатация от 20 години нетната стойност на системата ще бъде в размер 144,240.46 евро или възвръщаемост на инвестицията от 212.1%. По време на летния сезон се увеличава консумацията на ел. енергия за зареждане на електрокарите, които се използват за обслужване на полетите. Фотоволтаичната инсталация ще се използва да намали по-голямото потребление на ел. енергия. Проектът предвижда използване на батериите на електрокарите, като допълнително захранване на сградата в тъмната част на денонощието, посредством монтаж на Доволни сме от постигнатите резултати и проектираме нови фотоволтаични инсталации Калин Кънев, Технически Директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, оператор на летище Варна и летище Бургас

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==