Списание СТРОИТЕЛИ | брой 5, 2020г.

34 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 5'2020 строители Р Е К Л А М А среда от бетонния камък. Стоманената армировка в бетона е защитена, докато не се наруши пасивното є състояние. Стоманата губи пасивност и започва да корозира в бетона по време на дифузия на хлорни йони и частична карбонизация, когато стойността на pH е 11. Защитният пасивиращ филм на армировката, се засилва чрез въвеждане на пасиватори в бетонната смес. За целта често се използва натриев нитрит в количество от 2 до 3% от първоначалното тегло на цимента. В днешно време, съвременните наноматериали на базата на силани в комбинация с различни органофункционални молекули, имат способността да проникват в дълбочина, да възстановяват и поддържат за дълъг период от време защитния пасивиращ слой върху стоманените пръти. Молекулата на силана е с големина 1 нанометър, т. е. три пъти по-малка и от най-фините пори в бетона. Благодарение на това, активните компоненти на нанопрепаратите проникват дълбоко и ограничават процеса на корозия в стоманата. По този начин многократно се удължава експлоатационния срок на стоманобетонните конструкции неорганични инхибитори на корозия-нитрити хромати, фосфати, борати, силикати. Другите, са допълнителна защита на стоманената армировка от корозия - покриващи лаково-бояджийски филми, листове и други, подобряване характеристиките на стоманата, чрез въвеждане на полезни компоненти и отстраняване на вредни примеси, т. е. легиране, електрохимична защита-налагане на външен ток. Около армировката е самият бетон, така че именно той е средата, заобикаляща метала. За удължaване експлоатационния срок на армировката, е необходимо да се подобри ефектът на бетонния камък върху стоманата. На първо място е необходимо да се изключат или, ако това не е възможно, да се сведат до минимум веществата в състава на бетона, които допринасят за интензифицирането на корозионния процес на армировката. Такива вещества са хлорните йони. Добриятплътен бетон на порландцемент с пореста алкална течност - рН-12-12,5, има първоначален пасивиращ ефект върху армировката. Образуват се оксидни защитни филми, под въздействието на водната алкална

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==