Списание СТРОИТЕЛИ | брой 5, 2020г.

33 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 5'2020 груб строеж Р Е К Л А М А въздух и влага. Проникването им към металната повърхност не е равномерно, поради което в различни нейни части, се наблюдава появата на различни потенциали, т. е. протича електрохимична корозия. Последната е резултат от работата на много микроскопични късосъединени галванични елементи, които се появяват на повърхността на метала в контакт с въздуха и влагата. Тяхното възникване се дължи на хетерогенността на околната среда. По този начин електрохимичната корозия предполага наличие на електрически ток - корозионен ток, който възниква по време на корозионния процес и не се нуждае от външна причина. Скоростта на корозия, изразена в тегловни загуби на метал на единица повърхност за единица време, ще зависи от величината на корозионния ток, т. е. от разликата в потенциала на анода и катода и омичното съпротивление на вътрешната верига на корозионния елемент. Ако има външна причина под формата на блуждаещи токове, корозията обикновено се засилва. Има няколко начина за защита на стоманената армировка в бетона от корозия. Едните, са използване на висококачествен бетон със специален състав, въвеждане на и за конструкциите в сутерена на сгради. Там поради течове има периодичен разлив на води и се поддържа висока влажност. Процесът на взаимодействие на бетона с въглеродния диоксид-карбонизация, протича бавно. Поради тази причина няма опасност скоро след построяване на сградата да възникнат сериозни повреди в носещата конструкция. Скоростта на проникване на карбонизацията в дълбочина силно зависи и от марката по якост на бетона. Вторият, атакуващ стоманобетонната конструкция химически агент, са хлорните йони, които се съдържат в бетона още при неговото изливане. Когато те се разтвореният във водата достигнат до защитния пасивиращ слой и енергично го разрушават. Проникването на хлорните йони е по-опасно и разрушително. Корозията настъпва по-бързо, включително и при по-висока алкалност - pH по-голям от 11,5, отколкото под въздействие само на карбонизацията. Тези два процеса протичат паралелно. Карбонизацията може допълнително да повиши нивото на свободните хлорни йони и така общото разрушителновъздействие се активизираоще повече. В резултат на корозията, стоманата се превръща в ръжда. Този процес известно време „работи“ в дълбочина без видими следи върху повърхността. Когато ръждата избие, процесът е вече силно напреднал. Образувалата се ръжда разширява обема си 2-5 пъти, което рано или късно предизвиква напукване и разрушаване на бетона около засегнатите армировъчни пръти. Това е сигнал, който алармира, че ремонтът повече не бива да се отлага. Необходим е спешен ремонт, със специализирани съвременни материали за работа в система, при стриктно спазване на предписаната от производителя технология за полагане. Антикорозионна защита на армировката През порите в циментовия камък към армировката проникват ЕСХА България ООД София, ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цвeтан Лазаров 162 тел.: 02/ 979 11 19, факс: 02/ 979 11 80, info@esha.bg, www.esha.bg Битумни хидроизолационни мембрани ЕСХА - оптимална надеждност и дълготрайност ЕЛАСТОМЕРНИ (SBS) БИТУМНИ МЕМБРАНИ EshaDien®

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==