Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

64 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 строители Р Е К Л А М А още по-добро взаимодействие с добавъчните материали в бетонната смес на всички зърнометрични нива. Влагането на полипропиленови влакна в бетонния разтвор намалява образуването на пукнатини до 100%и подобрява хомогенността на бетона. Специфичната плътност на полипропиленовите фибри е около 0,9g/cm3, якостта на опън около 0,5GРa. Модулът на еластичност е 5GРa. Малкото им собствено тегло, в сравнение със стоманата, прави строителната конструкцията по-лека, без да се намалява носещата й способност. Това, в комбинация с по-големите възможности за поглъщане на енергия при динамично натоварване, прави полипропиленовите фибри незаменими при проектиране на конструкции в райони с повишена сеизмична опасност. Армирането с полипропиленови фибри повишава устойчивостта на бетона срещу ударни, абразивни и динамични разрушаващи сили, увеличава неговата водонепропускливост и мразоустойчивост. Фибрите придават на армирания бетон "жилавост", което е уникално качество. Последното се прояввява като остатъчна якост и запазване на целостта на конструкцията дори и след поява на пукнатини. Предимство на полипропиленовитефибри е, че за разлика от стоманените мрежи, те не корозират. Полипропиленовите фибри се използват при бетонни настилки върху земна основа, замазки, мазилки, торкрети, бетонни елементи, сухи смеси, леки бетони. Армирани бетони с полипропиленови фибри, намират приложение за изработване на бетонни тръби, керемиди, плочки, бордюри, решетки, пилотни фундаменти, стълбове, вълноломи, фасадни панели. Използват се също и като заместител на разпределителна армировка. Приторкретиране се постига по-голяма плътност и се намаляват загубите на материал. Благодарение на като заменят стоманената или стъклената рабицова мрежа. Разклонено-влакнестите фибри имат правоъгълно напречно сечение и са свързани по между си механично. Това осигурява по-доброто им закотвяне във втвърдения бетон. Те имат добро сцепление както с бетонната смес, така и с втвърдения бетон. Така се осигурява пълното използване на якостта на опън на нишките и успешното поемане на напреженията оттемпературни промени и структурни деформации през целия експлоатационен период. Затова армирания с разклонено-влакнести фибри бетон има по-висока остатъчна якост. Друг показател, влияещ върху закотвянето, е дължината на влакната. Тя може да варира в границите 3-51mm. При употреба на по-дълги влакна трябва да се отчита възможността за неравномерно разпределение в обема на бетона и появата на проблеми при разбъркването на сместа. Създадени са и специални смеси отфибри с различни дължини и структура-технологията „е3” на SI Concrete Systems. Например, такъв продукт е Novomesh e3-смес от стоманени и полипропиленови фибри. Така се осигурява ʯʤ ʿˀʽˇlzˁʰʽʻʤʸʰˁ˃ʤ ʻʤ ʿʽʶˀʰʦʤ 9ʰ̨̛̛̦̯̦̯̏̌̏́ ̸̬̻̖̦̌̏̌̚ ̨̯̥̯̌̏̌ ˀ˄ˇʽʻ ʺ˄ʸ˃ʰ lsʰʧʰ˃ʤʸ 9lẓ̡̨̡̨̛̛̖̯̬̭̬̯̏́ ̴̡̨̡̨̖̖̯̭̪̔ ̌̚ ̸̨̨̯̦ ̨̪̬̖̖̣̦̖̔́ ̦̌ ̡̛̭̖̏ ̸̯̖ 9ls̨̛̪̻̣̺̯̏̌́ ̡̨̡̥̪̣̖̯ ̌̚ ̡̱̱̥̯̖̭̯̏̌: ̡̖̖̣̦̍̌̍̌̚ ̡̨̱̥̱̣̯̬̦̌̌̌ ̨̪̥̪̌ ̛ ̡̨̡̥̪̯̦̌̌ ̡̡̱̱̥̥̦̏̌̌̍̌̌ www.herz-bulgaria.bg ʽʥʽˀ˄lsʦʤʻlz˃ʽ ʶʽlz˃ʽ ʯʤˁʸ˄ʮʤʦʤ˃lz

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==