Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

63 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 груб строеж Р Е К Л А М А разпределение на напреженията в бетонната конструкция между неговите компоненти. На българския пазар най-масово са разпространени полипропиленовите и стоманенитефибри. Полипропиленови фибри Полипропиленовитефибри се произвеждат от химически инертен полипропилен, който не реагира с компонентите и добавките на бетона. Същият не задържа протичането на хидратацията на цимента и се характеризира с много добра устойчивост в алкална среда. В зависимост от структурата си полипропиленовите фибри могат да бъдат моновлакнести или разклонено-влакнести, т.е. мрежести Моновлакнестите фибри предотвратяват ефективно разслояването на бетонната смес и образуването на пукнатини от съсъхване в най-ранния възрастов стадий. След втвърдяването вероятността за изваждане на отделните нишки, следствие на работата им на опън, е голяма. Моновлакната сатехнологични и ефективни за полагане на замазки върху всякакъв вид подово отопление и плаващи подови замазки. Подходящи са и за варо-циментови мазилки, тъклените и базалтовите влакна на се препоръчва да се използват в дребнозърнест пластичен бетон заради нестабилността на влакното, в фибростъклоцементи за тънкостенни конструкции под формата на фиксиран кофраж, в архитектурни украси, изпълнени с помощта на пневматични пистолети. Структурните макрофибри може да се използват за замяна на прътовата арматура. Тази замяна трябва да се потвърди чрез изчисления или като допълнение към прътовата работна арматура. Използват се за намаляване на пукнатинообразуването, за осигуряване на остатъчната носимоспособност на бетона или торкретобетона, за увеличаване на якостта на опън при огъване, за поемане на работните натоварвания и придаване устойчивост на разрушаване. Едновременното използване на различни видове фибри спомага за намаляване на броя, както на микро-, така и на макропукнатините, които могат да възникнат от различни фактори. Такива са неправилен състав на бетоновата смес, нарушение на времето и начина на приготвяне и полагане на бетонова смес. Микропукнатините, образувани при съсъхването на бетона и определени конкретни якостни натоварвания, водят до формиране на по-голяма пукнатина, която налага добавянето на макрофибри. Освентова, хомогенността на разпределението на влакната в бетона допълнително увеличава неговата експлоатационна надеждност. Бетон, в който влакната са равномерно разпределени, е най-устойчив на действащите натоварвания. Комбинираното използване на фибри с различни дължини предотвратява процесите на пуктинообразуване, предизвикани отнатоварване на опън и огъване. Армирането на бетона с фибри създава висока устойчивостпри ниски температури, агресивни въздействия. Тя се постига с използване на влакна отполиолефини, полипропилен, с преЛайер ЕООД, 1186 София, България, ул. Околовръстен път 373, Тел./Факс: 02/ 971 2470 ΊΒêΐøΐ êûîòΒíóΒΔõï. ΌïΔõΐòΏõΏ Δðΐñΐ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==