Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

21 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 интервю Навлизаме все повече в темата за ролята на обществената архитектурата за това какъв ще бъде обликът на един град. В тази връзка споделете за проекта/инициативата Група Град. Обликът на градовете се формира основно отнеговите публични пространства и обществени сгради. Колкотоичастнимоловеинебостъргачи да се построят в един град, винаги площадите му, пешеходните улици, парковете, гарите, летището, музеите и галериитеще сатези, които ще създават неговия характер, а останалите обекти само ще го допълват. Доказано е, че качеството на градската среда е един от важните фактори, влияещи върху качеството на животна хората, а архитектурата на тези обекти е средството, с което може да се постигне коренна промяна в имиджа и възприятието за града. Това все повече се осъзнава на управата на различните градове по света и наблюдаваме една надпревара в изграждането на впечатляващи площади, музеи, гари и т.н. Дори обекти на инфраструктурата, се изпълни с разнообразни функции: хотели, ресторанти, офиси, жилища, но и с обекти на културата и образованието. Целта е тази зона да привлича и външни потоци от посетители и туристи към нея, за да може да обърне негативния имидж на северните територии на града. Затова е важно там да има и обекти с общоградско значение, като концертна зала, център за събития, факултет на университет, музей, библиотека, център за съвременно изкуство. Този тип обекти са генератори на интерес към пространствата около тях и привличат инвестиции. Важен моменте и използването на възможностите за публично-частно партньорствоприреализирането на проектите. Общината и държавата са собственици на доста терени в района, имаиредицачастниинвеститори със заявен интерес за инвестиции в района и трябва да се намери подходящата форма на поощрение за да се случи трансформацията на това толкова важно градско пространство. с метростанции и развит градски транспорт е съвсем естествено да има по-голяма гъстота и интензивност на застрояването, както и на по-голяма височина на сградите. Другиятваженвъпрос е какваеархитектуратанатезивисоки сгради. Как те допълват градския силует, каква добавена стойност имат за града, как работят на нивото на терена, как се обвързват с околните територии ит.н. При проектирането на една висока сграда трябва да бъдат взетипредвидмногофактори, които влияятна града и на възприятето на обитателите му. В противен случай има риск тези сгради да се превърнат в неодобрявани паметници на инвестититорската алчност, нанасящи вреди на градската среда. За съжаление вече имаме и такива примери в София. Тук бих споменал една фраза на арх. Ян Геел - „Трябва да мислим с какво нашите сгради могат да допринесат за града ни, а не обратното“. Говорейки за планиране на градските пространства, бихме искали да Ви поздравимзанаградатаЗлатенVizar, с която бе отличен проектът на А и А Архитекти в конкурса Вторичен градски център – зона „Централна гара. Представете Вашия проект и идеите, върхукоитогореализирахте. Проектът, който предложихме, залагана кореннапромянанафункционирането на градското пространство в района Централна гара София - от пространство, доминирано на нивото на терен от автомобилите, с всевъзможни пречки за движение на пешеходците, които са вкарани под земята в тъмни и неуютни лабиринти от подлези, към точно обратното: изкарване на хората на нивото на терена в просторна, безопасна и богато озеленена градска среда и вкарване на автомобилите под земята. Това решение е доказано, че работи при подобни реконструкции на много различни места по света. Друга важна част от проекта е насищането на територията с подходящ микс от функции и обекти, за да може да се оживи и да привлича обитатели, посетители и инвестиции. Предлагаме пространството да Sky Fort

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==