Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

20 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 строители Арх. Захариев, вече е в етап на строителството най-високата сграда у нас - Sky Fort, в близост до другата емблематична сграда Capital Fort. Представете проекта и някои интересни решения, които ще бъдат внедрени. Sky Fort е замислена като основния визуален репер на бъдещия комплекс Sofia Capital City. Сградата е с 202m височина, която е прецизно определена от композицията на останалите сградив комплекса. Образътна сградата е изграден отплавни и обтекаеми форми и наподобява арка, символизираща югозападната порта на града. В основата на сградата, както и на върха й - под арката, са планирани мултуфункционални пространства с обществен достъп. Останалата част на сградата ще бъде заета с офиси. Между сградата и Capital Fort ще бъде изграден площад, а на изток от нея - парк. Разработвайки генералния план на комплекса, решихме сградата да порасне във височина, за да може да се освободи максимално пространство на терен за озеленяване, пешеходни и паркови пространства, без да завишаваме изкуствено разгънатата площ на сградата. Идеята е заедно с другите сгради в комплекса да се създаде една визуално разнообразна градска среда, обогатяваща силуета на града и в същото време предлагаща обширни свободни пешеходни пространства на ниво терен. Считаме, че именно средата, която ще създадем, ще действа като притегателна сила за бъдещите обитатели на сградите. Самата сграда е проектирана с особено внимание заради голямата си височина. Използвахме допълнителни външни консултанти с огромен опит за сеизмичната безопасност на сградата, направихме тунелни тестове за ветрово натоварване, микросеизмично райониране на площадката, както и много други допълнителни и нестандартнивнашата строителна практика проучвания и изследвания. Разбира се, от голямо значение беше и опитът, който натрупахме с проектирането и строителството на Capital Fort. Сградатаима стоманобетоннаконструкция с централно ядро, което плавно си променя геометрията в горните етажи на сградата. Арката на върха на сградата ще бъде от стоманена конструкция. Под фундаментите на сградата вече са изпълнени многобройни пилоти. В сградата има общо 20 асансьора обслужващи различни зони, като част оттях ще са високоскоростни и с най-високите до момента инсталирани скорости у нас. Фасадата ще бъде елементна, базирана на разработената за Capital Fort, но с някои подобрения. В ъгловите зонище има специален дигитален принт върху стъклото, даващ белия силует на арката. На партерните нива къмфоайетата на сградатаще имаме големи размери структурни стъкла с височина над 6 m, които ще се изпълняват за пръв пътв България. Част от тях ще са и огънати. Строителството на сградата е в ход. Вече са изградени подземните етажи на паркинга и вмоментатече изграждането на първите надземни етажи. Това ще е втората сграда с внушителнависочинавтази частна града. Втози ред на мисли, бихте ли казали какво е мястото на подобни сгради в съвременния градски облик и как трябва да се подхожда при планирането им сред заобикалящата среда? Вмомента наблюдаваме една вълна на строителство на високи сгради във всеки по-голям град по света и естествено в епохата на глобализацията тази вълна достига и София. Този процес е неизбежен и въпросът е не дали, а къде и как се появяват високите сгради в града. Ако разгледаме въпросa къде, категорично трябва да пазим историческия център на града от появата на нови високи сгради, защото те ще повлияят негативно на прилежащата градска среда и на характерния исторически образ на тази част от града. Същото се отнася и за териториите в близостдо Витоша итези с големи разлики в характера на застрояването. Не е естествено да има 30 етажна сграда до едноетажни и двуетажни вили. От друга страна, в периферията на центъра и на ключовите булеварди и кръстовища, Стремим се с проектите си да въвеждаме иновации, които да се наложат като стандарт Разговор с арх. Ангел Захариев, Студио А и А Архитекти

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==