Списание СТРОИТЕЛИ | брой 7, 2015г.

75 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 7'2015 инсталации Р Е К Л А М А ла има разработени преносими прибори, с които е снабден облужващият персонал. Организации и стандарти за АЕО Тъй като АЕО има важно значение за обектите, то се третира от множество стандарти, касещи както осветителните тела и тяхното разположение в обекта, така и инсталациите като част от инфраструктурата, която трябва да се реализира със строително-монтажни работи. Организации като Промишленият Комитет за АЕО (ICEL, Industry Committee for Emergency Lighting – United Kingdom) и Националната Асоциация на Производителите на Електричеки Устройства (NEMA. National Electrical Manufacturers Associations – United States) имат специални интереси в тази област и са изработили множество документи по въпроса. Стандартите в областта на осветлението са многобройни. Тук ще споменем само IEC60598-2-22Ed.3.0, IEC60364 -5-56Ed.2.0, BS5266, IEC62560, IEC62504 и ISO30061:2007. Стандартите се използват и при проектирането и при тестването на АЕО в големите сгради и предприятия, включително и описване, заснемане и попълване на документация, т.е. изискват се доста ресурси и много добра организация и затова не винаги се прави според предписанията или дори не се прави, което може да има неочаквано тежки последици. АЕО е полезно само когато има изправно захранване към него. Ето защо на захранващата инсталация и източниците на централизирано и локално аварийно захранване трябва да се отдели полагащото им се внимание. Мощността на свъвременните АЕО със светодиодно осветление е малка и обикновено е от 1 до 10W. Осветителните тела на базата на луминисцентни лампи, халогенни лампи и обикновени лампи с нажежаема жичка обиновено е по-голяма и се движи в обхвата от 5 до 50 и повече вата на тяло. Ефективността наАЕОи свързаната с него сигнализация се проверява и в обстановка на дим, прах и шум. За да се подобри действието в условия на прах и на дим се прилагат пулсиращо АЕО, което с ниска честота изпраща мощни светлинни импулси, които са забележими и при значително ниво на дим и запрашеност. Частотсъвременните осветителни тела за АЕО имат бутон за тест, заначално установяване (reset), за включване и за изключване. Други имат и вграден мигащ с ниска честота светодиод, даващ информация за състоянието на вградената батерия или на инсталацията, към която е свързано осветителнототяло. АЕОс комуникационен интерфейс може да имат и светодиод за състоянието на комуникацията. Обикновено една и съща площ в сградата се покрива от светлинния поток на най-малко две тела от АЕО, така че повредата на единично осветително тяло не се отразява на сигурността. За проверка на светлиния поток отосветителните теKIT BOB ȻȽɍɉɇȻɍɃɅȻ ɂȻ ȿȽɎɅɋɃɆɃ ȽɋȻɍɃ ɋ ɊȺɁɆȿɊɂ ɇȺ ɄɊɂɅɈɌɈ ȾɈ 0 ɂ ɌȿȽɅɈ ȾɈ .* ȼɄɅɘɑȿɇ ɉɊɂȿɆɇɂɄ ɂ ȾɂɋɌȺɇɐɂɈɇɇɈ LADY ȼȻɋɃɀɋȻ ȼɕɋɂȻ ȽɊȿȾȺ ȾɈ Ɇ ȼɄɅɘɑȿɇ ɉɊɂȿɆɇɂɄ ɂ ȻɊ ȾɂɋɌȺɇɐɂɈɇɇɈ 675 ɦɝ ɜɠɢ ȿȿɌ 1365 ɦɝ ɜɠɢ ȿȿɌ KBULL 5M ȻȽɍɉɇȻɍɃɅȻ ɂȻ ɊɆɕɂȾȻɔɃ ȽɋȻɍɃ ɉɈɊɌȺɅ ȾɈ .* ȼɄɅ Ɇ ɊȿɃɄɂ ɉɊɂȿɆɇɂɄ ɂ ȻɊ ȾɂɋɌȺɇɐɂɈɇɇɈ 545 ɦɝ ɜɠɢ ȿȿɌ KIT JIM 3 ȻȽɍɉɇȻɍɃɅȻ ɂȻ ȾȻɋȻɁɈɃ ȽɋȻɍɃ ȼɂɋɈɑɂɇȺ ȾɈ Ɇ ȼɄɅɘɑȿɇ ɉɊɂȿɆɇɂɄ ɂ ȻɊ ȾɂɋɌȺɇɐɂɈɇɇɈ 320 ɦɝ ɜɠɢ ȿȿɌ Ɍɩɯɣɺ ² ɮɦ ´ɉɜɩɫɣɴɠµ ʌ ɭɠɦ ȼɮɫɞɛɬ ² ɮɦ ´ɑɛɫ Ɍɣɧɠɩɨ ,µ ʌ ɭɠɦ Ƚɛɫɨɛ ² ɜɮɦ ´Ƚɦ Ƚɛɫɨɠɨɲɣɥµ ʌ ɭɠɦ Ƚ ɍɵɫɨɩɝɩ ² ɜɮɦ ´ȼɵɦɞɛɫɣɺµ ʌ ɭɠɦ Ɋɦɩɝɟɣɝ ² ɮɦ ´ɋɩɟɩɪɣµ ʌ ɭɠɦ ɋɮɬɠ ² ɮɦ ´ȼɩɫɣɬɩɝɛµ ʌ ɭɠɦ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==