Списание СТРОИТЕЛИ | брой 7, 2015г.

74 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 7'2015 строители Р Е К Л А М А се изключва автоматично, но се предпочита ръчнотоизключванена задействанитеосветителни тела. Част от АЕО е винаги включено. Тестване на АЕО Инсталираното АЕО се тества регулярно, като обикновено има нормативни документи по въпроса. В по-отговорните случаи се налага сертифициране на инсталацията. Периодичността на тестовете може да е седмична, месечна и т.н. в зависимост от инсталацията. Проверката включва оглед на всички елементи на системата, включително и батериите. Някои от осветителните и указателни тела, като например знаците от категориятаИЗХОД (EXIT), работятденонощно. Те може да имат вградени акумулаторни батерии с повишена надеждност и удължен живот (напр. десет и повече години), които се нуждаят от периодична проверка, включваща и отваряне на кутията и замервания на батерията, зарядното устройство и др. Някои от по-новите осветителни тела може да са интелигентни, в смисъл, че освен светлинен източник, включват и измерител на осветеността, температурата и други параметри, които комуникират в централната станция след измерването. Друг път интелигентността се схваща като изписване на подвижни или мигащи знаци или надписи за управление на евакуацията. Тестовете може да се извършват с или без включваненаосновното захранване, в работно или в неработно време с или без обявяване на евакуация на етажа или сградата. Резултатите оттестовете се записват в дневник и се използват за подобряване на системата за АЕО. Тестването може да включва проверката и на всички автоматично отварящи се и затварящи изходи, подстъпите към тях и площта на двора след тях. Тестването на АЕО обикновено включва стотици или дори хиляди точки и километри обикаляне товаро-разтоварни, строително-ремонтни и почистващи дейности в населените места. Тези АЕО обикновено се третират от законите и разпоредбите за превозните средства. Монтирането им е ограничено от правилниците до съответния клас от превозни средства. Повечето от тях са за инсталации за 12V или 24V и има електронни управляващи блокове. Обикновено тази сигнализация се отнсася към класа на аварийното осветление и сигнализация (emergency vehicle lighting), дотолкова доколкото превозните средства, които се възползват от нея, са свързани с произшествия, опасни ремонти, природни бедствия и други извънредни ситуации, при които може и да не е налично мрежово захранване и трябва да се управлява голяма група от хора с цел да се избегнат по-значителни щети. В идеалния случай цветовете на АЕОтрябва еднозначно да говорят за ситуацията и за излизането от нея, но това съвсем не е така. Ето защо осветлението се допълва със знаци, надписи и понякога и с персонал по сигурността, който дава необходимите напътствия. АЕОможе да се включва автоматично и да

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==