Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2015г.

38 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 строители студентитеда учатидатрупатпрактически знания и увереност при работа с машините в контролирана, симулативна среда, преди да се отправят към реалните производствени бази. Машинната стая е оборудвана с голям брой ръчни машини в умален мащаб, тъй като според Nylacast в епоха, когато машините са контролирани от компютри е важно да се запомни, че компютрите ще направят само това, за което са програмирани. Новата хибридна задвижваща технология на Oerlikon Fairfield ще бъде демонстрирана в Русия при представянето на гамата от PR оси за колесни товарачи до 32 тона. Предимствата за крайния потребител включват влажни спирачни дискове, монтирани преди окончателната редукция с по-малко натоварване и максимална продължителност на експлоатационния живот, гарантирайки най-доброто представяне с ниски нива на прегряване, когато машината работи продължително с висока скорост. Технологичните иновации винаги са били стратегически важни за Oerlikon Drive Systems. В последните години компанията работи за усъвършенстване на човешкия ресурс, чрез инвестиции в обучения на работниците на всички нива и позиции. Конкурентноспособността е подобрена, благодарение на продуктови иновации, инвестиране в нови технологии, реорганизация на работните места, стандартизация и модернизация на бизнес процесите. Надеждна работа Базираната в Германия Hawe Hydraulik представи нов размер на модела си V60N от серията осови бутални помпи. Ключовите параметри на помпата, включващи работен обем до 1300m3 за оборот и максимално налягане до 450 бара, показват мощността на помпата, но специфичното й предимство е, че е единствената осова бутална помпа от този размер, която предлага стандартно ограничение за въртящия момент на скоросната кутия на превозното средство, към което е прикачена. Моделът V60N-130 е особено подходящ за товаро-чувствителни сиситеми, работещи при налягане до 400 бара и снабдяват хидравличните консуматори с различни нива на налягане и/или променлив обем на потока. Според Hawe, сферата на приложение на помпата включва строителна механизация, бетон помпи, общи товарни кранове, комунални превозни средства, както и такива за отпадъци и горски превозни средства. Товаро-чувствителната система и селекцията от интелигентни контролери превръщат помпата в енергийно ефективно за адаптиране на турбокомпресори, с оглед съзадаването на по-чиста и ефективна изпускателна система, а икономичният разход на гориво е приоритет за сектора. Производителите трябва да бъдат подготвени за бъдещи наредби и изисквания за вредни емисии и да имат предвид промените, пред които ще бъдат изправени при разработване на подобни технологии. Следва да се помисли и за финансовото отражение върху разходите на строителите, гарантирайки, че машините имще продължаватда отговарятна изискванията за вредни емисии, докато цените на горивата се покачват. Не на последно място, не трябва да се забравя основния стремеж на сектора да се сведе до минимум времето за престой на механизацията. Компанията Oerlikon Drive Systems, с двете си производствени марки Oerlikon Graziano и Oerlikon Fairfield, е съсредоточена на пазара за строителна механизация извън пътния сектор. Производството е предназначено за четири региона – Северна и Южна Америка, т. нар. EMEAR (Европа, Близкия Изток, Африка и Русия), Китай и Индия. За Русия Oerlikon планира участие в изложението CTT Moscow за представянето на новата ситехнология с хибридно електрическо задвижване, за която е в очакване на патент. Производителятописва новата технология като пълна серия задвижване от двигателя към колелата, включвща иновативна система за възстановяване на енергията, която е първата разработена от компания, специализирана в технологични решения за задвижване. В областта на производството на оси за машини извън пътния сектор, фирмата ще представи новата си система Shifting Solutions, която предоставя интегрирани решения при строителни приложения с високи изисквания. Портфолиото на Oerlikon Graziano GA за грейдерни машини е допълнено от ново поколение пълни трансмисии. Гамата се състои от пет различни модела, отговарящи на изискванията за моторни грейдери с оперативно тегло от 10 до 20.5 тона. Тези модели са конструирани с цялостна тандемна система, както и с влажни спирачни дискове на колелата, което оптимизира спирачната ефективност, без проблеми с прегряването и отговаря на всички изисквания за безопасност. Oerlikon разработи и цялостен продукт за обучение на инженери за компанията Nylacast, която отвори своя академия за инженери – Engineering Training Academy. Nylacast Engineering TrainingAcademy разполага с редица специализирани учебни зали, включително с модерна стая симулатор, която позволява на

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==